بهبود پرآوری پایه MM106 سیب با کاربرد سایتوکینین های BAP و TDZ

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4411-4418

مهدیه رضایی تبار؛ محمدرضا دادپور


Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4419-4429

محسن سبزی نوجه ده؛ بهنام طهماسب پور؛ مینا امانی؛ محمد اسماعیل پور


اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4430-4437

زهرا جعفری؛ سیدحمید متین خواه؛ زهره اکبری؛ محسن نائل


POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4447-4458

10.22034/jess.2022.141183

سارا عباسی؛ مریم ملاشاهی؛ محبوبه چراغی؛ عاتکه اصلانی


Investigation of degradation of Zagros mountainous natural landscape (Sanandaj)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4459-4467

10.22034/jess.2022.141184

فرزام فاروقی؛ میلاد رحیمی


بررسی غلظت نیترات و فسفات در برخی گیاهان حاشیه رودخانه کال شور سبزوار

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4468-4477

10.22034/jess.2022.141185

علی دولت آبادی؛ قاسم ذوالفقاری؛ نسرین عثمانی


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4488-4493

10.22034/jess.2022.142075

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی؛ احمد اصل هاشمی؛ حسن امام جمعه


بررسی مقدار تولید و مصرف دو گونه Bromus tomentellus Boiss. و Festuca ovina L. در شدت‌های چرایی مختلف در مراتع کوهستانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4494-4502

10.22034/jess.2022.142076

اسماعیل شیدای کرکج؛ سیده محدثه احسانی؛ جواد معتمدی؛ مرتضی مفیدی چلان


مقایسه میزان آلایندگی خودروهای پراید و سمند با سیستم های سوخت رسانی متفاوت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4531-4546

10.22034/jess.2022.143630

میترا محمدی؛ اکبر سرحدی؛ احمد وحدانی؛ ماندانا محمدی


پایش تغییرات پوشش سرزمین تالاب شور گلپایگان با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (1972-2018)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4564-4579

10.22034/jess.2022.143871

شریف جورابیان شوشتری؛ جابر اعظمی؛ معصومه فروغی


ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج گانه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4580-4587

10.22034/jess.2022.143872

فاطمه صفاری؛ حسین نظم فر


جدایی گزینی شهرها و مصرف گرایی نمادین چالشی فراروی محیط زیست شهری

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4588-4596

10.22034/jess.2022.144205

مریم جامی اودولو؛ محمد حسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


شناسایی پیشران‌های ارتقای مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: پهنه‌های شمال شرقی و مرکزی شهر تهران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4597-4607

10.22034/jess.2022.144213

قنبر آدینه وند؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی