کلیدواژه‌ها = "رنگ سنجی دیجیتالی"
بررسی تنوع فنوتیپی میوه گیاه زالزالک ( Crataegus spp. ) در منطقه حفاظت شده سهند با بهره گیری از فناوری رنگ سنجی دیجیتالی

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5731-5745

10.22034/jess.2022.351060.1821

محمدرضا دادپور؛ سیدمحمدعلی خواجه الدینی؛ علی عبادی؛ مرضیه قنبری؛ غلامرضا گوهری