کلیدواژه‌ها = "رقم"
بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت

دوره 9، شماره 2، آبان 1403، صفحه 8223-8228

10.22034/jess.2023.409312.2095

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


بررسی میزان قند ارقام مختلف سیب زمینی در حین برداشت

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7431-7436

10.22034/jess.2022.359934.1862

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5121-5128

10.22034/jess.2022.321603.1706

اسما کیسالائی؛ غلامحسین شاهقلی؛ عبدالمجید معین فر؛ علی خرمی فر