تغییر پاسخ هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بارش در دوره بازگشت‌های مختلف در حوزه آبخیز نمین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5869-5882

10.22034/jess.2022.346561.1807

رئوف مصطفی زاده؛ زینب پورگنجی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ مریم آقائی


بررسی وضعیت بهداشت مسکن مناطق روستایی شهرستان بناب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5901-5909

10.22034/jess.2022.304803.1650

غلامحسین صفری؛ صفر علی داداش زاده؛ احمد هاشمی اصل؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی


مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5922-5932

10.22034/jess.2022.327384.1718

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر؛ غلامحسین شاهقلی


بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5987-6002

10.22034/jess.2022.342371.1785

موسی عابدینی؛ لیلا اسمعیلی؛ امیرحسام پاسبان؛ الناز پیروزی


اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6023-6031

10.22034/jess.2022.332855.1740

سهیلا یوسف وند؛ حسین بارانی؛ مژگان سادات عظیمی؛ حمید نیک نهاد؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان


سنجش آلودگی صوتی شهراردبیل با بهره گیری از مدلCOPRAS در راستای بهبود وضعیت محیط زیست شهری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6032-6040

10.22034/jess.2022.332874.1742

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


ارزش‌گذاری اقتصادی پارک حفاظت شده بیرک در استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6072-6083

10.22034/jess.2022.361718.1872

علیرضا کیخا؛ راضیه شیبک؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور


اصلاح خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی با گیاه پالایی وتیور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6084-6091

10.22034/jess.2022.342720.1787

ساسان محسن زاده؛ محمد رضا کشت ورز؛ مهدی محسن زاده؛ مهدی نظری؛ مجتبی پورباقری؛ عرفان آتش دهقان


تحلیل عدالت فضایی در توزیع کاربری اراضی در محلات شهر تبریز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6092-6104

10.22034/jess.2022.346153.1804

حسین نظم فر؛ روح اله میرزازاده؛ ابوالفضل قنبری