نمایه نویسندگان

آ

 • آباریان، افشین سنجش اثر بازگشتی آب کشاورزی در شرایط محیطی به تفکیک استانهای کشور ایران [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6435-6446]
 • آبرود، مصطفی بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت مالخلیفه واقع در استان چهار محال بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5240-5250]
 • آبهشت، سخاوت بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2801-2806]
 • آتش دهقان، عرفان اصلاح خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی با گیاه پالایی وتیور [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6084-6091]
 • آخوندی خلفی، امیرمحمد شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5 [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2791-2800]
 • آدوین، سعیده اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2056-2062]
 • آدینه وند، قنبر شناسایی پیشران‌های ارتقای مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: پهنه‌های شمال شرقی و مرکزی شهر تهران) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4597-4607]
 • آذربار، ثمیه ارزیابی تأثیر اقدامات احیایی دریاچه ارومیه بر میزان تاب‌آوری زیست محیطی از دیدگاه جوامع محلی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6704-6714]
 • آراسته، حمزه سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1899-1906]
 • آرام، هاشم بررسی اثرات کادمیوم خاک بر غلظت عناصر غذایی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در حضور قارچ-ریشه آربوسکولار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3142-3149]
 • آریان فر، فاطمه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و درآمد سرانه بر انتشار CO2 در کشورهای صادرکننده نفت اوپک پلاس با تاکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7130-7148]
 • آریک، بهنام Study and analysis of facilitation approach and participation in empowerment of informal settlements [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6282-6292]
 • آرین نیا، نرمین سایه بان هوشمند و رویکرد طراحی‌مبنا به انرژی-دیدکارایی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2895-2904]
 • آزادنیا، آرمان شناسایی چالش‌های اساسی بازاریابی شرکت‌های نوآور در بازار‌های دنج (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده محصولات غذایی گیاهی سلامت محور) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5002-5014]
 • آزاده رنجبر، اصغر تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3052-3058]
 • آزرم، حسن بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران: کاربرد مدل خود توضیحی با وقفه‌های گسترده همراه با آزمون شکست ریشه واحد [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1317-1327]
 • آزرم، حسن بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه ی منا: رویکرد پانل همجمعی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1792-1800]
 • آسیا، محمد حسین تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرآیند رنگ‌آمیزی به روش AHP/TOPSIS [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1783-1791]
 • آشفته، سید علیرضا اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1720-1737]
 • آقائی، مریم تغییر پاسخ هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بارش در دوره بازگشت‌های مختلف در حوزه آبخیز نمین [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5869-5882]
 • آقازاده، والح تأثیرارتعاشات التراسونیک، تابش‌های مایکروویو و دمای کلسیناسیون در سنتز پیلارد نانوبنتونیت جانما شده با مخلوط اکسید فلزی از پلی‌اکسو‌کاتیون آلومینیوم و آهن [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1185-1196]
 • آقاعزیزی، سعید امکان سنجی توانایی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در طبقه بندی اجزای توده دانه گندم به کمک پردازش ویدیو [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4957-4968]
 • آقاعزیزی، سعید تخمین جداسازی لوبیای چشم بلبلی با میز جداکننده وزنی با استفاده از روش جنگل تصادفی بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5516-5529]
 • آقامیر محمد علی، فاطمه سادات نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3613-3625]
 • آقایی، لقمان مطالعه رشد و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه آفتابگردان به فلز سنگین نیکل و اثر نانو جاذب مغناطیسی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4608-4621]
 • آماده، حمید رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2187-2195]
 • آهنکوب، مریم مطالعات زمین شناسی و ارزیابی پتانسیل منطقه چغاخور جهت احداث دهکده توریستی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4980-4989]
 • آهنکوب، مریم بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت مالخلیفه واقع در استان چهار محال بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5240-5250]
 • آهنکوب، مریم مطالعه ویژگی‌های هیدروژئوشیمیائی آب زیرزمینی آبخوان دشت لردگان، استان چهارمحال و بختیاری، زون زاگرس چین خورده [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5530-5540]
 • آهنکوب، مریم زمین‌شناسی و ژئوشیمی نهشته‌های فسفات در منطقه لردگان، جنوب استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6041-6050]
 • آیتی، فریماه بررسی کیفیت چشمه های حوالی صومعه سرا (غرب شهرستان رشت) و تاثیر واحد های زمین شناسی بر آنها [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4013-4022]
 • آیتی، فریماه مطالعات زمین شناسی و ارزیابی پتانسیل منطقه چغاخور جهت احداث دهکده توریستی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4980-4989]
 • آیتی، فریماه بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت مالخلیفه واقع در استان چهار محال بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5240-5250]
 • آیتی، فریماه مطالعه ویژگی‌های هیدروژئوشیمیائی آب زیرزمینی آبخوان دشت لردگان، استان چهارمحال و بختیاری، زون زاگرس چین خورده [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5530-5540]
 • آیرملو، توحید تحلیل محتوای کتاب‏های درسی سال اول و دوم دبستان بر اساس رویکرد آموزش محیط‏زیست [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7330-7343]

ا

 • اباذری، ستایش بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 736-743]
 • ابراهیم پور، حبیب امکان‌سنجی توسعه گردشگری هوشمند با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4622-4631]
 • ابراهیم پور، حبیب ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در استان تهران با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5746-5756]
 • ابراهیم پور، حبیب سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6210-6219]
 • ابراهیمی، سجاد بررسی اثرات آسیب مکانیکی بر خواص کیفی میوه کیوی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8313-8321]
 • ابراهیمی، سهیلا ضرورت پایش پارامترهای مهم شیرابه با اهتمام به تصفیه پذیری و پایداری تصفیه خانه بیولوژیک در فصول سال (مطالعه موردی کارخانه کمپوست آق قلا در استان گلستان) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5441-5455]
 • ابراهیمی، سهیلا دسترسی پذیری زیستی سرب و کادمیوم با تیمار کمپوست توسط تربچه (مطالعه موردی: کمپوست تولیدی کارخانه کمپوست آق قلا) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6943-6951]
 • ابراهیمی، سیدعباس بررسی نقش هویت، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2597-2607]
 • ابوالفتحی، داریوش کاربرد روش های رگرسیون وزن دارجغرافیایی(GWR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد مقادیر بارش حاصل از فعالیت سامانه بارشی مدیترانه ای [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3218-3228]
 • ابوالفتحی، داریوش The Precipitation Changes on the Western and Eastern Aspects of Zagros Mountains [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3494-3498]
 • ابول پور، بهادر Rapid Catalytic Cracking of Municipal Waste with Simultaneous Hydrogenation to Produce Liquid Fuel [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2170-2179]
 • ابول پور، بهادر مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3825-3833]
 • ابول پور، بهادر RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7977-7996]
 • ابونوری، اسمعیل تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران. [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1614-1622]
 • اجلالی، فرید بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3360-3369]
 • احتشامی، مجید Application of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Forecasting Groundwater Level (Case study: Yolo County, California) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6270-6281]
 • احراری رودی، محی الدین شناسایی مناطق مستعد آلودگی زیست محیطی سواحل خلیج چابهار [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5251-5265]
 • احسانی، سیده محدثه بررسی مقدار تولید و مصرف دو گونه Bromus tomentellus Boiss. و Festuca ovina L. در شدت‌های چرایی مختلف در مراتع کوهستانی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4494-4502]
 • احمدپور، محمود ارزش‌گذاری اقتصادی پارک حفاظت شده بیرک در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6072-6083]
 • احمدپور برازجانی، محمود بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2220-2231]
 • احمدپور برازجانی، محمود تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3302-3309]
 • احمدپور برازجانی، محمود Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3803-3813]
 • احمدپور برازجانی، محمود بررسی آثار افزایش قیمت انرژی برق بر سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5053-5063]
 • احمدپور برازجانی، محمود برآورد خسارات اقتصادی اثرات گردوغبار بر ذی‏نفعان تالاب هامون [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7541-7556]
 • احمدوند، زینب تحلیل محتوای کتاب‏های درسی سال اول و دوم دبستان بر اساس رویکرد آموزش محیط‏زیست [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7330-7343]
 • احمدی، ارد طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2718-2728]
 • احمدی، امیر بررسی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر کیفیت زندگی ساکنین نواحی روستایی شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 433-445]
 • احمدی، امیر سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3012-3021]
 • احمدی، محمد ارزیابی اثرات توسعه شهری اردبیل بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت اردبیل [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5374-5385]
 • احمدی، مریم مروری بر مزایا، محدودیت ها، محصولات جانبی و کاربرد فناوری های اصلی تبدیل پسماند به انرژی و سوخت زیستی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7185-7202]
 • احمدی بلوطکی، ندا ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در آزمایشگاه شیمی دانشگاه نجف‌آباد به روش FMEA [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1676-1684]
 • احمدی بلوطکی، ندا شناسایی و مدیریت ریسک های HSE در آزمایشگاه به روش FMEA (نمونه موردی: آزمایشگاه شیمی دانشگاه نجف آباد) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4280-4292]
 • احمدی پور، فاطمه ارزیابی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در غبارات سطحی خیابان کلانشهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2260-2267]
 • احمدی پیرلو، منصور کاربرد بینی الکترونیک در طبقه بندی فلفل خوراکی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5139-5148]
 • احمدی پیرلو، منصور مقایسه تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی مشترک حالت جامد بالا و مایع پسماند مواد غذایی و ضایعات سبز به روش دسته‌ای: مطالعه موردی دانشگاه افسری امام علی (ع) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5202-5215]
 • احمدی پیرلو، منصور تاثیرات غلظت‌های مختلف نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تولید بیوگاز از هضم مشترک زباله جامد شهری و لجن فاضلاب [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5910-5921]
 • احمدی شادمهری، محمد طاهر بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2581-2588]
 • اختصاصی، محمدرضا اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2913-2924]
 • اخوان، رضا مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • اخوان فرشچی، کیمیا تحلیل روند تغییرات اقلیمی استان قم و پیامدهای آن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • ادهمی، سلام پتانسیل سنجی سایت دفن بهداشتی پسماندهای عادی با روش تلفیقی Fuzzy- ANP در محیط GIS(مطالعه موردی: شهرستان شاهین‌دژ) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3022-3030]
 • اذری، زهرا سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در شرایط محیطی و منطقه‌ای استان‌های شمال غرب ایران: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5943-5959]
 • اراضی، سمیه مطلوبیت زیستگاه دراج Francolinus francolinus در منطقه سیستان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3115-3123]
 • ارباب، حمیدرضا رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2187-2195]
 • اردستانی جوادی، حوریه ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سرای محلات در زمینه مدیریت پسماند بر رفتار شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 14 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 812-822]
 • اردستانی جوادی، حوریه ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سرای محلات در زمینه مدیریت پسماند بر رفتار شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 14 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1065-1075]
 • ارشادی‌فر، حمید استفاده از رگرسیون درختی برای بررسی پارامترهای موثر بر شکوفایی جلبکی در سواحل جنوب شرقی ایران [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3086-3095]
 • ارشادی فر، حمید ارزیابی پارامترهای هیدروشیمی در آب های ساحلی چابهار: تغییرات فصلی و نوسانات روزانه [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6456-6468]
 • ازادشهرکی، فرزاد Non-destructive Estimation of Chemical Properties in Braeburn Apple using Convolutional Neural Network [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4753-4761]
 • استاد هاشمی، راهله مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • اسدپور گلوگاهی، مریم تاثیر زنجیره تامین سبز بر عملکرد محیط‌زیستی و اقتصادی از نگاه خرده‌فروشان مواد غذایی شهر ساری [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6412-6420]
 • اسدپور گلوگاهی، مریم آیا در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری اقتصادی، آلودگی هوا بر امید به زندگی مؤثر است؟ [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6882-6891]
 • اسدی، سمیه بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • اسدی، فردین تحلیل روند تحولات کالبدی امیریه شهریار [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8608-8590]
 • اسدی، ناصر بررسی کیفیت هیدرو ژئوشیمیایی رودخانه های مهم شهرستان ازنا ، استان لرستان ، ایران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2420-2427]
 • اسدی فرد، المیرا ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری و صنعتی در شهرستان فیروزآباد با مدل پیشنهادیEMOLUP [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3927-3937]
 • اسدی وایقان، امیر پیش بین غلظت آلاینده PM2.5 با استفاده از شبکه ترکیبی (ANN-GA) مطالعه موردی : شهر ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8912-8898]
 • اسراری، الهام مدل‌سازی غلظت مونواکسید کربن، ازن و ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون در هوای کرج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4666-4677]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی و تحلیل توان گردشگری و رقابت پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی هادزیک (مطالعه موردی: هیر، خلخال، سرعین) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5188-5201]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی ناپایداری دامنه‌ای جاده‌های اردبیل-حیران با استفاده از تصاویر راداری و تداخل سنجی رادار [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5591-5604]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا تغییر پاسخ هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بارش در دوره بازگشت‌های مختلف در حوزه آبخیز نمین [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5869-5882]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا شبیه‌سازی تغییرات رودخانه خیاوچای با استفاده از مدل سزار (CAESAR) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6579-6588]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Hec – Ras، (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره‌سو _ استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6952-6961]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین با استفاده مدل‌های کوبالیکوا و فیولت [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7644-7658]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا بررسی فعالیت‌های نئوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و توان لرزه‌خیزی گسل‌ها (حوضه آبخیز خیاوچای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8092-8105]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8576-8561]
 • اسفهبدی، امیر محمد سنجش و ارزیابی ریسک بیتکس‌ها در پارکینگ حرم مطهر امام رضا‌(ع) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • اسفهبدی، امیر محمد سنجش و اندازه گیری مونو اکسید کربن، ‌دی اکسید گوگرد‌، دی‌اکسید نیتروژن و ذرات معلق در پارکینگ حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 19-24]
 • اسکندری، رقیه ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8119-8133]
 • اسکندری، صغری بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 69-77]
 • اسکندری، صغری بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تالاب بند علیخان ورامین و تاثیرات زیست محیطی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 476-484]
 • اسکندری عین الدین، هادی بررسی تأثیر عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات در وقوع تخلفات ساختمانی از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهر بستان‌آباد) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6543-6557]
 • اسکندری عین الدین، هادی بررسی عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در ساخت و سازهای شهری (مطالعه موردی: شهر بستان‌آباد) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5883-5900]
 • اسکندری عین الدین، هادی تحلیل فضایی ساختار فعالیتی منطقه کلانشهری قزوین [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7382-7396]
 • اسکندری عین الدین، هادی تحلیل فضایی نقش نیروهای ارتش در کاهش اثرات ناشی از بروز بلایای طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهرستان خوی) [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8767-8752]
 • اسلام زاده، نیلوفر بررسی میزان رضایت شهروندی از خدمات شهرداری کردکوی با رویکرد شاخصهای محیط-زیست شهری [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5640-5649]
 • اسلامیان، سعید پایش اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS(مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3183-3189]
 • اسماعیل پور، حیدر بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1236-1249]
 • اسماعیل پور، محمد Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • اسماعیلپور، محمد ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]
 • اسماعیل زاده، نادیا ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3390-3395]
 • اسماعیلی، داریوش اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1720-1737]
 • اسماعیلی، عایشه بررسی تنوع گونه‌های دارای محصولات غیرچوبی در جنگل‌های ارسباران [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6144-6153]
 • اسماعیلی، عایشه تاثیر جهت جغرافیایی بر تراکم و تنوع‌ گیاهی در جنگل‌های سردشت [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6851-6861]
 • اسمعلی‌عوری، اباذر ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5216-5239]
 • اسمعلی‌عوری، اباذر ارزیابی اثرات توسعه شهری اردبیل بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت اردبیل [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5374-5385]
 • اسمعلی عوری، اباذر مدل‌سازی دبی جریان پایه در رودخانه‌های استان اردبیل براساس روش آماری [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7273-7283]
 • اسمعلی عوری، اباذر ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8119-8133]
 • اسمعیلی، لیلا بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5987-6002]
 • اشتری، بابک Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3757-3772]
 • اشتری، بابک تحلیل ساختاری روشها و رویکردهای طراحی معماری پایدار پژوهش‌محور [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5172-5187]
 • اشتری لرکی، امیر بررسی اثرجزر و مد بر فرایند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1832-1841]
 • اشتری لرکی، امیر ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2196-2204]
 • اشتری لرکی، امیر مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3412-3418]
 • اشتری لرکی، امیر بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3533-3539]
 • اشجع، مهدی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر، نوآوری‌های تکنولوژیکی و کیفیت صادرات بر انتشارگاز دی اکسیدکربن [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6976-6986]
 • اشرفی، سید مهدی بررسی تاثیرات دفن زباله شهری بر خاک و ترکیب گونه‌های گیاهی در جنگل های منطقه زرندین [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5024-5031]
 • اصبحی سیس، صادق بررسی اثر کاربرد اسید سالسیلیک روی خصوصیات مورفولوژیکی گل رز رقم هفت رنگ در شرایط گلدانی و تنش شوری متفاوت [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5303-5315]
 • اصغری پور، محمدرضا Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3803-3813]
 • اصغری زمانی، اکبر ارزیابی اثرات توسعه‌ی گردشگری بر محیط‌زیست شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5266-5275]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3327-3335]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3466-3477]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3913-3926]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد تحلیلی بر آسیب‌پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد‌ تاب‌آوری [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6338-6350]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد ارزیابی مؤلفه‌های تاب‌آوری اجتماعی شهر در برابر زلزله مطالعه موردی: کلانشهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7031-7044]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد امکان سنجی بکارگیری پنل های خورشیدی جهت تامین انرژی شهرستان نظر آباد با استفاده از تصاویر حرارتی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7418-7430]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد ارزیابی و بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در یک دوره بیست سال بر میزان فرسایش خاک حوضه شفا رود با استفاده از مدل RUSLE [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8530-8516]
 • اصلانی، عاتکه POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4447-4458]
 • اصل هاشمی، احمد بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397 [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4488-4493]
 • اصل هاشمی، احمد بررسی روند تغییرات شاخص های بهداشت محیط در روستاهای شهرستان ارومیه طی سال‌های 1394- [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5550-5561]
 • اصل هاشمی، احمد فن‌آوری رانندگی سازگار با محیط زیست: یک راهکار مؤثر و اقتصادی در کاهش مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5960-5976]
 • اعظمی، جابر روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 851-861]
 • اعظمی، جابر پایش تغییرات پوشش سرزمین تالاب شور گلپایگان با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (1972-2018) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4564-4579]
 • اعمی بنده قرایی، حسن کارایی زیست محیطی منابع آب کشور تحت محدودیت محیطی و اثرات فزاینده فضایی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4808-4822]
 • افتخاری سیس، باقر تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4688-4696]
 • افروس، علی امکانسجی جداسازی منگنز به روش جذب سطحی با جاذب گرافن از پساب صنعتی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6358-6365]
 • افکاری سیاح، امیرحسین شناسایی و طبقه بندی ارقام مختلف انگور با استفاده از برگ ارقام بوسیله ماشین بویایی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4382-4389]
 • افکاری سیاح، امیرحسین طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب کیفیت خیار برش خورده در دوره نگهداری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4787-4798]
 • افکاری سیاح، امیرحسین بررسی امکان تشخیص ارقام میوه هلو به وسیله بینی الکترونیک [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6351-6357]
 • افکاری سیاح، امیرحسین ارزیابی توانایی بینی الکترونیکی در تشخیص زمان رسیدگی گردو [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7004-7010]
 • افکاری سیاح، امیرحسین طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7295-7304]
 • اکبرزاده، علیرضا نانوذرات نقره حاصله از عصاره بلوط: راه حل محلی مشکلات رودخانه قره‌سو [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-58]
 • اکبرزاده، علیرضا سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی با قلیایی‌سازی محلول فروشستۀ اسیدی کائولنِ تکلیس شده [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 11-17]
 • اکبری، احمد Evaluating the Environmental Efficiency of Iran Rapeseed Workers with Slack-Based Measure (SBM) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2144-2153]
 • اکبری، زهره اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4430-4437]
 • اکبری، یاسمین اثر آلودگی هوا روی برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاهان نارون، افرا و چنار در شهر شیراز [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 387-396]
 • اکبری نسب، محمد بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3533-3539]
 • اکبری نیا، مسلم کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • اکرمی، زکیه بررسی اهمیت آموزش الکتروشیمی در حفاظت از سلامت محیط زیست و تعیین اولویت‌های آن در کتاب های درسی شیمی بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2775-2782]
 • اکرمی، محمدرضا بررسی استانداردهای ایمنی و مدیریت محیط زیستِ دیداری در معادن زیرزمینی – مطالعه موردی معدن فیروزه نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3204-3217]
 • السلیمان، بتول تکنیک‌های خاص معماری سنتی در کاهش مصرف انرژی بناها و روش استفاده از آن در معماری معاصر (مطالعه موردی خانه های شهر حمص در سوریه) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6229-6237]
 • السلیمان، بتول تحلیل ساختار فضایی خانه‌های سنتی و معاصر سوریه با استفاده از روش نحو فضا (مطالعه موردی: مقایسه خانه‌های شهر حمص) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7997-8007]
 • الماسیان، محمد رضا بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • الماسیان، محمد رضا مطالعه تعادل و سینتیک جذب (Mo (VI) و (Pd (II) از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند جداره [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4111-4120]
 • الهامی، رضا بررسی اثرات گابا بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8503-8515]
 • الهیان، محمدرضی بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2801-2806]
 • الهی نژاد، حسین راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • الوانی نژاد، سهراب پهنه بندی امکان توسعه تفرجگاه های طبیعی منطقه کوهمره سرخی شهرستان شیراز با کاربرد هم‌زمان تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزن‌دار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4478-4487]
 • امام جمعه، حسن بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397 [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4488-4493]
 • امامی، نیر تأثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل). [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2636-2643]
 • امامی، نیر Progressive Farmers’ Perceptions of Barriers to the Utilization of Precision Agricultural Technologies [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7713-7722]
 • امان پور، سعید تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 546-555]
 • امان جهانی، ویدا شاخص‌های برآورد و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7499-7516]
 • امانی، مینا استفاده‌های دارویی از گیاهان مرتعی توسط جوامع بومی در منطقه قره‌داغ (مطالعه ‏موردی: شهرستان اهر، آذربایجان شرقی) ‏ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3370-3382]
 • امانی، مینا Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3793-3802]
 • امانی، مینا Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • امانی پور، حکیمه زمین‌شیمی و زیست دسترس پذیری عنصر ید در آب و خاک منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1299-1306]
 • امانی پور، حکیمه فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2529-2534]
 • امانی پور، حکیمه مطالعه غلظت فلزات سنگین در رسوب و پساب اطراف رودخانه تمبی در مسجدسلیمان، خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6183-6190]
 • امانی لاری، سارا ژئوشیمی، پهنه‌بندی و ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در گرد و خاک های مدارس منطقه صنعتی غرب بندرعباس [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5149-5160]
 • امتحانی، محمد حسن اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2913-2924]
 • امید، ناصر بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2801-2806]
 • امیدوار، پیمان بهینه سازی مصالح مصرفی ساخت با بکارگیری فناوری های نوین ساختمانی و پیامدهای آن در توسعه پایدار با دیدگاه کاهش انتشار آلاینده کربن دی اکسید [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 917-928]
 • امیدی، مرجان بررسی ویژگی‌های (کمی- کیفی)، غنا و تنوع گونه‌های درختی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد شهر اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1216-1224]
 • امیدی فر، مصطفی بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3466-3477]
 • امیر انتخابی، شهرام تحلیل روند تحولات کالبدی امیریه شهریار [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8608-8590]
 • امیر شاه‌کرمی، سید نجم الدین اثربخشی اینفوگرافیک بر یادگیری صرفه‌جویی در مصرف آب شرب بنا بر الگوی 5E با رویکرد پایداری محیط زیست [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6388-6398]
 • امیرنژاد، حمید آیا در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری اقتصادی، آلودگی هوا بر امید به زندگی مؤثر است؟ [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6882-6891]
 • امیری، فاضل امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب در آبیاری کنوکارپوس Conocarpus lancifolius [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3190-3197]
 • امیری، فاضل مقایسه رشد گونه یوکا (گیاه خنجر) با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3287-3295]
 • امیری، مجید مقایسه ی مدلهای AERMOD و CALPUFF در مدلسازی انتشار آلودگی جوی CO (مطالعه ی موردی: کارخانه ی فولاد) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 589-597]
 • امیری، محمد جواد بررسی وضعیت سطح مشارکت مشاوره‌ای شهروندان در زمینه مقابله با آلودگی هوا در کلانشهر تهران ( مطالعه موردی وکلای تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 363-371]
 • امیری، محمد جواد مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 659-672]
 • امیری، محمد جواد مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2544-2553]
 • امیری، محمد جواد تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3136-3141]
 • امیری، نرگس ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1169-1178]
 • امیری باغبادرانی، فاطمه میزان آگاهی زنان از مفاهیم مدیریت منابع آب و نگرش و عملکرد ایشان برای اصلاح الگوی مصرف آب (زنان 20 تا 65 ساله زرین‌شهر. لنجان) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5064-5072]
 • امیری باغبادرانی، فاطمه اثرات فلزات آلاینده هوا بر سلامتی و بهزیستی گونه‌های گیاهی در شهرهای صنعتی (مقاله مروری) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7516-7525]
 • امین بیدختی، علی اکبر پیش‌بینی رفتار مسئولانه زیست‌محیطی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست بر اساس باورهای زیست‌محیطی دانشجویان با میانجی‌گری نگرش زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2651-2660]
 • امین شرعی، فرهام ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری شهرستان نجف آباد با استفاده از نرم افزار IWM-1 [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1381-1388]
 • امین شرعی، فرهام شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان‌های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1817-1831]
 • امین شرعی، فرهام تدوین مدل مفهومی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری جهت مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست پیمانکاران پروژه های شهری (مطالعه موردی: سازمان قطار شهری اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2205-2215]
 • امین شرعی، فرهام مدلسازی پویایی سیستم ارزیابی ریسک‌های ایمنی جاده ای با بهره گیری از نرم افزارvensim (مطالعه موردی جاده اصفهان شهرکرد) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2483-2490]
 • امین شرعی، فرهام ارزیابی ریسک بهداشتی غلظت BTEX پمپ بنزین های دارای سیستم جمع کننده ی بخارات بر روی پرسنل شاغل درشهر اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4191-4201]
 • امین شرعی، فرهام ارزیابی خطرات بهداشتی مواجهه تنفسی بنزن با ظرفیت های تنفسی و پارامترهای خونی در یک صنعت شیمیایی به روش شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی(مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4557-4563]
 • امینی، ژاله سنجش استفاده از رویکرد نوین مدیریت زیست بومی جهت تدوین برنامه مدیریت اکولوژیکی تالاب کجی نمکزار نهبندان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6191-6209]
 • امینی، فریناز بررسی میدانی تاثیر شکل مصالح‌سنگی و طرح اختلاط رویه‌ی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و ایمنی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3648-3657]
 • انتظاری، علیرضا بررسی گردوغبار و پیش بینی آن در شهرهای استان خوزستان با استفاده از مدل های سری زمانی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]
 • انصاری، امیرمنصور برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3459-3465]
 • انصاری، شینا بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 69-77]
 • انصاری جعفری، محمّدحسین بررسی ارزش اقتصادی در کارخانه های بازیافت شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1663-1668]
 • انصاری سامانی، حبیب برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 100-87]
 • ایران نژاد پاریزی، محمد حسین مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4220-4229]
 • ایرندگانی، محمدیوسف بررسی مهم‌ترین ریسک های بالقوه در مجموعه فعالیت های نیروگاه گازی (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور ) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7449-7455]
 • ایلدرآبادی، پریا استفاده از ماده PCM در جدار خارجی ساختمان های آموزشی به منظور افزایش کیفیت فضا و کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: دبستان 9 کلاسه در شهر مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1469-1479]
 • ایلدرآبادی، پوریا بهینه سازی مصالح مصرفی ساخت با بکارگیری فناوری های نوین ساختمانی و پیامدهای آن در توسعه پایدار با دیدگاه کاهش انتشار آلاینده کربن دی اکسید [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 917-928]
 • ایلدرمی، علیرضا ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1225-1235]
 • ایلدرمی، علیرضا شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2029-2036]
 • ایلدرمی، علیرضا تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2114-2122]
 • ایلدرمی، علیرضا ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2815-2822]
 • ایلکایی، محمد نبی پیش بینی تغییرات فصلی عامل های جوی در بوم نظام اقلیم- زراعی کرج با استفاده از مدل گردش عمومی GCM-HadCM3 [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2370-2377]
 • ایمانی، بهرام عوامل بازدارنده و پیش برنده مدیریت محیط زیست روستایی (مطالعه موردی روستاهای بخش جوکندان شهرستان تالش) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5615-5623]
 • ایمانی، بهرام گردشگری روستایی سبز: بررسی عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی پایدار و حافظ محیط‌زیست [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7305-7317]
 • ایمانی، رسول ارزیابی اثرات توسعه شهری اردبیل بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت اردبیل [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5374-5385]
 • ایمانی، فرزانه ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2268-2274]

