زمین‌شیمی و زیست دسترس پذیری عنصر ید در آب و خاک منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1299-1306

طاهره صالحی سرآسیاب؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور


تجزیه و تحلیل توسعه رویکرد اکولوژی صنعتی در معادن زغال سنگ مطالعه موردی: معدن زغالسنگ پروده طبس

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1949-1962

نسیم هاشمی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ احمدرضا یاوری


مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 991-1001

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبزی؛ محمد فیاض محمدی


ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1307-1316

سید محمد حسینی؛ سید اسعد حسینی؛ علیرضا کربلایی درئی


کاربست تلفیقی روش‌های ANP &TOPSIS در مکان‌یابی دفن پسماندهای ویژه و خطرناک (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2251-2259

مریم کیانی صدر؛ کبری مل حسینی دارانی؛ امیر عارفیان


اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2521-2528

محسن صالحی کمرودی؛ سیما شافعی


ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1002-1012

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی


فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2529-2534

سارا رشنودی؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور؛ محمدرضا کتابداری


بررسی ارزش اقتصادی در کارخانه های بازیافت شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1663-1668

محمّدحسین انصاری جعفری؛ رویا سیفی پور


‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری


ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2268-2274

مریم کیانی صدر؛ فرزانه ایمانی؛ کبری مل حسینی دارانی؛ امیر عارفیان


ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان)

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2535-2543

کامران شایسته؛ نجمه عزیزخانی شادیشه؛ حمید نوری؛ زهرا پرور؛ شیوا غریبی


توزیع و منشأیابی فلز سنگین سرب در رسوبات رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1021-1028

علی عظیمی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ مجتبی پارسایی