کلیدواژه‌ها = life cycle assessment
life cycle assessment of biodiesel production from algae

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8202-8206

10.22034/jess.2023.388746.1987

غلامحسین جعفری؛ فرزاد ناصری مغانلو


بررسی پایداری تولید بیوگاز از پسماند گندم: از دیدگاه ارزیابی چرخه حیات

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5582-5590

10.22034/jess.2022.340188.1778

زهرا وحیدی اضماره؛ ترحم مصری گندشمین؛ علی میرزازاده


تولید بیوگاز در شمال غرب ایران: از نقطه نظر ارزیابی چرخه حیات

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5339-5346

10.22034/jess.2022.340186.1777

زهرا وحیدی اضماره؛ ترحم مصری گندشمین؛ علی میرزازاده


ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3540-3548

حسن غلامرضایی؛ کامران خیرعلی پور؛ شاهین رفیعی