ب

 • بابائی، فاطمه مدیریت سبز درکتابخانه‌‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1544-1553]
 • بابااکبری، محمد مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف باکتری های محرک رشد در کاهش اثرات آلودگی آرسنیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار جذب عناصر غذایی کلزا [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 415-421]
 • بابااکبری، محمد مطالعه پاسخ رشدی و غلظت عناصر غذایی گیاه کلزا به تلقیح با باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به آرسنیک [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1490-1502]
 • بابایی، محمد تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3556-3569]
 • بابایی اولم، طیبه پهنه‌بندی مخاطرات زیست محیطی حوضه آبریز ویرمونی استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7344-7357]
 • بابایی اولم، طیبه ارزیابی و بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در یک دوره بیست سال بر میزان فرسایش خاک حوضه شفا رود با استفاده از مدل RUSLE [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8530-8516]
 • بابلی، ندا بررسی حذف عنصر نیترات از محلول‌های آبی توسط جاذب‌های نانو ساختار در سیستم جذب پیوسته خاک [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1340-1349]
 • با خدا، حمید رضا جذب دی‌اکسیدکربن توسط نانوصفحات با تخلخل بالای گرافن دوپ شده با نیتروژن و تهیه شده از پوست موز [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2378-2386]
 • بادام فیروز، جلیل ارزیابی اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصولات زراعی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3870-3877]
 • بادام فیروز، جلیل ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3985-3993]
 • بادسار، محمد بررسی اثرات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر کیفیت زندگی ساکنین نواحی روستایی شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 433-445]
 • بارانی، حسین اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6023-6031]
 • باشکوه، محمد طراحی الگوی اثربخشی کانالهای توزیع چندگانه [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7628-7643]
 • باغوند، اکبر ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • باغوند، اکبر Assessment of heavy metal pollution in the soil of Ahwaz oilfield by using the five-stage process of chemical dissociation and Dendrogram interpretation and pollution severity index [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5493-5502]
 • بافکار، علی بررسی حذف عنصر نیترات از محلول‌های آبی توسط جاذب‌های نانو ساختار در سیستم جذب پیوسته خاک [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1340-1349]
 • بافکار، علی توانایی جاذب نانوساختار پوسته تخممرغ در کاهش غلظت سدیم از محیط آب و خاک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3336-3344]
 • باقرزاده، محمدرضا تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3556-3569]
 • باقرسلیمی، سعید بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های سبز [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1707-1719]
 • باقری، اصغر وابستگی معیشتی مردم محلی به محصولات غیرچوبی ذخیره‌گاه جنگلی فندقلو اردبیل [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2287-2294]
 • باقری، اصغر Progressive Farmers’ Perceptions of Barriers to the Utilization of Precision Agricultural Technologies [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7713-7722]
 • باقری، اصغر عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]
 • باقری، حسین مطالعه ویژگی‌های هیدروژئوشیمیائی آب زیرزمینی آبخوان دشت لردگان، استان چهارمحال و بختیاری، زون زاگرس چین خورده [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5530-5540]
 • باقری، قربان بررسی تولید انرژی پایدار از زیست توده با رویکرد امنیت انرژی و پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8146-8159]
 • باقری، مریم آینده‌پژوهی در محیط زیست براساس آمایش سرزمین به روش سناریوپردازی (مطالعه موردی استان زنجان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4398-4410]
 • باقری پور منفرد، ایرج مقایسه خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی کود کمپوست زباله ی شهری با بیوکمپوست حاصل از ضایعات فضای سبز و میادین تره بار کلانشهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4844-4855]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند کاوش نقش ویژگی های شخصیتی در خرید محصولات سبز: آیا واقعاً احساس حفاظت از محیط زیست و حساسیت قیمت کمک می‌کند؟ [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7748-7761]
 • بالیست، جهانبخش مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 659-672]
 • باهری، بیتا ارزیابی کارایی پودر جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم (angustifolium Sargassum) در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلیوم جی (بررسی متغیرهای زمان، دما، pH و غلظت جلبک) از آب [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2880-2886]
 • بای، پوریا نقد و بررسی چالشهای نظام حقوقی ایران در حفاظت از تالابها و ارائه الگوی مطلوب [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 619-631]
 • بایحان، یلماز ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]
 • بختیاری، سمیه سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2823-2829]
 • بخشوده، محمد بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران: کاربرد مدل خود توضیحی با وقفه‌های گسترده همراه با آزمون شکست ریشه واحد [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1317-1327]
 • بخشوده، محمد ارزش‌گذاری بوستان ولیعصر شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری رفاه ذهنی (SWB) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2317-2324]
 • بخشوده، محمد تأثیر مالیات های زیست محیطی بر مصرف گوشت در ایران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2783-2790]
 • بخشی زاده کلوری، حسین بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3383-3389]
 • برادران، زینب سنجش مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در شرایط محیطی و منطقه‌ای استان‌های شمال غرب ایران: رهیافت مدل اقتصاد پایه و مدل تغییر سهم [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5943-5959]
 • براهویی، محمد امیر ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی زیست محیطی(مطالعه موردی، شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1861-1870]
 • برجی آبادی، عبدالرضا Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3803-3813]
 • برقعی، سید مهدی مدلسازی گیاه پالایی نمک در وتلندهای مصنوعی حاوی گیاهان شورزیست با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1373-1380]
 • برقعی، سید مهدی استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2757-2765]
 • برکان، شیما تأثیرارتعاشات التراسونیک، تابش‌های مایکروویو و دمای کلسیناسیون در سنتز پیلارد نانوبنتونیت جانما شده با مخلوط اکسید فلزی از پلی‌اکسو‌کاتیون آلومینیوم و آهن [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1185-1196]
 • برکباف، نرجس سادات بررسی نقش پارک های شهری در آرامش شهروندان با رویکرد افزایش سلامت روان [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8440-8429]
 • برنا، فرهاد اثر مبدا بذر بر جوانه زنی دو گونه علف پشمکی (Brumus tomentellus) و شبدر ایرانی (Trifuliom resopinatom) در سطوح مختلف شوری [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7045-7053]
 • برهانی، فائزه ارزیابی اثرات آلودگی هوا در چهار روش‌ روسازی به کمک چهار روش مرسوم تصمیم-گیری چندمعیاره در ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • برهانی، فائزه ارزیابی زیست‌محیطی و توسعه‌ی پایدار چهار روش روسازی در ایران به کمک چهار روش تحلیل چندمعیاره [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 51-62]
 • برهانی، محمد واکاوی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در یک دوره 30 ساله (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6603-6611]
 • برومند، امیرعلی بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3419-3433]
 • برومند، امیرعلی ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4324-4338]
 • بزی، فهیمه تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3956-3962]
 • بساک، سعید ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 372-386]
 • بسکله، غلامرسول ارزیابی پارامترهای هیدروشیمی در آب های ساحلی چابهار: تغییرات فصلی و نوسانات روزانه [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6456-6468]
 • بشارتی مقدم، محمد صادق مقایسه انرژی مصرفی تولید برنج در اراضی دارای طرح تجهیز و نوسازی و فاقد آن (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4678-4687]
 • بصیرانی، بیتا شناسایی مناطق مستعد آلودگی زیست محیطی سواحل خلیج چابهار [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5251-5265]
 • بصیرنژاد، محمدرضا مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 24-11]
 • بطالبلوئی، صدیقه زمین‌شیمی و زیست دسترس پذیری عنصر ید در آب و خاک منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1299-1306]
 • بطالبلوئی، صدیقه فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2529-2534]
 • بطالبلوئی، صدیقه مطالعه غلظت فلزات سنگین در رسوب و پساب اطراف رودخانه تمبی در مسجدسلیمان، خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6183-6190]
 • بقا، شروین بررسی اثرات زیست محیطی نسل های مختلف سلول های خورشیدی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1092-1099]
 • بقراطی، مهدی بررسی تأثیر موقعیت مشعل‌های کلساینر بر کاهش نشر آلاینده‌های زیست‌محیطی کارخانه‌ی سیمان (مطالعه موردی: شهر قائن) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7232-7242]
 • بکایی، آذر پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3945-3955]
 • بلاغی اینالو، یاسر آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3345-3351]
 • بلواسی، ایمانعلی ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه با استفاده از برازش دایره‌های مماس در محیط GIS (مطالعه موردی رودخانه کهمان الشتر) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5572-5581]
 • بلوردی، محدثه ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • بلوردی، محدثه ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • بمانیان، محمدرضا بازشناسی معیارها و شاخص های زیست منطقه گرایی انتقادی در ساختمان های بلند ایران [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1363-1372]
 • بمانیان، محمدرضا Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3757-3772]
 • بمانیان، محمدرضا تحلیل ساختاری روشها و رویکردهای طراحی معماری پایدار پژوهش‌محور [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5172-5187]
 • بنانی، فرناز بررسی احتمال نفوذ ویروس COVID-19 به سفره های آب زیرزمینی به واسطه دفن غیراصولی پسماند در استان تهران [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3310-3314]
 • بندری، ابوالمحمد تأثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل). [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2636-2643]
 • بندری، ابوالمحمد بررسی اخلاق زیست‌محیطی در بین کارشناسان کشاورزی (موردمطالعه: مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان دزفول) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7595-7611]
 • بندری، ابوالمحمد عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]
 • بهبهانی، آزیتا تعیین شاخص کیفیت آلودگی هوا بر اساس ذرات معلق و پهنه بندی آن در پایانه های متروی تهران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1160-1168]
 • بهبهانی نیا، آزیتا تعیین غلظت فلزات سنگین )وانادیوم،سرب،نیکل،کادمیوم( در گرد وغبار و مقایسه با شاخص آلودگی و زمین انباشت (مطلعه موردی : مرکز شهر تهران ) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1943-1948]
 • بهبهانی نیا، آزیتا تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • بهبهانی نیا، آزیتا مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران ) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3752-3756]
 • بهبهانی نیا، آزیتا شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4049-4060]
 • بهبودی، داود سنجش اثر بازگشتی آب کشاورزی در شرایط محیطی به تفکیک استانهای کشور ایران [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6435-6446]
 • بهرامی، امیر ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت فسارود (شهرستان داراب) برای مصارف کشاورزی و شرب [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7113-7122]
 • بهرامی، بختیار بررسی رابطه بین شاخص‌های اکولوژیک و ارزیابی بصری در منظر تپه‌های سنندج [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3570-3586]
 • بهرامی، سجاد بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مد رگرسیون چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 571-581]
 • بهرامی، مژگان بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1291-1298]
 • بهرامی، مهدی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت فسارود (شهرستان داراب) برای مصارف کشاورزی و شرب [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7113-7122]
 • بهرامی فر، نادر جذب دی‌اکسیدکربن توسط نانوصفحات با تخلخل بالای گرافن دوپ شده با نیتروژن و تهیه شده از پوست موز [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2378-2386]
 • بهروز، باقر مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 991-1001]
 • بهمنی، مجتبی آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3345-3351]
 • بهمنی، محسن بررسی ویژگی‌های (کمی- کیفی)، غنا و تنوع گونه‌های درختی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد شهر اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1216-1224]
 • بهمنی، محسن بررسی تغییرات چوب درخت نارون در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی در جنگل‌داری شهری اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1282-1290]
 • بهمنی، محسن کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل‌سازی خطر سقوط درختان خطرآفرین نارون با روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3104-3114]
 • بهمنیار، محمد علی تأثیر سطوح رطوبتی مختلف بر غنی سازی کود کمپوست گاوی با ضایعات فلزی آهن و روی [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6892-6902]
 • بورمن زاده، مریم بررسی اخلاق زیست‌محیطی در بین کارشناسان کشاورزی (موردمطالعه: مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان دزفول) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7595-7611]
 • بیات، اکرم مکان سنجی تغییر در ساختار مدل تخریب محیط‌زیست با به کارگیری سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین وشبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان اراک) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4632-4642]
 • بیات، داریوش پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 965-978]
 • بیات، محسن اثربخشی اینفوگرافیک بر یادگیری صرفه‌جویی در مصرف آب شرب بنا بر الگوی 5E با رویکرد پایداری محیط زیست [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6388-6398]
 • بیات، محمود مکان سنجی تغییر در ساختار مدل تخریب محیط‌زیست با به کارگیری سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین وشبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان اراک) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4632-4642]
 • بیات، محمود مدلسازی اثر پیوستگی لکه‌های جنگل بر کیفیت آب رودخانه ها در حوزه آبریز دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7947-7962]
 • بیاتانی، فاطمه پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه کارون بر مبنای شاخص کیفی NSFWQI و بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8251-8264]
 • بیات ورکشی، مریم کاربرد مدل‌های هوشمند عصبی در پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد اکباتان همدان) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6300-6309]
 • بیدگلیان، عطیه بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 693-700]
 • بیرانوند، بهرنگ ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساخت و بهره‌برداری با استفاده از روش ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1427-1442]
 • بیگدلو، سعیده مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1993-2002]
 • بیگی فیروزی، الله یار تأثیر بانکداری سبز بر طنین برند و رضایت مصرف‌کننده از عملکرد مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7480-7498]
 • بیویکجان، محمت بوراک ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]

