ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2952-2961

عماد کوچکنژاد؛ امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا؛ مهران لقمانی؛ کمال الدین کر


The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 2982-2989

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی


سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3012-3021

محمد علی جعفری؛ بتول غفاری خواه؛ امیر احمدی


مدل ریاضی کیفیت بصری سیمای سرزمین در شناسایی اهداف بوم‌گردی حوضه هراز

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3031-3039

میلاد رحیمی؛ کبری مل حسینی دارانی؛ مریم کیانی صدر


سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3040-3051

نسیم منجزی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک)

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3052-3058

شهرزاد خرم نژادیان؛ اصغر آزاده رنجبر؛ سعید رضا عاصمی زواره؛ علیرضا پنداشته


تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3068-3076

علی سعیدیان راد؛ محمد سعیدیان راد؛ مریم پازوکی؛ حسن هویدی


تغییرات پوشش گیاهی در دیمزار رها شده‌ در مقایسه با مرتع همجوار(مطالعه موردی: مراتع شهرستان سنندج)

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3077-3085

پشمینه محمد نژاد؛ پرویز کرمی؛ حامد جنیدی جعفری


استفاده از رگرسیون درختی برای بررسی پارامترهای موثر بر شکوفایی جلبکی در سواحل جنوب شرقی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3086-3095

کمال الدین کر؛ امیر قاضی لو؛ حمید ارشادی‌فر؛ عماد کوچک‌نژاد


مطلوبیت زیستگاه دراج Francolinus francolinus در منطقه سیستان

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3115-3123

سمیه اراضی؛ جلیل سرهنگ زاده


تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3136-3141

سید باهر شفایی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد جواد امیری


بررسی اثر پارامترهای فیزیکی برمسیر حرکت لکه نفتی در اطراف جزیره سیری با استفاده از مدل GNOME

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3150-3154

وحیده حسین پور کوهشاهی؛ مهرناز فرزین گهر؛ کیوان کبیری