بررسی کیفیت هوای داخلی یک پارکینگ طبقاتی

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1389-1400

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی


اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1720-1737

سید علیرضا آشفته؛ علی عابدینی؛ داریوش اسماعیلی


اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2037-2045

ساسان محسن زاده؛ مجتبی شیخ پور جلالی


بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری شهرهای استان یزد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2325-2335

سید حبیب جلایی؛ سیروس محمودی


بررسی اثرات زیست محیطی نسل های مختلف سلول های خورشیدی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1092-1099

شروین بقا؛ نوشین سجادی؛ سید علی جوزی


ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت (HSE) در مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد و پیمانکاران مربوطه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2336-2342

فرخنده مروی اصفهانی؛ سولماز توتونچیان؛ تورج دانا


مدیریت رواناب شهری در توسعه پایدار و محیط زیست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1100-1107

هادی شوکتی؛ مهدی کوچک‌زاده؛ علی اکبر نوروزی


کاربرد آئروژل لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کلش برنج در جذب رنگ اسیدی از آب

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1418-1426

عاطفه رحیمی؛ یحیی همزه؛ علی عبدالخانی؛ سحاب حجازی؛ زیبا فتحی


مقایسه عملکرد باکتری و میکروجلبک در بهسازی بیولوژیکی باطله معدن مس

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1752-1759

رضا یزدانی؛ ویدا تفکری؛ امیر حمیدی


اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد)

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2056-2062

حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمدعلی حکیم زاده؛ سعیده آدوین؛ فاطمه هوشمندزاده


اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2343-2351

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ ماشالله سالارپور؛ حمید محمدی


مروری بر آهارزنی سطحی کاغذ با نشاسته اصلاح شده با آنزیم

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2063-2073

پژمان رضایتی چرانی؛ احمد عزیزی موصلو؛ سونیا کلانتری چروده


شناسایی و تحلیل مولفه های حفاظت از محیط زیست توسط مدارس با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1768-1782

آزاده حسین پور؛ جمال نجفی؛ منصور میرزایی


تحلیل هزینه و فایده بازیافت پسماندهای خانگی مناطق4،3،2،1 و 5 در سال 1397 مطالعه موردی شهر زاهدان))

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2360-2369

خدیجه صفری؛ رخشاد حجازی؛ محمد عمر حسین زهی زمانی