پ

 • پارسا، دنیا تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8576-8561]
 • پارسایی، مجتبی توزیع و منشأیابی فلز سنگین سرب در رسوبات رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1021-1028]
 • پازکی، مریم آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند جامد شهری در کلانشهر اصفهان و بررسی استراتژی های مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبدا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 499-508]
 • پازوکی، مریم تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3068-3076]
 • پاسبان، امیرحسام بررسی فعالیت‌های نئوتکتونیکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و توان‌لرزه‌زایی گسل‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوزه‌توپراقی) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5043-5052]
 • پاسبان، امیرحسام ارزیابی و تحلیل توان گردشگری و رقابت پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی هادزیک (مطالعه موردی: هیر، خلخال، سرعین) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5188-5201]
 • پاسبان، امیرحسام بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5987-6002]
 • پاسبان، امیرحسام تحلیل توان رقابت پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی (مطالعه موردی: گرمی، پارس آباد، مشگین شهر) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6421-6434]
 • پاسبان، امیرحسام بررسی و ارزیابی میزان هدررفت خاک در کاربری‌های اراضی حوضه آبخیز آتشگاه با استفاده از مدل RUSLE و تصاویر ماهواره‌ای لندست (سنجنده OLI) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6612-6625]
 • پاسبان، امیرحسام پهنه‌بندی مخاطرات زیست محیطی حوضه آبریز ویرمونی استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7344-7357]
 • پاشازاده، اصغر برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری سلامت (رنگ درمانی) با استفاده از مدل-هایSOAR و QFD (نمونه موردی: شهر گرمی) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5110-5120]
 • پاشازاده، اصغر سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6210-6219]
 • پاشازاده، اصغر سنجش تاب‌آوری نهادی-سازمانی شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6568-6578]
 • پایدار، رامین طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2718-2728]
 • پایدار راوندی، رامین تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 38-25]
 • پرداختی، علیرضا ارزیابی شاخص های آلودگی و ریسک اکولوژیکی مربوط به فلزات سنگین در خاکهای اطراف جاده های برون شهری ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 769-781]
 • پرداختی، علیرضا تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3124-3135]
 • پرداختی، علیرضا ارزیابی ریسک فلزات سنگین در ذرات معلق (PM2.5 و PM10) انتشار یافته از یک کارخانه سیمان واقع در بجنورد، ایران [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8241-8250]
 • پرواز، میثم بررسی دﻗﺖ شبیه سازی رواناب ماهانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ﻣﺪل ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ AWBM در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ایستگاه سنته [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5347-5359]
 • پرور، زهرا ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2535-2543]
 • پرور، زهرا تحلیل و بررسی تغییرات انسانی بر پوشش گیاهی منطقه شکارممنوع اشکورات با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای چندزمانه [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2748-2756]
 • پروین نیا، محمد ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2807-2814]
 • پروین نیا، محمد The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 2982-2989]
 • پروین نیا، محمد کاربرد مدل‌های هوشمند عصبی در پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد اکباتان همدان) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6300-6309]
 • پری زنگنه، عبدالحسین ارزیابی سطح آگاهی و پتانسیل زنان در حفاظت از محیط‌زیست- مطالعه موردی شهر زنجان [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1935-1942]
 • پناهنده، جابر تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس‌زایی و باززایی پیازچه از بافت آندوسپرم گیاه موسیر [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6447-6455]
 • پناهنده، محمد ارزیابی پیامدهای محیط‌ زیستی احیای تالاب‌ها در راستای توسعه‌ی گردشگری (مطالعه موردی: تالاب‌ جوکندان) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4865-4883]
 • پناهنده، محمد شناسایی و طبقه‌بندی پسماندهای صنایع در شهرک‌های صنعتی استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7373-7381]
 • پناهی، افشین پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]
 • پناهی، حمیدرضا بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر بارش و رواناب با استفاده از مدل‌های IHACRES (مطالعه موردی : رودخانه بشار) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5805-5815]
 • پنداشته، علیرضا تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3052-3058]
 • پهلوان، الهه بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3257-3263]
 • پهلوان، الهه Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3783-3792]
 • پهلوان، الهه تاثیر دیپلماسی محیط زیستی بر روی بحران آبی مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی: حوضه آبریز هیرمند) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3900-3912]
 • پهلوانی، مصیب تأثیر کیفیت نهادها بر کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن(منتخبی از کشورهای عضو پیمان شانگهای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7937]
 • پورابراهیم، شراره ارزیابی فشار وارد بر محیط‌زیست شهری با استفاده از مدل فضایی عدد فشار ظرفیت برد (منطقه مورد مطالعه: شهر کرج) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4925-4936]
 • پورابراهیم، شراره تعیین پهنه‌‌های مستعد توسعه مزارع خورشیدی در استان البرز با استفاده از تکنیک DEMATEL-ANP [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5287-5302]
 • پوراصغر سنگاچین، فرزام بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مد رگرسیون چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 571-581]
 • پورالخاص نوکنده یی، محمد شاخص‌های برآورد و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7499-7516]
 • پورباقری، مجتبی اصلاح خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی با گیاه پالایی وتیور [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6084-6091]
 • پورجمشیدی، ندا انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف سوخت‌های فسیلی: مطالعه موردی ایران با استفاده از رویکرد ARDL [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7102-7112]
 • پورخباز، حمیدرضا مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری کشاورزی با استفاده از روش Fuzzy AHP چانگ و توابع فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گله رود بروجرد) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1888-1898]
 • پوردربانی، راضیه Non-destructive Estimation of Chemical Properties in Braeburn Apple using Convolutional Neural Network [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4753-4761]
 • پوردربانی، راضیه Detection of Cucumber Fruits with Excessive Consumption of Nitrogen using Hyperspectral imaging (With Emphasis on Sustainable Agriculture) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5485-5492]
 • پوردربانی، راضیه تاثیر تغییرات زیست محیطی ناشی از نیروگاه حرارتی تبریز بر جنبه های زیستی- اجتماعی مردم روستای اسفهلان (مطالعه موردی: باغات) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6748-6756]
 • پوردربانی، راضیه تشخیص بیماریهای رایج گل‌کلم با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7087-7092]
 • پوردربانی، راضیه امکانسنجی استفاده از تصویربرداری فراطیفی برای شناسایی کوفتگی در پرتقال [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7938-7946]
 • پوردربانی، راضیه بررسی اثرات آسیب مکانیکی بر خواص کیفی میوه کیوی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8313-8321]
 • پورعسکری، مجید بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه‌های محدوده‌ی دهستان سراوان) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2905-2912]
 • پورقاسمی، الهامه بررسی فعالیت‌های نئوتکتونیکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و توان‌لرزه‌زایی گسل‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوزه‌توپراقی) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5043-5052]
 • پورقاسمی، الهامه پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]
 • پورقاسمی، الهامه پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]
 • پورگنجی، زینب تغییر پاسخ هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بارش در دوره بازگشت‌های مختلف در حوزه آبخیز نمین [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5869-5882]
 • پورمقدم، پیمان طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2718-2728]
 • پورملائی، زهره بررسی و پهنه بندی کیفیت بهداشتی هوای کلانشهر مشهد در سال ١٣9٣ با تکیه بر شاخص کیفیت هوا [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3696-3703]
 • پورمند، توفیق تاثیر فناوری اطلاعات و رقابت‌پذیری بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5415-5427]
 • پویا، سید سینا تحلیل تاثیر کیفیت کالبدی و بوم- سرزمینی میدان‌های شهر تهران در میزان حس تعلق شهروندان(مطالعه موردی: میدان آزادی، میدان حسن آباد، میدان سلماس) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2766-2774]
 • پیروزی، الناز بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5987-6002]
 • پیری، فرشته تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر تمایل به پرداخت روغن غیر تراریخته در زاهدان با روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7168-7178]
 • پیشگر، الهه تحلیل فضایی – زمانی شیوع کووید-19 در سطح محلات شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7158-7167]
 • پیشگر، وحید تحلیل فضایی – زمانی شیوع کووید-19 در سطح محلات شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7158-7167]

ت

 • تابش، محمدرضا تحلیل نقشه دانش پایداری و تاب‌آوری و ارائه چارچوبی برای اجرای مشترک آن [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6816-6824]
 • تاکی، سعید بررسی کیفیت چشمه های حوالی صومعه سرا (غرب شهرستان رشت) و تاثیر واحد های زمین شناسی بر آنها [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4013-4022]
 • تجدد، محمدجواد ارزیابی ریسک در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه به روش HAZOP (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور) [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8751-8740]
 • تخم افشان، عباس تجزیه و تحلیل فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی منطقه فراشبند جهت کشاورزی و شرب [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3740-3751]
 • ترابی آزاد، مسعود مطالعه تغییرات ضریب تضعیف نور توسط اندازه‌گیری‌های میدانی در سواحل خزر جنوبی (بندر نوشهر) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2858-2868]
 • ترابیان، علی به سوی TOC و فراتر از آن [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2887-2894]
 • ترابی گیگلو، موسی بررسی اثرات گابا بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8503-8515]
 • ترکمان، مینا تحلیل روند پارامترهای اقلیمی استان خوزستان با استفاده از آزمون من کندال(TFPW-MK) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 884-895]
 • ترکمان، مینا تحلیل روند پارامترهای اقلیمی استان خوزستان با استفاده از آزمون من کندال(TFPW-MK) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6510-6521]
 • ترکمن، جواد بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 862-868]
 • ترکمن، جواد بررسی کمی و کیفی پسماند شهری املش و ارائه راهکارهای اقتصادی برای مدیریت هزینه [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6051-6062]
 • تزم، مجید بررسی تطبیقی اولویت بندی‌های عوامل اکو-پورت بنادر اروپا با بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3096-3103]
 • تسلیمی، مهسا آیا در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری اقتصادی، آلودگی هوا بر امید به زندگی مؤثر است؟ [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6882-6891]
 • تفکری، ویدا مقایسه عملکرد باکتری و میکروجلبک در بهسازی بیولوژیکی باطله معدن مس [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1752-1759]
 • تقوی، لعبت مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران ) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3752-3756]
 • تقوی، لعبت شناسایی منابع فلزات سنگین در خاک سطحی با رویکرد تجزیه و تحلیل چند متغیره آماری (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6558-6567]
 • تقوی، مهدی بررسی سینتیک و همدمای جذب کادمیوم از محلول آبی با استفاده از برخی جاذبهای زیستی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8714-8699]
 • تقی اف، محمد بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • تقی اف، محمد مطالعه تعادل و سینتیک جذب (Mo (VI) و (Pd (II) از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند جداره [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4111-4120]
 • تقی زاده، سیمین محاسبه عددی نرخ انتشار گاز آلاینده CO در فرآیند سنتز SiC [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3626-3636]
 • تقی نژاد، ابراهیم مقایسه انرژی مصرفی تولید برنج در اراضی دارای طرح تجهیز و نوسازی و فاقد آن (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4678-4687]
 • تکلوزاده، مهرداد RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7977-7996]
 • تکلیف، عاطفه رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2187-2195]
 • تمرتاش، رضا ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3834-3844]
 • تمرتاش، رضا عملکرد گونه های مرتعی Agropyron elongatum و Festuca arundinacea تحت شرایط مزرعه در سطوح مختلف شوری آب دریای خزر [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4651-4665]
 • تمرتاش، رضا ارزیابی سطوح مختلف زئولیت بر تعدادی از شاخص های رشد گیاه توت روباه (Sanguisorba minor.L) تحت شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4823-4831]
 • تمرتاش، رضا تاثیر مدیریت چرا بر شاخص‌های تنوع گونه‌ای و کارکردی مرتع و ارتباط بین آن‌ها با زیتوده روزمینی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5696-5710]
 • تمرتاش، رضا اثر مبدا بذر بر جوانه زنی دو گونه علف پشمکی (Brumus tomentellus) و شبدر ایرانی (Trifuliom resopinatom) در سطوح مختلف شوری [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7045-7053]
 • تمرتاش، رضا بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در دو دامنه شمالی و جنوبی رویشگاه مرتعی گردنه‌سر سوادکوه [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8799-8782]
 • توانا، احمد پایش آلودگی فلزات سمی و غیر سمی خاک محل دفن زباله شهرستان تنکابن [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2082-2092]
 • توتونچیان، سولماز ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت (HSE) در مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد و پیمانکاران مربوطه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2336-2342]
 • توکلی، آرزو بررسی مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های جدا شده از خاک [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1523-1531]
 • توکلی، آزاده ارزیابی و پتانسیل‌سنجی استحصال انرژی از پسماندهای شهری با استفاده از مدل IPCC- مطالعه موردی شهر زنجان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1151-1159]
 • توکلی، آزاده ارزیابی سطح آگاهی و پتانسیل زنان در حفاظت از محیط‌زیست- مطالعه موردی شهر زنجان [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1935-1942]
 • توکلی، آزاده ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4169-4180]
 • توکلی، آزاده ارزیابی و پتانسیل‌سنجی استحصال انرژی از پسماندهای شهری با استفاده از مدل IPCC- مطالعه موردی شهر زنجان [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6522-6529]
 • توکلی، بابک بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 862-868]
 • توکلی، بابک بررسی کمی و کیفی پسماند شهری املش و ارائه راهکارهای اقتصادی برای مدیریت هزینه [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6051-6062]
 • توکلی، مهتاب کمی سازی رویکردهای خدمات اکوسیستمی جهت برنامه‌ریزی پایدار بوم‌گردی در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: حوزه هراز) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3396-3406]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل فضایی – زمانی شیوع کووید-19 در سطح محلات شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7158-7167]
 • تونی، امیدرضا برآورد هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلانشهر کرج ناشی از بخش حمل و نقل [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 582-588]
 • تیموری یگانه، لیلا بررسی کاربرد مدل‌های سری زمانی در پیش بینی جریان ماهانه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4799-4807]
 • تیموری یگانه، مریم بررسی کاربرد مدل‌های سری زمانی در پیش بینی جریان ماهانه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4799-4807]

ج

 • جالینوسی، یاسمن مروری بر انواع نانوجاذب‌ها و مقایسه آن‌ها جهت حذف اورانیوم از محیط‌های آبکی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6662-6681]
 • جامی اودولو، مریم تحلیل و اولویت‌بندی عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهر اردبیل با تأکید بر پایداری زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4004-4012]
 • جامی اودولو، مریم بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4375-4381]
 • جامی اودولو، مریم جدایی گزینی شهرها و مصرف گرایی نمادین چالشی فراروی محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4588-4596]
 • جامی اودولو، مریم سنجش آلودگی صوتی شهراردبیل با بهره گیری از مدلCOPRAS در راستای بهبود وضعیت محیط زیست شهری [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6032-6040]
 • جامی اودولو، مریم بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6366-6372]
 • جامی اودولو، مریم بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده حیوان آزاری در محیط شهری [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6928-6935]
 • جانبازی، زهرا بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1810-1816]
 • جانبازی، زهرا رشد گیاه رزماری در تنش خشکی می تواند کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی را ارزیابی نماید [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1842-1851]
 • جاویدان، رعنا Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3773-3782]
 • جاویدی شیروان، هادی تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2569-2580]
 • جبارزاده شیاده، مهدی بررسی غلظت جرمی، تراکم تعداد و توزیع اندازه تعداد ذرات معلق (PNSD) در بخش های اصلی تولید محصول یک کارخانه تولید پروفیل UPVC [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 954-964]
 • جباری، حجت تجزیه وتحلیل میزان انطباق انتشارآلاینده های زیست محیطی کارخانجات سیمان کشور با الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست (مطالعه موردی : گازهای خروجی دودکش های کارخانه سیمان کاوان بوکان) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1480-1489]
 • جدیدالاسلامی قلعه نو، مهدی بررسی نقش خشک‌سالی‌ها در تشدید حرکت رسوبات به درون مخازن آبی چاه نیمه (زابل) و تعیین منشاء رسوبات [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4238-4247]
 • جدیدالاسلامی قلعه نو، مهدی ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • جعفرزاده علی آباد، لیلا بررسی ویژگی‌های دید افقی در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ضریب خاموشی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8466-8451]
 • جعفری، اسما ارزیابی امنیت کشاورزی حاشیه شهرهای تپه ماهور در مواجهه با تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در سال 2050 [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6248-6261]
 • جعفری، زهرا اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4430-4437]
 • جعفری، سکینه پیش‌بینی رفتار مسئولانه زیست‌محیطی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست بر اساس باورهای زیست‌محیطی دانشجویان با میانجی‌گری نگرش زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2651-2660]
 • جعفری، عباس تحلیل روند تغییرات اقلیمی استان قم و پیامدهای آن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • جعفری، علی بررسی تغییرات چوب درخت نارون در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی در جنگل‌داری شهری اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1282-1290]
 • جعفری، غلام حسن بررسی ژئومورفولوژیکی چمن سلطانیه (استان زنجان) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3596-3604]
 • جعفری، غلامحسین Potential measurement of wind energy uses in Parsabad-Moghan of Ardabil [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8197-8201]
 • جعفری، غلامحسین life cycle assessment of biodiesel production from algae [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8202-8206]
 • جعفری، محمد علی رتبه‌بندی پایداری مناطق شهری اردبیل درجهت کنترل فاضلاب‌های شهری و دفع آلودگی زیستی فضاهای سبزحریم رودخانه‌ها [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1108-1122]
 • جعفری، محمد علی سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3012-3021]
 • جعفری، مهدی تحلیل عوامل سخت‌افزاری، اقتصادی و محیط زیستی در ایجاد بندر خشک در شهرستان انزلی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6310-6325]
 • جعفری، ندا ارزیابی کیفی منابع آب جهت مصارف شرب و کشاورزی(مطالعه موردی:حوضه آبریز گاماسیاب، استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3525-3532]
 • جعفری، ندا اولویت بندی زیرحوضه ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره(مطالعه موردی: حوضه آبریز گاماسیاب، کرمانشاه) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4727-4740]
 • جعفریان، زینب تأثیر تبدیل اراضی طبیعی به زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: واوسر – کیاسر، استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3994-4003]
 • جعفریان، زینب تعیین رویشگاه گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) در مراتع لار، استان تهران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4512-4520]
 • جعفریان، صدیقه تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2387-2393]
 • جعفریان جلودار، زینب بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در دو دامنه شمالی و جنوبی رویشگاه مرتعی گردنه‌سر سوادکوه [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8799-8782]
 • جعفری پرویزخانلو، کرم بررسی تاثیر آزادی سیاسی و اقتصادی بر انتشار CO2 و آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای ایران همسایه [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2504-2512]
 • جعفری صمیمی، احمد ارزیابی سهم عوامل موثر بر تغییرات آلایندگی بخش صنعت ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده ـ ستانده [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 831-839]
 • جعفری صمیمی، احمد ارزیابی سهم عوامل موثر بر تغییرات آلایندگی بخش صنعت ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده ـ ستانده [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1055-1064]
 • جلالوندی، مهناز واکاری دیدگاه دبیران و اساتید در زمینه وضعیت موجود جایگاه آموزش زیست محیطی دربرنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1963-1973]
 • جلالی، ابراهیم تجزیه وتحلیل میزان انطباق انتشارآلاینده های زیست محیطی کارخانجات سیمان کشور با الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست (مطالعه موردی : گازهای خروجی دودکش های کارخانه سیمان کاوان بوکان) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1480-1489]
 • جلالی، مسعود پیشنهاد یک روش آماری- احتمالی برای شناسایی یخبندان‌های دیررس (مطالعه موردی یخبندان‌های یخبندان دیررس در باختر ایران) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 110-101]
 • جلالی، مسعود پیشنهاد یک روش آماری- احتمالی برای شناسایی یخبندان های دیررس (مطالعه موردی یخبندان‌های یخبندان دیررس در باختر ایران) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 509-518]
 • جلالی عنصرودی، طاهره بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغذیه ناشی از بارش در حوضه آبریز شیرامین [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6589-6602]
 • جلایی، سید حبیب بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری شهرهای استان یزد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2325-2335]
 • جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3345-3351]
 • جلیل زاده شیروانی، سیده زهرا بررسی استانداردهای میزان تشعشع فرستنده های رادیو و تلویزیون در ایران و جهان [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 86-75]
 • جلیلی، بهی تأثیر سطوح رطوبتی مختلف بر غنی سازی کود کمپوست گاوی با ضایعات فلزی آهن و روی [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6892-6902]
 • جلیلی، بهی تاثیر کاربرد لجن‌فاضلاب و بیوچار آن بر برخی خصوصیات شیمیایی و فعالیت‌های‌‌ آنزیمی خاک [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8625-8607]
 • جلیلیان، محمدمهدی مقایسه شاخص های زیست محیطی در تولید نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3198-3203]
 • جلیلی صدرآباد، سمانه جدایی گزینی شهرها و مصرف گرایی نمادین چالشی فراروی محیط زیست شهری [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4588-4596]
 • جلیلی قاضی زاده، مهدی نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3613-3625]
 • جمشیدی، امید تأثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل). [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2636-2643]
 • جمشیدی، منیژه بررسی کارایی نرم افزارهای متاژنومیک در شناسایی تنوع گونه‏ های میکروبی اندوفیت در گیاه سنجد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4896-4903]
 • جندقی، نادر Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8177-8183]
 • جندقی، نادر ارزیابی مدل‌های مختلف برآورد فرسایش‌پذیری خاک در خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8450-8440]
 • جنسی، زهرا بررسی عوامل مؤثر بر تخریب تالاب با توجه به معیارهای پشتیبان تصمیمگیری سیپا با رویکرد دلفی فازی (مطالعه موردی: تالاب امیرکلایه، استان گیلان) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2589-2596]
 • جنیدی جعفری، حامد تغییرات پوشش گیاهی در دیمزار رها شده‌ در مقایسه با مرتع همجوار(مطالعه موردی: مراتع شهرستان سنندج) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3077-3085]
 • جهانتاب، اسفندیار بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]
 • جهانتیغ پور، علی نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 556-570]
 • جهانگیرپور، درنا اثر جهانی شدن اقتصادی‎ ‎و سیاسی بر ردپای بوم شناختی در ایران: کاربرد رهیافت ‏هم جمعی نامتقارن غیرخطی‎ ‎ [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6003-6012]
 • جهانی، علی تحلیل و بررسی تغییرات انسانی بر پوشش گیاهی منطقه شکارممنوع اشکورات با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای چندزمانه [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2748-2756]
 • جهانیان، امین تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس‌زایی و باززایی پیازچه از بافت آندوسپرم گیاه موسیر [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6447-6455]
 • جهانی دولت‌آباد، اسماعیل تحلیل فضایی توسعه فرهنگی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5816-5827]
 • جهانی دولت‌آباد، اسماعیل واکاوی توزیع فضایی توسعه در شهرستان‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6164-6173]
 • جهانی دولت‌آباد، اسماعیل بررسی وضعیت برخورداری شهرستان‌های استان ایلام به لحاظ شاخص‌های توسعه گردشگری [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7073-7079]
 • جهانی دولت آباد، اسماعیل تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های خدماتی در اراضی پیرامون خطوط ریلی (مورد مطالعه : اراضی پیرامون خطوط ریلی منطقه 16 تهران) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7839-7854]
 • جهانی دولت آباد، رحمان تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های خدماتی در اراضی پیرامون خطوط ریلی (مورد مطالعه : اراضی پیرامون خطوط ریلی منطقه 16 تهران) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7839-7854]
 • جهدی، رقیه موادسوختنی سطحی و تاجی و رفتار آتش در بوم‌سازگان‌ جنگل‌های طبیعی و دست-کاشت حوضه آبخیز 25 شنرود سیاهکل [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6373-6387]
 • جهدی، رقیه ارزیابی سلامت بوم‌سازگان جنگل در مقیاس حوضه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و روش پایش سلامت جنگل [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7612-7627]
 • جهدی، رقیه ارزیابی سلامت بوم‌سازگان جنگل با استفاده از سنجش از دور و روش پایش سلامت جنگل در مقیاس حوضه آبخیز [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8667-8650]
 • جوادیان، بهزاد پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 802-811]
 • جوادی پیربازاری، سامان ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • جوانشیرگیو، محمد مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 24-11]
 • جوانمردی، سعیده مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری کشاورزی با استفاده از روش Fuzzy AHP چانگ و توابع فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گله رود بروجرد) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1888-1898]
 • جوانمیری پور، محسن پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 965-978]
 • جوان نژاد، رضا مدل سازی نقش اقلیم در پراکنش کنه تارتن دولکه‌ای: مطالعه موردی استان تهران [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2554-2559]
 • جودی دمیرچی، میلاد تحلیل دیدگاه کارشناسان کشاورزی در زمینه تهدیدها و فرصت‏های زیست‏محیطی محصولات کشاورزی فناوری زیستی نوین [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2295-2305]
 • جودی دمیرچی، میلاد تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2569-2580]
 • جورابیان شوشتری، شریف پایش تغییرات پوشش سرزمین تالاب شور گلپایگان با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (1972-2018) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4564-4579]
 • جوزی، سید علی بررسی اثرات زیست محیطی نسل های مختلف سلول های خورشیدی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1092-1099]
 • جوزی، سید علی مکانیابی احداث سد مخزنی لاسک بر پایه ارزیابی اثرات اجتماعی با تکنیک FTOPSIS و مدل FANN در نرم‌افزار MATLAB [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1685-1695]
 • جوزی، سیدعلی تحلیل نقشه دانش پایداری و تاب‌آوری و ارائه چارچوبی برای اجرای مشترک آن [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6816-6824]
 • جوکار، هادی امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب در آبیاری کنوکارپوس Conocarpus lancifolius [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3190-3197]

چ

 • چراغی، علیرضا ارزیابی اثرات آلودگی هوا در چهار روش‌ روسازی به کمک چهار روش مرسوم تصمیم-گیری چندمعیاره در ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • چراغی، علیرضا ارزیابی زیست‌محیطی و توسعه‌ی پایدار چهار روش روسازی در ایران به کمک چهار روش تحلیل چندمعیاره [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 51-62]
 • چراغی، محبوبه POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4447-4458]
 • چراغی، محبوبه Feasibility Study of COD Reduction in the wastewater of Ethylene Dichloride (EDC) Plant in Bandar Imam Petrochemical Company [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5456-5465]
 • چراغی، محبوبه Assessment of heavy metal pollution in the soil of Ahwaz oilfield by using the five-stage process of chemical dissociation and Dendrogram interpretation and pollution severity index [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5493-5502]
 • چراغی، محبوبه امکانسجی جداسازی منگنز به روش جذب سطحی با جاذب گرافن از پساب صنعتی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6358-6365]
 • چراغی، محبوبه تنوع گونه های پرندگان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد لرستان [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6968-6975]
 • چراغی، محبوبه اثرات فلزات آلاینده هوا بر سلامتی و بهزیستی گونه‌های گیاهی در شهرهای صنعتی (مقاله مروری) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7516-7525]
 • چراغی، میترا ارزیابی کیفیت آب رودخانه شورباریک بر پایه شاخص های کیفی آب های سطحی در محدوده شهر هفتکل، استان خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7587-7594]
 • چمانه پور، الهام سنجش استفاده از رویکرد نوین مدیریت زیست بومی جهت تدوین برنامه مدیریت اکولوژیکی تالاب کجی نمکزار نهبندان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6191-6209]
 • چهرآذر، فائزه مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از اطلاعات جغرافیایی به روش سیستم AHP ارزیابی چند معیاری نمونه موردی( منطقه شش تهران) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 46-39]
 • چهرآذر، فائزه مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 659-672]
 • چهرآذر، یحیی مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از اطلاعات جغرافیایی به روش سیستم AHP ارزیابی چند معیاری نمونه موردی( منطقه شش تهران) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 46-39]
 • چوبکار، نسرین تاثیر مجتمع بهره‌برداری نفت و گاز شماره 3 اهواز بر شاخص‌های کیفیت هوای (AQI) غرب شهر اهواز [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5316-5328]
 • چوبکار، نسرین شناسایی جوامع ماکروبنتیک و وضعیت شاخص‌های BMWP و HFBI برای ارزیابی کیفی رودخانه مارون [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5792-5804]
 • چوبه، سپیده ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8119-8133]

