مکان‌یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های منطقه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای در استان یزد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1130-1141

سیروان زارعی؛ امیر زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ وحید کاکاپور؛ بهاره کنعانی


تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرآیند رنگ‌آمیزی به روش AHP/TOPSIS

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1783-1791

محمد حسین آسیا؛ سپیده خوشاب؛ پوریا فرح گل؛ متینه مقدم


پایش آلودگی فلزات سمی و غیر سمی خاک محل دفن زباله شهرستان تنکابن

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2082-2092

سیده فرزانه سید عصری؛ احمد توانا


تعیین مهم‌ترین شاخص‌های میکروبی به عنوان شاخص سلامت خاک در خاک‌های آلوده به کادمیوم و سرب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1142-1150

علی اشرف سلطانی طولارود؛ منیژه عیوضی نی؛ حسین شهاب؛ اکبر قویدل؛ سمیه قاسمی


جذب دی‌اکسیدکربن توسط نانوصفحات با تخلخل بالای گرافن دوپ شده با نیتروژن و تهیه شده از پوست موز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2378-2386

حمید رضا با خدا؛ امید صداقت؛ محسن نوروزی؛ نادر بهرامی فر


بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1801-1809

محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد


تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2387-2393

حمید سودائی زاده؛ صدیقه جعفریان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده؛ زهرا سهرابی زاده


تعیین شاخص کیفیت آلودگی هوا بر اساس ذرات معلق و پهنه بندی آن در پایانه های متروی تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1160-1168

آذرنوش رحیمی؛ آزیتا بهبهانی؛ نبی اله منصوری؛ علی عظیمی


مطالعه پاسخ رشدی و غلظت عناصر غذایی گیاه کلزا به تلقیح با باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به آرسنیک

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1490-1502

سیده پریسا خسروی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ محمد بابااکبری


بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1810-1816

ساسان محسن زاده؛ حمیده زمانپور شاه منصوری؛ زهرا جانبازی؛ مریم حسینخانی هزاوه


تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2114-2122

نازنین ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی


برآورد آلبیدوی سطح زمین در کاربری ها مختلف اراضی در دشت یزد- اردکان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2394-2403

حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد


مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2404-2412

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری