کلیدواژه‌ها = اتنواکولوژی
اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6023-6031

10.22034/jess.2022.332855.1740

سهیلا یوسف وند؛ حسین بارانی؛ مژگان سادات عظیمی؛ حمید نیک نهاد؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان