کلیدواژه‌ها = "پسماند"
RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7977-7996

10.22034/jess.2023.394334.2013

حانیه عباسلو؛ بهادر ابول پور؛ مهرداد تکلوزاده


شناسایی پیشران‌های ارتقای مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: پهنه‌های شمال شرقی و مرکزی شهر تهران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4597-4607

10.22034/jess.2022.144213

قنبر آدینه وند؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3068-3076

علی سعیدیان راد؛ محمد سعیدیان راد؛ مریم پازوکی؛ حسن هویدی


بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه‌های محدوده‌ی دهستان سراوان)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2905-2912

فاطمه قنبری؛ مریم کیانی صدر؛ مهدی عاشورنیاء؛ مرتضی کریمی؛ مجید پورعسکری


بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1582-1592

امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان