امکان سنجی توانایی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در طبقه بندی اجزای توده دانه گندم به کمک پردازش ویدیو

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4957-4968

10.22034/jess.2022.150329

سعید آقاعزیزی؛ منصور راسخ؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ترحم مصری گندشمین؛ محمدحسین کیانمهر


بررسی میزان آلودگی صوتی روسازی مرکب حاوی سرباره فولادی و مسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4969-4979

10.22034/jess.2022.328993.1720

زهرا نوروزی؛ محمدمهدی خبیری؛ زهره غفوری فرد


بررسی آثار افزایش قیمت انرژی برق بر سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5053-5063

10.22034/jess.2022.335578.1755

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ علیرضا کیخا؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


سنجش و ارزیابی اثرات زیست پذیری شهری بر تحقق شهر دوستدار سالمند ( مطالعه موردی: شهر بابل )

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5073-5081

10.22034/jess.2022.336542.1761

حسین نظم فر؛ امین شیرنیا پاریجانی؛ پری شکری فیروزجا؛ توحید حاتمی خانقاهی


رهنمودهای استفاده مجدد از فاضلاب در مصارف غیر شرب شهری

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5100-5109

10.22034/jess.2022.303476.1644

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی


طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5121-5128

10.22034/jess.2022.321603.1706

اسما کیسالائی؛ غلامحسین شاهقلی؛ عبدالمجید معین فر؛ علی خرمی فر


کاربرد بینی الکترونیک در طبقه بندی فلفل خوراکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5139-5148

10.22034/jess.2022.333771.1745

منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ منصور احمدی پیرلو


تحلیل ساختاری روشها و رویکردهای طراحی معماری پایدار پژوهش‌محور

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5172-5187

10.22034/jess.2022.337484.1764

بابک اشتری؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان


ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5216-5239

10.22034/jess.2022.338223.1767

زینب حزباوی؛ وحیده مرادزاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ شیرین زارعی