تحلیل روند پارامترهای اقلیمی استان خوزستان با استفاده از آزمون من کندال(TFPW-MK)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 884-895

مینا ترکمان؛ علی اکبر نوروزی؛ مهدی همایی


Rapid Catalytic Cracking of Municipal Waste with Simultaneous Hydrogenation to Produce Liquid Fuel

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2170-2179

بهادر ابول پور؛ حسین وحیدی؛ مرتضی ریاضی نژاد


ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2448-2457

حمیدرضا رحمانی؛ بهمن زمانی کبرابادی


ارزیابی ریسک در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه به روش HAZOP (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور)

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 8751-8740

10.22034/jess.2023.415362.2120

پیمان دادکانی؛ مهرداد نهاوندچی؛ محمدجواد تجدد؛ امید حیدری


تحلیل روند تغییرات اقلیمی استان قم و پیامدهای آن

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 25-40

حسن دارابی؛ عباس جعفری؛ کیمیا اخوان فرشچی


سنجش و ارزیابی ریسک بیتکس‌ها در پارکینگ حرم مطهر امام رضا‌(ع)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 37-44

امیر محمد اسفهبدی؛ محسن میرمحمدی


بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تالاب بند علیخان ورامین و تاثیرات زیست محیطی

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 476-484

اعظم السادات طباطبایی؛ مهدی گندمکار؛ صغری اسکندری؛ اکرم السادات طباطبایی


نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 556-570

سروش سنایی مقدم؛ محمد رضا شفیعی؛ علی جهانتیغ پور؛ بهروز محمدی یگانه


ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 701-711

علیرضا سایه؛ حسن کریمزادگان؛ نعمت الله خراسانی


ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 756-768

حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اکبر یاسیان؛ مهرداد محمد مرادیان


ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1225-1235

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران


مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری کشاورزی با استفاده از روش Fuzzy AHP چانگ و توابع فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گله رود بروجرد)

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1888-1898

حمیدرضا پورخباز؛ پریسا کوشکی؛ شهرام یوسفی خانقاه؛ سعیده جوانمردی


Analysis and comparison of conventional methods of water resources exploitation

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2180-2186

احمد سلطانی ذوقی؛ المیرا صیادچمنی