ح

 • حاتمی، دنیا بررسی فرهنگ تفکیک زباله در بین دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجائی اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 979-990]
 • حاتمی خانقاهی، توحید سنجش و ارزیابی اثرات زیست پذیری شهری بر تحقق شهر دوستدار سالمند ( مطالعه موردی: شهر بابل ) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5073-5081]
 • حاتمی زنوزی، آرمین آسیب‌شناسی متابولیسم مدیریت آب با در نظر گرفتن همبست آب، انرژی ، غذا و محیط‌زیست [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7794-7807]
 • حاتمی منش، مسعود تعیین منشأ و ارزیابی سمیت ترکیبات حلقوی چند هسته‌ای (PAHs)در رسوبات سطحی بخش جنوبی دریای خزر: مطالعه مروی سیستماتیک [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2011-2020]
 • حاتمی منش، مسعود پارابن‌ها، خطرات و سرنوشت آنها در محیط‌زیست [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2619-2627]
 • حاجی سید محمد شیرازی، رضا استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2757-2765]
 • حاجی عابدی پور چناری، منیژه اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2913-2924]
 • حاجیلو، علی تحلیل فضایی نقش نیروهای ارتش در کاهش اثرات ناشی از بروز بلایای طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهرستان خوی) [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8767-8752]
 • حاجیلو، فتانه بررسی رابطه فردگرایی و شهریت با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2608-2618]
 • حاجیلو، فتانه عوامل مؤثر در کشت گونه های بومی مقاوم به تغییرات اقلیمی بر پایه دانش بومی زنان روستایی در آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3686-3695]
 • حاجی هادی، مصطفی تعیین غلظت فلزات سنگین در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهرری) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]
 • حاضری، هاتف شناسایی عوامل موثر بر حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر اقتصاد سبز (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5360-5373]
 • حاضری، هاتف تحلیل عوامل سخت‌افزاری، اقتصادی و محیط زیستی در ایجاد بندر خشک در شهرستان انزلی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6310-6325]
 • حافظ پرست، مریم ارزیابی کیفی منابع آب جهت مصارف شرب و کشاورزی(مطالعه موردی:حوضه آبریز گاماسیاب، استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3525-3532]
 • حافظ پرست، مریم اولویت بندی زیرحوضه ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره(مطالعه موردی: حوضه آبریز گاماسیاب، کرمانشاه) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4727-4740]
 • حافظ رضازاده، معصومه شناسایی پیشران‌های ارتقای مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: پهنه‌های شمال شرقی و مرکزی شهر تهران) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4597-4607]
 • حافظ رضازاده، معصومه تحلیل فضاهای گردشگری شهر اردبیل با تاکید بر شاخص‌های گردشگری سلامت [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4779-4786]
 • حافظی، حسین انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف سوخت‌های فسیلی: مطالعه موردی ایران با استفاده از رویکرد ARDL [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7102-7112]
 • حافظی، حسین بررسی اثرات پویای مصرف سوخت‌های فسیلی روی انتشار دی‌اکسید کربن در ایران [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8031-8045]
 • حامدپور، امیر Urmia Lake Drying Process Modeling Based On Remotely Sensed Images and Artificial Neural Networks [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6796-6801]
 • حبیبی، مژگان بررسی فرهنگ تفکیک زباله در بین دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجائی اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 979-990]
 • حبیبی فتح آبادی، بهروز ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • حبیبی فتح آبادی، بهروز ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • حجازی، رخشاد برآورد هزینه های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلانشهر کرج ناشی از بخش حمل و نقل [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 582-588]
 • حجازی، رخشاد تحلیل هزینه و فایده بازیافت پسماندهای خانگی مناطق4،3،2،1 و 5 در سال 1397 مطالعه موردی شهر زاهدان)) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2360-2369]
 • حجازی، سحاب کاربرد آئروژل لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کلش برنج در جذب رنگ اسیدی از آب [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1418-1426]
 • حجی زاده، متین مروری بر انواع جاذب در تصفیه آب و پساب [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3173-3182]
 • حداد، عبدالحسین بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 464-475]
 • حداد نژاد، زهرا اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در محصول سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2021-2028]
 • حدادیان، بیتا تحلیل تاثیر کیفیت کالبدی و بوم- سرزمینی میدان‌های شهر تهران در میزان حس تعلق شهروندان(مطالعه موردی: میدان آزادی، میدان حسن آباد، میدان سلماس) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2766-2774]
 • حردانی، امینه بررسی آﺳﺎﻳﺶ اﻗﻠﻴمی و ارتباط آن با شاخص های فیزیولوژیک انسان (مورد: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 929-944]
 • حزباوی، زینب ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5216-5239]
 • حزباوی، زینب شاخص‌های برآورد و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7499-7516]
 • حزباوی، زینب ارزیابی سلامت بوم‌سازگان جنگل در مقیاس حوضه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و روش پایش سلامت جنگل [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7612-7627]
 • حزباوی، زینب ارزیابی سلامت بوم‌سازگان جنگل با استفاده از سنجش از دور و روش پایش سلامت جنگل در مقیاس حوضه آبخیز [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8667-8650]
 • حسن آقائی، آیدین سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2823-2829]
 • حسن پور، آزاده ارزیابی ریسک بهداشتی غلظت BTEX پمپ بنزین های دارای سیستم جمع کننده ی بخارات بر روی پرسنل شاغل درشهر اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4191-4201]
 • حسن پور، اکبر قانون مدیریت پسماندها و بررسی چالش و تنگناهای اجرایی آن به عنوان نمونه ای از خط مشی عمومی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 25-38]
 • حسن زاده، محمد ارزیابی و تحلیل توان گردشگری و رقابت پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی هادزیک (مطالعه موردی: هیر، خلخال، سرعین) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5188-5201]
 • حسن زهی، آمنه سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1899-1906]
 • حسن زهی، بهزاد بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف پایدار مواد غذایی ارگانیک در زاهدان (با رهیافت توبیت هکمن)  [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4083-4092]
 • حسنعلی پور، یوسف ارزیابی اثرات توسعه شهری اردبیل بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت اردبیل [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5374-5385]
 • حسنی، فاطمه ارزیابی انتشار آلاینده های گازی خروجی از دودکش های کارخانه های لاستیک سازی ( مطالعه موردی کارخانه ایران یاسا تایر و رابر) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 945-953]
 • حسنی، مهناز تحلیل مکانی شاخص های آبیاری گندم با استفاده از مدلهای زمین آماردر راستای توسعه پایدار محیط زیست(مطالعه موردی: دشت داراب – استان فارس) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8428-8418]
 • حسین پور، آذر مطالعه و ارزیابی متغیرهای خانواده و عوامل اجتماعی تاثیر گذار در رفتار زیست محیطی دانش آموزان شهر اسلام‌آباد غرب [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1871-1887]
 • حسین پور، آزاده شناسایی و تحلیل مولفه های حفاظت از محیط زیست توسط مدارس با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1768-1782]
 • حسین پور، آزاده مطالعه و ارزیابی متغیرهای خانواده و عوامل اجتماعی تاثیر گذار در رفتار زیست محیطی دانش آموزان شهر اسلام‌آباد غرب [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1871-1887]
 • حسین پور کوهشاهی، وحیده بررسی اثر پارامترهای فیزیکی برمسیر حرکت لکه نفتی در اطراف جزیره سیری با استفاده از مدل GNOME [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3150-3154]
 • حسینخانی هزاوه، مریم بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1810-1816]
 • حسین زاده یاربخت، اسماء مقایسه نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی و توسعه‌پایدار (مطالعه موردی ایران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4069-4082]
 • حسین زهی زمانی، محمد عمر تحلیل هزینه و فایده بازیافت پسماندهای خانگی مناطق4،3،2،1 و 5 در سال 1397 مطالعه موردی شهر زاهدان)) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2360-2369]
 • حسین سعیدی، لیلا تعیین غلظت فلزات سنگین در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهرری) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]
 • حسین نژاد، زینب تحلیل و بررسی تغییرات انسانی بر پوشش گیاهی منطقه شکارممنوع اشکورات با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای چندزمانه [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2748-2756]
 • حسینی، ابوطالب ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • حسینی، ابوطالب ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • حسینی، الهه سادات تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]
 • حسینی، زینب تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر انتشار آلاینده‌های هوای ناشی از صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2306-2316]
 • حسینی، سید اسعد ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1307-1316]
 • حسینی، سید تیمور مروری برسهم منابع مختلف آلاینده هوای شهر تهران (حمل و نقل و ترافیک- منابع ساکن شهری- منابع ساکن صنعتی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3644-3647]
 • حسینی، سید عباس بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1738-1751]
 • حسینی، سیدعلی تحلیل روند تحولات کالبدی امیریه شهریار [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8608-8590]
 • حسینی، سیدکاظم پیامدهای زیست محیطی و چالشهای امنیتی-سیاسی منطقه ویژه پارس جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3669-3685]
 • حسینی، سید محسن کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • حسینی، سید محمد بررسی آﺳﺎﻳﺶ اﻗﻠﻴمی و ارتباط آن با شاخص های فیزیولوژیک انسان (مورد: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 929-944]
 • حسینی، سید محمد ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1307-1316]
 • حسینی، سید مهدی Evaluating the Environmental Efficiency of Iran Rapeseed Workers with Slack-Based Measure (SBM) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2144-2153]
 • حسینی، سید مهدی تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3956-3962]
 • حسینی، سید مهدی کارایی زیست محیطی منابع آب کشور تحت محدودیت محیطی و اثرات فزاینده فضایی در ایران [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4808-4822]
 • حسینی، سید مهدی تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر تمایل به پرداخت روغن غیر تراریخته در زاهدان با روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7168-7178]
 • حسینی، سید مهدی مدیریت پایدار اقتصاد شیلات سواحل چابهار در ایران:تحلیل تجربی از کاربرد برنامه ریزی پویا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7825-7838]
 • حسینی، سیده فریبا بررسی تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سرخ آباد [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1918-1926]
 • حسینی، سیده گلشن بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • حسینی، هما مطالعه تغییرات ضریب تضعیف نور توسط اندازه‌گیری‌های میدانی در سواحل خزر جنوبی (بندر نوشهر) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2858-2868]
 • حسینی پور، سید محمدامین Feasibility study of using optimally the wastewater from a refinery in Hakimieh neighborhood [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4121-4129]
 • حسینی نژاد، فریناز تعیین غلظت فلزات سنگین )وانادیوم،سرب،نیکل،کادمیوم( در گرد وغبار و مقایسه با شاخص آلودگی و زمین انباشت (مطلعه موردی : مرکز شهر تهران ) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1943-1948]
 • حقایقی سولک، افشین تاثیر کاربرد لجن‌فاضلاب و بیوچار آن بر برخی خصوصیات شیمیایی و فعالیت‌های‌‌ آنزیمی خاک [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8625-8607]
 • حقیقی، مریم ارزیابی محیط‌زیستی تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش SWOT با رویکرد زیست‌بومی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4202-4209]
 • حکمت، آزاده تاثیر آلاینده نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاوی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2830-2837]
 • حکمت‌آرا، حامد دیپلماسی آب و اختلاف‌های آبی در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2869-2879]
 • حکمت خواه، رامتین مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3825-3833]
 • حکمت زاده، علی‌اکبر بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر بارش و رواناب با استفاده از مدل‌های IHACRES (مطالعه موردی : رودخانه بشار) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5805-5815]
 • حکیم زاده، محمد علی تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2387-2393]
 • حکیم زاده، محمدعلی اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2056-2062]
 • حکیم زاده، محمدعلی بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2472-2476]
 • حکیم زاده، مهدی ارزیابی سامانه های مختلف برداشت بادام زمینی و انتخاب بهترین سامانه بر اساس شاخص های مهم زیستی [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6063-6071]
 • حکیمی، محمدحسین اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2056-2062]
 • حلوانی، غلامحسن بررسی ارتباط جو ایمنی پرستاران بر روی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان یزد [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5402-5414]
 • حمیدوند، فرشته بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و روی در بافت‌های عضله،کبد، آبشش و کلیه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) استان‌های گیلان و مازندران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2741-2747]
 • حمیدی، امیر مقایسه عملکرد باکتری و میکروجلبک در بهسازی بیولوژیکی باطله معدن مس [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1752-1759]
 • حیدرزاده، حمیده بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مد رگرسیون چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 571-581]
 • حیدرنژاد گیگلو، رسول بررسی اثرات گابا بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش کم آبی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8503-8515]
 • حیدری، احمد Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8177-8183]
 • حیدری، امید بررسی مهم‌ترین ریسک های بالقوه در مجموعه فعالیت های نیروگاه گازی (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور ) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7449-7455]
 • حیدری، امید تجزیه و تحلیل مجموعه ریسک های ارگونومیک و ریسک های ماشین آلات در پروژه عمرانی (پروژه راه آهن چابهار-زاهدان، کارگاه قطعه 6 ب) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8299-8306]
 • حیدری، امید ارزیابی ریسک در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه به روش HAZOP (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور) [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8751-8740]
 • حیدری، حنانه حذف کاتالیزگری آلاینده‌های زیست محیطی ازپساب با استفاده از کامپوزیت نانو بلور سلولز/ نانوذرات مس [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4345-4352]
 • حیدری، زهره ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری با محوریت تفکیک از مبدا (مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2466-2471]
 • حیدری، زهره ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی (مطالعه موردی مناطق 19 شهر تهران) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2943-2951]
 • حیدری، شهاب پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]
 • حیدری، فواد استفاده از جاذب زیستی کنگر اصلاح‌شده با نانو ذرات مغناطیسی جهت حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1271-1281]
 • حیدری، قدرت الله ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3834-3844]
 • حیدری، قدرت اله بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در دو دامنه شمالی و جنوبی رویشگاه مرتعی گردنه‌سر سوادکوه [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8799-8782]
 • حیدری پاشاکی، عباس بررسی تاثیر مقدار کارکرد خودرو بر روی آلاینده های CO و HC در خروجی موتور خودروهای بنزینی و گازسوز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4305-4310]
 • حیدری مستعلی، سحر مدلسازی اثر پیوستگی لکه‌های جنگل بر کیفیت آب رودخانه ها در حوزه آبریز دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7947-7962]

خ

 • خادم وطنی، عسگر رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2187-2195]
 • خاک زند، مهدی ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8046-8053]
 • خاک ور، رضا بررسی کارایی نرم افزارهای متاژنومیک در شناسایی تنوع گونه‏ های میکروبی اندوفیت در گیاه سنجد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4896-4903]
 • خانچی، علیرضا بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • خانمحمدی، مهرداد بررسی تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سرخ آباد [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1918-1926]
 • خانی، مصطفی Effect of Thymus Extract Supplementation on Endurance Exercise Performance, Liver and Oxidative Enzymes in Rats [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7723-7729]
 • خاوریان، حسن مکان یابی ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6469-6480]
 • خاوری نژاد، سارا تاثیر آلاینده نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاوی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2830-2837]
 • خبیری، محمدمهدی تاثیر آلاینده‌های سطحی،گردوغبار و ماسه‌ریز بر ایمنی سطحی جاده های با رویه آسفالتی (مطالعه موردی استان سیستان‌وبلوچستان) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1123-1129]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی میدانی تاثیر شکل مصالح‌سنگی و طرح اختلاط رویه‌ی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و ایمنی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3648-3657]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی میزان آلودگی صوتی روسازی مرکب حاوی سرباره فولادی و مسی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4969-4979]
 • خدارحمی، منوچهر واکنش مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم نان تحت تاثیر تنش زیست محیطی خشکی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4716-4726]
 • خداقلی، مرتضی پیش‌‌بینی گستره کنونی و گستره بالقوه آینده گونه Artemisia Aucheri تحت دو مدل هشدار اقلیمی (Rcp4.5 و Rcp8.5) در رویشگاه‌‌های مرتعی البرز جنوبی، استان قزوین [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5015-5023]
 • خداقلی، مرتضی اثر تغییر اقلیم بر گستره رویشی گونه Bromus tomentellus Boiss در رویشگاه‌های مرتعی زاگرس مرکزی، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6730-6740]
 • خداکرمی، لقمان شناسایی منابع فلزات سنگین در خاک سطحی با رویکرد تجزیه و تحلیل چند متغیره آماری (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6558-6567]
 • خدری، پوران ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2196-2204]
 • خدری، پوران مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3412-3418]
 • خراسانی، نعمت الله ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 701-711]
 • خراسانی، نعمت اله ارزیابی ریسک اکولوژیک تالابهای در معرض فعالیت های انسانی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5466-5475]
 • خرم نژادیان، شهرزاد بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز) [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1582-1592]
 • خرم نژادیان، شهرزاد اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در محصول سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2021-2028]
 • خرم نژادیان، شهرزاد اندازه گیری غلظت عنصرسنگین آرسنیک در خاک ( مطالعه موردی شهرک صنعتی ابیک) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2729-2733]
 • خرم نژادیان، شهرزاد تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3052-3058]
 • خرم نژادیان، شهرزاد تجمع فلزات سنگین در خاک مناطق میانی شهر تهران و بررسی انتقال آنها به گیاهان ( مطالعه موردی منطقه6 شهرداری تهران ) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3166-3172]
 • خرم نژادیان، شهرزاد بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3587-3595]
 • خرم نژادیان، شهرزاد شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4049-4060]
 • خرم نژادیان، شهرزاد بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه های واقع در حریم شهر( مطالعه موردی: رودخانه دماوند) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4210-4219]
 • خرم نژادیان، شهرزاد شناسایی و اندازه گیری میزان فلزسنگین در خاک و گیاهان زینتی میادین پرتردد مشهد( مطالعه موردی: میادین انقلاب، ضد، فلکه آب، تقی آباد) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6119-6126]
 • خرم نژادیان، شهرزاد امکان سنجی بازیافت بطریهای پلاستیکیPET دور ریز در بخش گردشگری [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8687-8678]
 • خرمی فر، علی طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4230-4237]
 • خرمی فر، علی بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4248-4255]
 • خرمی فر، علی شناسایی و طبقه بندی ارقام مختلف انگور با استفاده از برگ ارقام بوسیله ماشین بویایی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4382-4389]
 • خرمی فر، علی تغییرات میزان قند و کربوهیدرات ارقام مختلف سیب زمینی در طول دوره انبارمانی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4643-4650]
 • خرمی فر، علی شناسایی و تفکیک برنج خالص و ناخالص به کمک بینی الکترونیک [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4904-4910]
 • خرمی فر، علی طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5121-5128]
 • خرمی فر، علی تجزیه و تحلیل کمی اسیدهای آلی در سیب‌زمینی با استفاده از طیف‌سنجی NIR همراه با روش PLS و ANN [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5541-5549]
 • خرمی فر، علی ارزیابی طیف سنجی فروسرخ نزدیک برای تشخیص زمان رسیدگی گردو [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5850-5856]
 • خرمی فر، علی مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5922-5932]
 • خرمی فر، علی بررسی امکان تشخیص ارقام میوه هلو به وسیله بینی الکترونیک [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6351-6357]
 • خرمی فر، علی تشخیص و شناسایی ارقام سیب زمینی با ماشین بویایی بوسیله روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و LDA [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6922-6927]
 • خرمی فر، علی ارزیابی توانایی بینی الکترونیکی در تشخیص زمان رسیدگی گردو [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7004-7010]
 • خرمی فر، علی بررسی تغییرات چقرمگی سیب زمینی در دوره انبارمانی [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7080-7086]
 • خرمی فر، علی به کار گیری بینی الکترونیکی با استفاده از روش کمومتریکس جهت تشخیص رقم سیب زمینی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7358-7364]
 • خرمی فر، علی تخمین تغییرات اسیدیته و SSC سیب‌زمینی در طول زمان با روش طیف سنجی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7365-7372]
 • خرمی فر، علی بررسی میزان قند ارقام مختلف سیب زمینی در حین برداشت [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7431-7436]
 • خرمی فر، علی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7900-7910]
 • خرمی فر، علی تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7911-7918]
 • خرمی فر، علی بررسی انرژی گسیختگی ارقام مختلف سیب زمینی در مرحله برداشت با دستگاه سنتام [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8216-8222]
 • خرمی فر، علی بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8223-8228]
 • خروشی، نگین بررسی آواهای کاذب در پارک جنگلی کوهستانی صفه (پارک شهری) در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 74-69]
 • خسروی، سیده پریسا مطالعه پاسخ رشدی و غلظت عناصر غذایی گیاه کلزا به تلقیح با باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به آرسنیک [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1490-1502]
 • خسروی، سیده پریسا مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف باکتری های محرک رشد در کاهش اثرات آلودگی آرسنیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار جذب عناصر غذایی کلزا [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 415-421]
 • خسروی، ولی راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • خسروی، یونس روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 851-861]
 • خسروی، یونس ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4169-4180]
 • خسروی، یونس آینده‌پژوهی در محیط زیست براساس آمایش سرزمین به روش سناریوپردازی (مطالعه موردی استان زنجان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4398-4410]
 • خضرزاده، حامد میزان انتشار دی اکسید کربن در فرایند ساخت و اجرای عرشه های فولاد- FRP در مقایسه با سیستمهای رایج ساختمانی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2711-2717]
 • خلج، صبا نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3613-3625]
 • خلیفه، هادی مقایسه رشد گونه یوکا (گیاه خنجر) با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3287-3295]
 • خلیفه زاده، رستم پیش‌‌بینی گستره کنونی و گستره بالقوه آینده گونه Artemisia Aucheri تحت دو مدل هشدار اقلیمی (Rcp4.5 و Rcp8.5) در رویشگاه‌‌های مرتعی البرز جنوبی، استان قزوین [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5015-5023]
 • خلیل آبادی، محمدرضا ‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1986-1992]
 • خلیل آبادی، محمدرضا مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2404-2412]
 • خلیلی، رضا ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2807-2814]
 • خلیلی، رضا The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 2982-2989]
 • خلیلی، رضا ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3518-3524]
 • خلیلی، رضا Feasibility study of using optimally the wastewater from a refinery in Hakimieh neighborhood [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4121-4129]
 • خلیلی، رضا بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر بارش و رواناب با استفاده از مدل‌های IHACRES (مطالعه موردی : رودخانه بشار) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5805-5815]
 • خلیلی، رضا کاربرد مدل‌های هوشمند عصبی در پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد اکباتان همدان) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6300-6309]
 • خلیلی، رضا ارزیابی کیفیت آب رودخانه چالوس بر اساس شاخص‌های کیفی IRWQIsc و NSFWQI [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7064-7072]
 • خلیلی، رضا آسیب‌شناسی متابولیسم مدیریت آب با در نظر گرفتن همبست آب، انرژی ، غذا و محیط‌زیست [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7794-7807]
 • خلیلی، زینب بررسی کیفیت هیدرو ژئوشیمیایی رودخانه های مهم شهرستان ازنا ، استان لرستان ، ایران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2420-2427]
 • خلیلی، مریم ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]
 • خلیلی اقدم، نبی اثرات نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم و اسانس دارچین بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی فیلم‌های نانوبیوکامپوزیت بر پایه نشاسته [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1653-1662]
 • خواجه الدینی، سیدمحمدعلی بررسی تنوع فنوتیپی میوه گیاه زالزالک ( Crataegus spp. ) در منطقه حفاظت شده سهند با بهره گیری از فناوری رنگ سنجی دیجیتالی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5731-5745]
 • خوشاب، سپیده تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرآیند رنگ‌آمیزی به روش AHP/TOPSIS [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1783-1791]
 • خوش خواهش، محمد شبیه سازی هیدرودینامیک جریانات جزرومدی در محل تلاقی رودخانه‌های کارون و اروند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1599-1613]
 • خوش فطرت، علی پایش اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS(مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3183-3189]
 • خیاط حسینی، سید مهدی بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک خشک‌سالی بر معیشت کشاورزان در جهت حفظ پایداری منابع طبیعی استان کرمان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4706-4715]
 • خیرخواهان، مهدی بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 464-475]
 • خیرعلی پور، کامران مقایسه شاخص های زیست محیطی در تولید نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3198-3203]
 • خیرعلی پور، کامران ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3540-3548]

