واکاوی توزیع فضایی توسعه در شهرستان‌های استان کردستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6164-6173

10.22034/jess.2022.365202.1892

اسماعیل جهانی دولت‌آباد؛ چنور محمدی


طراحی هتل در لواسان با (رویکرد حفظ محیط زیست )

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6174-6182

10.22034/jess.2022.365394.1886

افشین قربانی پارام


مطالعه غلظت فلزات سنگین در رسوب و پساب اطراف رودخانه تمبی در مسجدسلیمان، خوزستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6183-6190

10.22034/jess.2022.366621.1894

مرضیه نوروزی؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور


سنجش استفاده از رویکرد نوین مدیریت زیست بومی جهت تدوین برنامه مدیریت اکولوژیکی تالاب کجی نمکزار نهبندان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6191-6209

10.22034/jess.2022.366919.1896

الهام یوسفی؛ محمدحسین صیادی؛ الهام چمانه پور؛ فاطمه قسامی؛ ژاله امینی


سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6210-6219

10.22034/jess.2022.366824.1895

حبیب ابراهیم پور؛ منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده


Investigation Of Airborne Particle Concentrations (Pm2.5) In The Longest Subway Line In Tehran In Winter

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6262-6269

10.22034/jess.2022.351915.1826

زهراالسادات موسوی فرد؛ Hossein Raeishektaee؛ Farahnaz Khajehnasiri


Application of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Forecasting Groundwater Level (Case study: Yolo County, California)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6270-6281

10.22034/jess.2022.356792.1851

مرجان سالاری؛ مجید احتشامی؛ اسماعیل سلامی شهید


Study and analysis of facilitation approach and participation in empowerment of informal settlements

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6282-6292

10.22034/jess.2022.346255.1805

لطف اله ملکی؛ Ayyoub Mahmoudi؛ بهنام آریک


کاربرد مدل‌های هوشمند عصبی در پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد اکباتان همدان)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6300-6309

10.22034/jess.2022.352332.1827

رضا خلیلی؛ محمد رستمی؛ حسین منتصری؛ محمد پروین نیا؛ مریم بیات ورکشی


تحلیل عوامل سخت‌افزاری، اقتصادی و محیط زیستی در ایجاد بندر خشک در شهرستان انزلی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6310-6325

10.22034/jess.2022.347835.1812

هاتف حاضری؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ مهدی جعفری؛ سید جواد عمادی


تحلیلی بر آسیب‌پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد‌ تاب‌آوری

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6338-6350

10.22034/jess.2022.355794.1852

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


بررسی امکان تشخیص ارقام میوه هلو به وسیله بینی الکترونیک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6351-6357

10.22034/jess.2022.356357.1846

امیرحسین افکاری سیاح؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


امکانسجی جداسازی منگنز به روش جذب سطحی با جاذب گرافن از پساب صنعتی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6358-6365

10.22034/jess.2022.356890.1853

علی افروس؛ فواد مزرعه؛ محبوبه چراغی؛ سارا عباسی


بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6366-6372

10.22034/jess.2022.357246.1855

محمد حسن یزدانی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


اثربخشی اینفوگرافیک بر یادگیری صرفه‌جویی در مصرف آب شرب بنا بر الگوی 5E با رویکرد پایداری محیط زیست

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6388-6398

10.22034/jess.2023.369127.1902

سید نجم الدین امیر شاه‌کرمی؛ حشمت اله نظری؛ صدف علیزاده؛ محسن بیات