کلیدواژه‌ها = "مدل‌سازی " "HELP3
بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغذیه ناشی از بارش در حوضه آبریز شیرامین

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6589-6602

10.22034/jess.2022.364243.1880

بتول زینالی؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ حمیرا مصطفوی