د

 • داداش زاده، صفر علی بررسی وضعیت بهداشت مسکن مناطق روستایی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5901-5909]
 • دادبان، یوسف بررسی سمیت حاد پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی شهرستان گرگان به روش زیست آزمونی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4856-4864]
 • دادبان شهامت، یوسف بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]
 • دادپور، محمدرضا بهبود پرآوری پایه MM106 سیب با کاربرد سایتوکینین های BAP و TDZ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4411-4418]
 • دادپور، محمدرضا تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4688-4696]
 • دادپور، محمدرضا بررسی تنوع فنوتیپی میوه گیاه زالزالک ( Crataegus spp. ) در منطقه حفاظت شده سهند با بهره گیری از فناوری رنگ سنجی دیجیتالی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5731-5745]
 • دادپور، محمدرضا تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس‌زایی و باززایی پیازچه از بافت آندوسپرم گیاه موسیر [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6447-6455]
 • دادخواه تهرانی، مجتبی ارزیابی کیفیت آب رودخانه چالوس بر اساس شاخص‌های کیفی IRWQIsc و NSFWQI [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7064-7072]
 • دادرس مقدم، امیر تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3956-3962]
 • دادرس مقدم، امیر بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف پایدار مواد غذایی ارگانیک در زاهدان (با رهیافت توبیت هکمن)  [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4083-4092]
 • دادرس مقدم، امیر تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر تمایل به پرداخت روغن غیر تراریخته در زاهدان با روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7168-7178]
 • دادکانی، پیمان بررسی مهم‌ترین ریسک های بالقوه در مجموعه فعالیت های نیروگاه گازی (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور ) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7449-7455]
 • دادکانی، پیمان تجزیه و تحلیل مجموعه ریسک های ارگونومیک و ریسک های ماشین آلات در پروژه عمرانی (پروژه راه آهن چابهار-زاهدان، کارگاه قطعه 6 ب) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8299-8306]
 • دادکانی، پیمان ارزیابی ریسک در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه به روش HAZOP (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور) [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8751-8740]
 • دارابی، حسن تحلیل روند تغییرات اقلیمی استان قم و پیامدهای آن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 25-40]
 • داری پور، نادیا تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 546-555]
 • داغستانی، بهاره Effectiveness of Novel Herbal Extracts and Antibiotics in Controlling the Bacterial Soft-Rot Disease in Potatoes and Carrots [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7730-7736]
 • دامغانیان، حسین بررسی نقش هویت، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2597-2607]
 • دامغانیان، زهرا پیش‌بینی رفتار مسئولانه زیست‌محیطی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست بر اساس باورهای زیست‌محیطی دانشجویان با میانجی‌گری نگرش زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2651-2660]
 • دانا، تورج ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت (HSE) در مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد و پیمانکاران مربوطه [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2336-2342]
 • دانشجو، خسرو Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3757-3772]
 • دانه کار، افشین پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 965-978]
 • دانه کار، افشین تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2838-2857]
 • داورپناه، مجتبی بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6637-6646]
 • داورپناه، مجتبی برآورد خسارات اقتصادی اثرات گردوغبار بر ذی‏نفعان تالاب هامون [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7541-7556]
 • داوری، محمد تاثیر آلاینده‌های سطحی،گردوغبار و ماسه‌ریز بر ایمنی سطحی جاده های با رویه آسفالتی (مطالعه موردی استان سیستان‌وبلوچستان) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1123-1129]
 • داوودی، یدالله پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 965-978]
 • دبیری، رحیم بررسی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های سرپانتینیتی منطقه ویرانی، شمال غرب مشهد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5032-5042]
 • درخشان زاده، محمد ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 372-386]
 • درخشان علمدارلو، پژمان ‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1986-1992]
 • درخشان علمدارلو، پژمان مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2404-2412]
 • درخور، سید مرتضی بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 607-618]
 • درویشی، مهدی اولویت بندی ایمنی در تاسیسات هسته ای با استفاده از ماتریس تحلیل ریسک و روش ANP (مطالعه موردی: تاسیسات غنی سازی اورانیوم) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1503-1511]
 • دریابیگی زند، علی Prioritizing of strategies for the ecological design of urban waste transfer stations using SWOT analysis [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2665-2672]
 • دریکوند، مجید تنوع گونه های پرندگان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد لرستان [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6968-6975]
 • درینی، جواد مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4220-4229]
 • دشتبانی، زهره ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت فسارود (شهرستان داراب) برای مصارف کشاورزی و شرب [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7113-7122]
 • دشت بزرگ، مهدی ارزیابی کارایی پودر جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم (angustifolium Sargassum) در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلیوم جی (بررسی متغیرهای زمان، دما، pH و غلظت جلبک) از آب [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2880-2886]
 • دعایی، محمدمهدی ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4169-4180]
 • دل آرا، قدیر واکاوی همدیدی بارش برف سنگین اردبیل و ارزیابی روند تغییرات فراوانی روزهای برفی با روش‌های ناپارامتری [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6693-6703]
 • دلبری، ابوالفضل شبیه سازی هیدرودینامیک جریانات جزرومدی در محل تلاقی رودخانه‌های کارون و اروند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1599-1613]
 • دلبزی، ابوالفضل مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 991-1001]
 • دل زنده، سیامک مقایسه میزان جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر روی در دو گونه چنار و توت در سه منطقه تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 519-524]
 • دل گرم، عاطفه تأثیر کیفیت نهادها بر کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن(منتخبی از کشورهای عضو پیمان شانگهای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7937]
 • دهدشتی، تاجماه بررسی اثرجزر و مد بر فرایند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1832-1841]
 • دهقان، حبیب الله اولویت بندی ایمنی در تاسیسات هسته ای با استفاده از ماتریس تحلیل ریسک و روش ANP (مطالعه موردی: تاسیسات غنی سازی اورانیوم) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1503-1511]
 • دهقان، سمانه بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]
 • دهقانی، سمیه ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • دهقانی، سمیه ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • دهقانی اشکذری، قاسم ‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1986-1992]
 • دهقانی اشکذری، قاسم مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2404-2412]
 • دهمرده بهروز، رضا واکاوی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در یک دوره 30 ساله (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6603-6611]
 • دولت آبادی، علی بررسی غلظت نیترات و فسفات در برخی گیاهان حاشیه رودخانه کال شور سبزوار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4468-4477]
 • دولتی، مجید بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4248-4255]
 • دیده بان، خلیل ادغام آنالیزهای بافتی و روش شئ‌گرا جهت شناسایی لکه‌های نفتی با استفاده از تصاویر رادار (مطالعه موردی: خلیج فارس) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1261-1270]

ذ

 • ذاکری، مجتبی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق ساحلی استان هرمزگان با استفاده از روش تلفیقی SWOT-ANP [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3963-3974]
 • ذاکری، مجید بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2472-2476]
 • ذبیحی، محسن تهیه نقشه تغییرات مکانی ضریب رواناب در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی در آبخیز محمدآباد کتول استان گلستان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7679-7688]
 • ذوالفقارزاده، حسن تحلیل ابعاد ساختاری و معنایی معماری و باغسازی سنتی چین (نمونه موردی بناهای امپراطوری شهر پکن) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6987-7003]
 • ذوالفقاری، قاسم اندازه گیری و مدل سازی آلاینده های واحدهای مختلف کارخانه سیمان با استفاده از مدل نرم افزاری Screen View: مطالعه موردی، کارخانه سیمان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3720-3729]
 • ذوالفقاری، قاسم بررسی غلظت نیترات و فسفات در برخی گیاهان حاشیه رودخانه کال شور سبزوار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4468-4477]
 • ذوالفقاری، قاسم ارزیابی ریسک نیمه کمی مواجهه بهداشتی با ترکیبات آلی فرار در جایگاههای توزیع سوخت بنزین شهر سبزوار [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8560-8549]

