کلیدواژه‌ها = "مرکز معاینه فنی خودرو"
مقایسه میزان آلایندگی خودروهای پراید و سمند با سیستم های سوخت رسانی متفاوت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4531-4546

10.22034/jess.2022.143630

میترا محمدی؛ اکبر سرحدی؛ احمد وحدانی؛ ماندانا محمدی