کلیدواژه‌ها = "اردبیل"
ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8046-8053

10.22034/jess.2023.393538.2006

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمد حسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی


جدایی گزینی شهرها و مصرف گرایی نمادین چالشی فراروی محیط زیست شهری

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4588-4596

10.22034/jess.2022.144205

مریم جامی اودولو؛ محمد حسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد