کلیدواژه‌ها = "مصرف هوشمندانه انرژی"
سایه بان هوشمند و رویکرد طراحی‌مبنا به انرژی-دیدکارایی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2895-2904

نرمین آرین نیا؛ محمدجواد مهدوی نژاد