مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1993-2002

سیدحسن موسوی؛ سعیده بیگدلو؛ مظاهر معین الدینی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا میرزاحسینی


بررسی نظام معاهده ای قطب جنوب با تأکید بر حفظ محیط زیست و حاکمیت بر آن مناطق

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2275-2286

سید احمد راثی؛ مژگان رامین نیا


مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2544-2553

افسانه عسگری پور؛ محمد جواد امیری؛ احمد نوحه گر


توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1029-1043

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


رخداد فرین بارشی فصل زمستان برروی ناهمواری های زاگرس در غرب ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1350-1362

مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی


وابستگی معیشتی مردم محلی به محصولات غیرچوبی ذخیره‌گاه جنگلی فندقلو اردبیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2287-2294

فرشاد کیوان بهجو؛ اصغر باقری؛ سجاد قنبری؛ ثمر یوسفی


بازشناسی معیارها و شاخص های زیست منطقه گرایی انتقادی در ساختمان های بلند ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1363-1372

منصور یگانه؛ ناصر قنبری؛ محمدرضا بمانیان


مکانیابی احداث سد مخزنی لاسک بر پایه ارزیابی اثرات اجتماعی با تکنیک FTOPSIS و مدل FANN در نرم‌افزار MATLAB

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1685-1695

انوشیروان محمدی نژاد؛ سید علی جوزی؛ حسن کریم زادگان


اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در محصول سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2021-2028

شهرزاد خرم نژادیان؛ زهرا حداد نژاد


بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های سبز

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1707-1719

کیوان صالحی چناری؛ سعید باقرسلیمی


شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2029-2036

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران