کلیدواژه‌ها = "آب"
بررسی سینتیک و همدمای جذب کادمیوم از محلول آبی با استفاده از برخی جاذبهای زیستی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8714-8699

10.22034/jess.2023.409148.2093

ازاده فرهادی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ ندا مرادی؛ مهدی تقوی


تولید بیودیزل با روغن پخت و پز پسماند از دیدگاه ارزیابی چرخه حیات

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6962-6967

10.22034/jess.2022.346257.1806

مغدید مرتضی؛ بهمن نجفی؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی


مطالعه غلظت فلزات سنگین در رسوب و پساب اطراف رودخانه تمبی در مسجدسلیمان، خوزستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6183-6190

10.22034/jess.2022.366621.1894

مرضیه نوروزی؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور