کلیدواژه‌ها = "تنوع زیستی"
بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2801-2806

میلاد صفری؛ ناصر امید؛ کیومرث سفیدی؛ سخاوت آبهشت؛ محمدرضی الهیان


تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2569-2580

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ هادی جاویدی شیروان