طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2718-2728

سعید نظری کودهی؛ سعید محمودی؛ مهسا علایی؛ ارد احمدی؛ امیر سهرابی کاشانی؛ رامین پایدار؛ پیمان پورمقدم؛ رامین فخری؛ آرش کوکب پیک


اندازه گیری غلظت عنصرسنگین آرسنیک در خاک ( مطالعه موردی شهرک صنعتی ابیک)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2729-2733

شهرزاد خرم نژادیان؛ مهنوش عطاپور


استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2757-2765

نسرین محصل اخلاقی؛ وحید نصراله تبار آهنگر؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید مهدی برقعی؛ سمیه سعدی


تأثیر مالیات های زیست محیطی بر مصرف گوشت در ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2783-2790

هدی فولادی؛ محمد بخشوده


شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2791-2800

امیرمحمد آخوندی خلفی؛ رفعت زارع بیدکی؛ سیده روزیتا فاضلی عطار


بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2801-2806

میلاد صفری؛ ناصر امید؛ کیومرث سفیدی؛ سخاوت آبهشت؛ محمدرضی الهیان


ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2807-2814

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی


ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2815-2822

سکینه ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی


سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2823-2829

آیدین حسن آقائی؛ حانیه عباسلو؛ سمیه بختیاری


تاثیر آلاینده نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاوی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2830-2837

رومینا گل افشان؛ سارا خاوری نژاد؛ آزاده حکمت


تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2838-2857

منا عزیزی جلیلیان؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ کامران شایسته؛ سارا قلی پور؛ علی محمد گنجی


دیپلماسی آب و اختلاف‌های آبی در منطقه قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2869-2879

جلال کلانتری؛ حامد حکمت‌آرا


به سوی TOC و فراتر از آن

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2887-2894

عبداله مصطفائی؛ علی ترابیان


سایه بان هوشمند و رویکرد طراحی‌مبنا به انرژی-دیدکارایی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2895-2904

نرمین آرین نیا؛ محمدجواد مهدوی نژاد


بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه‌های محدوده‌ی دهستان سراوان)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2905-2912

فاطمه قنبری؛ مریم کیانی صدر؛ مهدی عاشورنیاء؛ مرتضی کریمی؛ مجید پورعسکری


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2913-2924

منیژه حاجی عابدی پور چناری؛ حمید سودایی زاده؛ احمد فتاحی اردکانی؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسن امتحانی