کلیدواژه‌ها = "گرد و غبار"
تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3956-3962

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ فهیمه بزی


مطالعه فلزات سنگین گرد و غبار راسب‌شونده دفنگاه زباله شهرستان خاش

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1179-1184

زهرا میرکازهی؛ محمدرضا رضایی