کلیدواژه‌ها = "معدن"
بررسی شاخص‌های پایداری زیست محیطی و ارتباط آن با معدن

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7264-7272

10.22034/jess.2023.382330.1962

محمد جواد عبدالملکی؛ مرجان سالاری؛ سمیه عبدالملکی


تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک)

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3052-3058

شهرزاد خرم نژادیان؛ اصغر آزاده رنجبر؛ سعید رضا عاصمی زواره؛ علیرضا پنداشته