سنجش اثر بازگشتی آب کشاورزی در شرایط محیطی به تفکیک استانهای کشور ایران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6435-6446

10.22034/jess.2022.351470.1823

افشین آباریان؛ رضا رنج پور؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ داود بهبودی


تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس‌زایی و باززایی پیازچه از بافت آندوسپرم گیاه موسیر

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6447-6455

10.22034/jess.2022.370420.1906

امین جهانیان؛ علیرضا مطلبی آذر؛ جابر پناهنده؛ محمدرضا دادپور


ارزیابی پارامترهای هیدروشیمی در آب های ساحلی چابهار: تغییرات فصلی و نوسانات روزانه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6456-6468

10.22034/jess.2023.370462.1907

حمید ارشادی فر؛ کمال الدین کر؛ امیر قاضی لو؛ عماد کوچک نژاد؛ غلامرسول بسکله


طراحی مجموعه تفریحی و گردشگری در امند با هدف ایجاد شادی و نشاط عمومی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6481-6500

10.22034/jess.2023.376359.1922

سمیرا سعیدی زارنجی؛ شیوا ولایتی؛ فرشته مختارنژاد


سنجش تاب‌آوری نهادی-سازمانی شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6568-6578

10.22034/jess.2022.371022.1912

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


شبیه‌سازی تغییرات رودخانه خیاوچای با استفاده از مدل سزار (CAESAR)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6579-6588

10.22034/jess.2022.371228.1913

فریبا اسفندیاری درآباد؛ بهروز نظافت تکله؛ زهرا شهبازی شرفه


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغذیه ناشی از بارش در حوضه آبریز شیرامین

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6589-6602

10.22034/jess.2022.364243.1880

بتول زینالی؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ حمیرا مصطفوی


بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6637-6646

10.22034/jess.2022.370967.1910

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ امید شریفی؛ سامان ضیایی؛ مجتبی داورپناه


ارزیابی پایداری توسعه شهری بر مبنای دیدگاه نوشهرگرایی (نمونه موردی: شهرک پرواز تبریز)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6715-6729

10.22034/jess.2023.380065.1950

معصومه قاسمی خویی؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی؛ رسول قربانی