کلیدواژه‌ها = renewable energy
Potential measurement of wind energy uses in Parsabad-Moghan of Ardabil

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8197-8201

10.22034/jess.2023.388602.1986

غلامحسین جعفری؛ فرزاد ناصری مغانلو


life cycle assessment of biodiesel production from algae

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8202-8206

10.22034/jess.2023.388746.1987

غلامحسین جعفری؛ فرزاد ناصری مغانلو


تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر، نوآوری‌های تکنولوژیکی و کیفیت صادرات بر انتشارگاز دی اکسیدکربن

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6976-6986

10.22034/jess.2022.351872.1825

امیرعلی فرهنگ؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ علی محمدپور؛ مهدی اشجع


طراحی هتل در لواسان با (رویکرد حفظ محیط زیست )

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6174-6182

10.22034/jess.2022.365394.1886

افشین قربانی پارام