کلیدواژه‌ها = "یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری"
مقایسه انرژی مصرفی تولید برنج در اراضی دارای طرح تجهیز و نوسازی و فاقد آن (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4678-4687

10.22034/jess.2022.144656

ولی رسولی شربیانی؛ محمد صادق بشارتی مقدم؛ ابراهیم تقی نژاد