کلیدواژه‌ها = " تحلیل آماری و همدیدی "
بررسی آماری و همدیدی بارش های فوق سنگین استان گیلان

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5682-5695

10.22034/jess.2022.348175.1813

بتول زینالی؛ سمیرا مینائی؛ مهدی فروتن