ر

 • رئوف، فرشته شناسایی همزمان یون های فلزات سنگین توسط الکترود خمیر کربن اصلاح شده با اکسید زیرکونیوم/کربن های متخلخل مشتق شده از MOF [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4547-4556]
 • رئوف پناه، علیرضا ترمینال مسافری با همسایگی انرژی صفردر فرودگاه بین المللی مهرآباد [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 643-650]
 • رئیسی، مرضیه بررسی داده‌های سنجش از دور به منظور پیش‌بینی کربن آلی خاک با استفاده از روش‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4181-4190]
 • رئیسی، مینا بررسی ویژگی‌های (کمی- کیفی)، غنا و تنوع گونه‌های درختی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد شهر اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1216-1224]
 • رئیسی، مینا بررسی تغییرات چوب درخت نارون در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی در جنگل‌داری شهری اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1282-1290]
 • راثی، سید احمد بررسی نظام معاهده ای قطب جنوب با تأکید بر حفظ محیط زیست و حاکمیت بر آن مناطق [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2275-2286]
 • راثی، سید احمد The Existence of nuclear power plants and pollution problems in the border areas accordance with international law [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2962-2972]
 • راثی، سید احمد اهمیت سیاسی، حقوقی و زیست محیطی منطقه قطب شمال و اداره آن توسط شورای قطب شمال در چارچوب حقوق بین الملل [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6530-6542]
 • رادنیا، مرجان تأثیر کیفیت نهادها بر کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن(منتخبی از کشورهای عضو پیمان شانگهای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7937]
 • راستگار، ولی ارزیابی مدل های رویکرد مشارکت عمومی مردمی در مدیریت پسماند های شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی؛ شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8160-8176]
 • راسخ، منصور طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4230-4237]
 • راسخ، منصور تغییرات میزان قند و کربوهیدرات ارقام مختلف سیب زمینی در طول دوره انبارمانی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4643-4650]
 • راسخ، منصور امکان سنجی توانایی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در طبقه بندی اجزای توده دانه گندم به کمک پردازش ویدیو [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4957-4968]
 • راسخ، منصور کاربرد بینی الکترونیک در طبقه بندی فلفل خوراکی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5139-5148]
 • راسخ، منصور تاثیرات غلظت‌های مختلف نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تولید بیوگاز از هضم مشترک زباله جامد شهری و لجن فاضلاب [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5910-5921]
 • راسخ، منصور بررسی تغییرات چقرمگی سیب زمینی در دوره انبارمانی [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7080-7086]
 • راسخ، منصور طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7295-7304]
 • راسخ، منصور بررسی میزان قند ارقام مختلف سیب زمینی در حین برداشت [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7431-7436]
 • راسخ، منصور تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7900-7910]
 • راسخ، منصور بررسی انرژی گسیختگی ارقام مختلف سیب زمینی در مرحله برداشت با دستگاه سنتام [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8216-8222]
 • راسخ، منصور بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8223-8228]
 • راشدی، مرضیه تحلیل جایگاه مدیریت پسماند در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3938-3944]
 • راشدی، یداله شناسایی مهمترین تغییرات اقلیمی موثر بر امنیت ملی ایران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4697-4705]
 • راشدی زهرا، اراز شناسایی چالش‌های اساسی بازاریابی شرکت‌های نوآور در بازار‌های دنج (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده محصولات غذایی گیاهی سلامت محور) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5002-5014]
 • راک، ابوالفضل مدل‌سازی غلظت مونواکسید کربن، ازن و ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون در هوای کرج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4666-4677]
 • رامین نیا، مژگان بررسی نظام معاهده ای قطب جنوب با تأکید بر حفظ محیط زیست و حاکمیت بر آن مناطق [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2275-2286]
 • راهنورد، آپتین برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3459-3465]
 • رباطی، مریم کمی سازی رویکردهای خدمات اکوسیستمی جهت برنامه‌ریزی پایدار بوم‌گردی در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: حوزه هراز) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3396-3406]
 • ربانی، محبوبه سنتز نانوساختار BiFeO3 به روش سنتز احتراقی با کمک مایکروویو و بررسی فعالیت فتوکاتالیزگری آن در تخریب نارنجی متیل [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 492-498]
 • ربانی، محبوبه تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 721-728]
 • رجائی، فاطمه پیش‌بینی خشکسالی تحت رویکرد تغییر اقلیم آینده (مطاله موردی: قراخیل) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4990-5001]
 • رجائی، فاطمه ارزیابی اثرات نواحی صنعتی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل DRASTIC [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5129-5138]
 • رجائی، فاطمه توسعه و کاربرد گیاه پالایی در پالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5562-5571]
 • رجائی، فاطمه پیش بینی وضعیت تغییرات اقلیم آینده در حوزه آبخیز تجن [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6013-6022]
 • رجایی، مسیح روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 851-861]
 • رجب زاده، وحید اندازه گیری و مدل سازی آلاینده های واحدهای مختلف کارخانه سیمان با استفاده از مدل نرم افزاری Screen View: مطالعه موردی، کارخانه سیمان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3720-3729]
 • رجب زاده قطرمی، ابراهیم ارزیابی کارایی پودر جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم (angustifolium Sargassum) در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلیوم جی (بررسی متغیرهای زمان، دما، pH و غلظت جلبک) از آب [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2880-2886]
 • رحمانی، حمیدرضا بررسی و توزیع مکانی فلزات سنگین خاک اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان جهت کاربری آن در کشاورزی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2074-2081]
 • رحمانی، حمیدرضا ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2448-2457]
 • رحمانی، حمیدرضا بررسی میزان تغییرات زمانی و مکانی غلظت فلزات سنگین (آلاینده و تغذیه‌ای) و پارامترهای کیفی در پساب تصفیه‌خانه‌ی مورد استفاده در آبیاری اراضی فضای‌سبز شاهین‌شهر اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2702-2710]
 • رحمانی، حمیدرضا بررسی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در برگ و میوه درختان زیتون مناطق صنعتی و حاشیه بزرگراه‌های اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 2990-3001]
 • رحمانی، حمیدرضا بررسی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط زیست اطراف کارخانه سیمان سپاهان [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6501-6509]
 • رحمانی، محمدرضا بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و روی در بافت‌های عضله،کبد، آبشش و کلیه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) استان‌های گیلان و مازندران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2741-2747]
 • رحمانی فرد، روح اله تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 721-728]
 • رحمتی، احمدرضا مقایسه تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی مشترک حالت جامد بالا و مایع پسماند مواد غذایی و ضایعات سبز به روش دسته‌ای: مطالعه موردی دانشگاه افسری امام علی (ع) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5202-5215]
 • رحمتی، منصور امکان‌سنجی توسعه گردشگری هوشمند با تأکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4622-4631]
 • رحمتی، منصور شناسایی عوامل موثر بر حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر اقتصاد سبز (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5360-5373]
 • رحمتی، منصور سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6210-6219]
 • رحمتی، منصور ارزیابی وضعیت شاخص‌های خلاقیت در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6757-6773]
 • رحمتی جنیدآباد، مصطفی ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • رحیم نژاد، مصطفی بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • رحیمی، آذرنوش تعیین شاخص کیفیت آلودگی هوا بر اساس ذرات معلق و پهنه بندی آن در پایانه های متروی تهران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1160-1168]
 • رحیمی، رحمت اله نانوذرات نقره حاصله از عصاره بلوط: راه حل محلی مشکلات رودخانه قره‌سو [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-58]
 • رحیمی، رحمت اله سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی با قلیایی‌سازی محلول فروشستۀ اسیدی کائولنِ تکلیس شده [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 11-17]
 • رحیمی، رحمت اله سنتز نانوساختار BiFeO3 به روش سنتز احتراقی با کمک مایکروویو و بررسی فعالیت فتوکاتالیزگری آن در تخریب نارنجی متیل [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 492-498]
 • رحیمی، عاطفه کاربرد آئروژل لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کلش برنج در جذب رنگ اسیدی از آب [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1418-1426]
 • رحیمی، محمود بهینه سازی مصالح مصرفی ساخت با بکارگیری فناوری های نوین ساختمانی و پیامدهای آن در توسعه پایدار با دیدگاه کاهش انتشار آلاینده کربن دی اکسید [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 917-928]
 • رحیمی، میلاد مدل ریاضی کیفیت بصری سیمای سرزمین در شناسایی اهداف بوم‌گردی حوضه هراز [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3031-3039]
 • رحیمی، میلاد کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • رحیمی، میلاد Investigation of degradation of Zagros mountainous natural landscape (Sanandaj) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4459-4467]
 • رحیمی، میلاد ارزیابی امنیت کشاورزی حاشیه شهرهای تپه ماهور در مواجهه با تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در سال 2050 [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6248-6261]
 • رحیمی بندرآبادی، سیما شبیه سازی خشکسالی هواشناسی حوضه کرخه تحت سناریوهای تغییراقلیم [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6911-6921]
 • رحیمی بندرآبادی، سیما تحلیل فراوانی منطقه ای شدت، مدت و گستره خشکسالی هواشناسی استان لرستان [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8008-8021]
 • ردایی، مهجبین تحقق امنیت آبی در سازه‌های آبی تاریخی شهرهای کویری(مطالعه موردی شهر یزد) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1512-1522]
 • ردایی، مهجبین مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین سبز در دستیابی به صنعت ساخت و ساز پایدار [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2093-2106]
 • ردایی، مهشید تجلی اصول و معیارهای معماری سبز در بناهای کهن کویری (نمونه موردی: خانه رسولیان، یزد) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3059-3067]
 • رزم آور، فرشاد بررسی چالش‌های مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیط‌زیست: تحلیلی کیفی در نواحی روستایی شهرستان دشتستان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5386-5401]
 • رستگار، شفق تعیین رویشگاه گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) در مراتع لار، استان تهران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4512-4520]
 • رستگار، عباسعلی بررسی نقش هویت، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2597-2607]
 • رستگاری، محمد تعیین غلظت فلزات سنگین در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهرری) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]
 • رستگاری، محمد بررسی میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در سال‌های 1391 الی 1395 [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 485-491]
 • رستمی، محسن مقایسه تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی مشترک حالت جامد بالا و مایع پسماند مواد غذایی و ضایعات سبز به روش دسته‌ای: مطالعه موردی دانشگاه افسری امام علی (ع) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5202-5215]
 • رستمی، محمد کاربرد مدل‌های هوشمند عصبی در پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب مخازن سدها (مطالعه موردی: سد اکباتان همدان) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6300-6309]
 • رستمی، نورالدین تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • رسولی، اکبر توانایی جاذب نانوساختار پوسته تخممرغ در کاهش غلظت سدیم از محیط آب و خاک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3336-3344]
 • رسولی شربیانی، ولی مقایسه انرژی مصرفی تولید برنج در اراضی دارای طرح تجهیز و نوسازی و فاقد آن (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4678-4687]
 • رسولی شربیانی، ولی شناسایی و تفکیک برنج خالص و ناخالص به کمک بینی الکترونیک [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4904-4910]
 • رسولی شربیانی، ولی تجزیه و تحلیل کمی اسیدهای آلی در سیب‌زمینی با استفاده از طیف‌سنجی NIR همراه با روش PLS و ANN [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5541-5549]
 • رسولی شربیانی، ولی مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5922-5932]
 • رسولی شربیانی، ولی تشخیص و شناسایی ارقام سیب زمینی با ماشین بویایی بوسیله روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و LDA [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6922-6927]
 • رسولی شربیانی، ولی طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7295-7304]
 • رسولی شربیانی، ولی به کار گیری بینی الکترونیکی با استفاده از روش کمومتریکس جهت تشخیص رقم سیب زمینی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7358-7364]
 • رسولی شربیانی، ولی تخمین تغییرات اسیدیته و SSC سیب‌زمینی در طول زمان با روش طیف سنجی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7365-7372]
 • رسولی شربیانی، ولی تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7911-7918]
 • رشنودی، سارا فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2529-2534]
 • رشیدی، حجت الله تدوین استراتژی مدیریت پسماند شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان (با تاکید بر کمپوست وRDF ) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4100-4110]
 • رشیدی، حجت الله ضرورت پایش پارامترهای مهم شیرابه با اهتمام به تصفیه پذیری و پایداری تصفیه خانه بیولوژیک در فصول سال (مطالعه موردی کارخانه کمپوست آق قلا در استان گلستان) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5441-5455]
 • رشیدی، حجت الله دسترسی پذیری زیستی سرب و کادمیوم با تیمار کمپوست توسط تربچه (مطالعه موردی: کمپوست تولیدی کارخانه کمپوست آق قلا) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6943-6951]
 • رشیدی، علی تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 38-25]
 • رشیدی، یوسف مقایسه ی مدلهای AERMOD و CALPUFF در مدلسازی انتشار آلودگی جوی CO (مطالعه ی موردی: کارخانه ی فولاد) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 589-597]
 • رشیدی، یوسف ارزیابی عملکرد دیوار صوتی آکوستیک بزرگراه آیت‌الله حکیم تهران( روبروی پارک پردیسان) ( از طریق اندازه‌گیری میدانی و شبیه‌سازی با نرم‌افزار TNM2.5) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 876-883]
 • رشیدی، یوسف بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3587-3595]
 • رشیدی ابراهیم حصاری، اکبر تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2232-2243]
 • رشیدی فرد، مارال مقایسه ی مدلهای AERMOD و CALPUFF در مدلسازی انتشار آلودگی جوی CO (مطالعه ی موردی: کارخانه ی فولاد) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 589-597]
 • رضائی، مریم مدل سازی نقش اقلیم در پراکنش کنه تارتن دولکه‌ای: مطالعه موردی استان تهران [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2554-2559]
 • رضائی، مهدیه واکاوی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» پایه یازدهم دوره متوسطه بر اساس مؤلفه‌های محیط‌زیستی به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3710-3719]
 • رضاپور اندبیلی، نفیسه ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمت زیستگاهی اکوسیستم تالاب قره قشلاق [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5757-5769]
 • رضازاده عیدگاهی، دانیال بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 464-475]
 • رضاوردی نژاد، وحید بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1738-1751]
 • رضایتی چرانی، پژمان مروری بر آهارزنی سطحی کاغذ با نشاسته اصلاح شده با آنزیم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2063-2073]
 • رضایتی چرانی، پژمان تقویت مقاومت کششی لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیر شیمیایی-مکانیکی با نانوالیاف سلولزی و PAE [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2458-2465]
 • رضایی، حمید شناسایی مناطق مستعد آلودگی زیست محیطی سواحل خلیج چابهار [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5251-5265]
 • رضایی، محمدرضا مطالعه فلزات سنگین گرد و غبار راسب‌شونده دفنگاه زباله شهرستان خاش [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1179-1184]
 • رضایی، محمدرضا مطالعه فلزات سنگین در گرد و غبار راسب‌شونده و خاک سطحی دفنگاه زباله شهرستان خاش [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1208-1215]
 • رضایی بنفشه، مجید ردیابی و شبیه سازی طوفان گردوغبار در سطوح مختلف جو کرمانشاه با استفاده از مدل HYSPLIT و WRF-chem مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 26 تا 28 اکتبر 2018 [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4266-4279]
 • رضایی پرتو، کتایون بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر چگونگی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی در پالایشگاه نفت پارس [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1927-1934]
 • رضایی پرتو، کتایون بررسی تاثیر هیدروژل ها بر روی رئولوژی سیال حفاری پایه آبی در جایگزین کردن سیال پایه روغنی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2216-2219]
 • رضایی تبار، مهدیه بهبود پرآوری پایه MM106 سیب با کاربرد سایتوکینین های BAP و TDZ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4411-4418]
 • رضایی تبار، مهدیه بررسی اثر کاربرد اسید سالسیلیک روی خصوصیات مورفولوژیکی گل رز رقم هفت رنگ در شرایط گلدانی و تنش شوری متفاوت [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5303-5315]
 • رضوانفر، احمد تحلیل دیدگاه کارشناسان کشاورزی در زمینه تهدیدها و فرصت‏های زیست‏محیطی محصولات کشاورزی فناوری زیستی نوین [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2295-2305]
 • رضویان، فاطمه ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری با محوریت تفکیک از مبدا (مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2466-2471]
 • رضوی دیزجی، علیرضا بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1738-1751]
 • رضی آبادی، میلاد ارزیابی انتشار آلاینده های گازی خروجی از دودکش های کارخانه های لاستیک سازی ( مطالعه موردی کارخانه ایران یاسا تایر و رابر) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 945-953]
 • رفیعی، رضا ارزشیابی سناریوهای مدیریت پسماند های سنگی با استفاده ازنرم افزار Simapro8.5 مطالعه موردی شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1565-1571]
 • رفیعی، رضا مکان یابی محل دفن پسماند های صنعتی مطالعه موردی شهرک شمس آباد استان تهران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2413-2419]
 • رفیعی، شاهین ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3540-3548]
 • رفیعیان، امیرحسین بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 464-475]
 • رفیعی قهساره، ابوذر پیامدهای زیست محیطی و چالشهای امنیتی-سیاسی منطقه ویژه پارس جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3669-3685]
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا برآورد خسارات اقتصادی پدیده گرد و غبار بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان‌های شهرستان مسجدسلیمان) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8345-8354]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3040-3051]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی پدیده گرد و غبار بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان مسجدسلیمان [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8333-8344]
 • رمضانزاده، سعید راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • رمضانی، جواد بررسی رابطه همبستگی میزان انتشار دی اکسید کربن با جمعیت، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی در ایران با استفاده از مد رگرسیون چند متغیره [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 571-581]
 • رنجبر، حمیدرضا مدلسازی و تخمین ارتفاع رواناب با استفاده از رویکرد SCS در بستر GIS (مطالعه موردی: شهر شاهدشهر شهریار) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3002-3011]
 • رنج پور، رضا سنجش اثر بازگشتی آب کشاورزی در شرایط محیطی به تفکیک استانهای کشور ایران [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6435-6446]
 • روان بخش، مکرم ارزیابی محیط‌زیستی تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش SWOT با رویکرد زیست‌بومی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4202-4209]
 • روانبخش، هومن بررسی تاثیرات دفن زباله شهری بر خاک و ترکیب گونه‌های گیاهی در جنگل های منطقه زرندین [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5024-5031]
 • روزبهانی، ایمان تدوین مدل مفهومی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری جهت مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست پیمانکاران پروژه های شهری (مطالعه موردی: سازمان قطار شهری اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2205-2215]
 • روشن، سجاد آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند جامد شهری در کلانشهر اصفهان و بررسی استراتژی های مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبدا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 499-508]
 • ریاحی، هادی مدلسازی پویایی سیستم ارزیابی ریسک‌های ایمنی جاده ای با بهره گیری از نرم افزارvensim (مطالعه موردی جاده اصفهان شهرکرد) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2483-2490]
 • ریاحی بختیاری، علیرضا توزیع و منشأیابی فلز سنگین سرب در رسوبات رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1021-1028]
 • ریاضی، برهان ارزیابی ریسک اکولوژیک تالابهای در معرض فعالیت های انسانی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5466-5475]
 • ریاضی نژاد، مرتضی Rapid Catalytic Cracking of Municipal Waste with Simultaneous Hydrogenation to Produce Liquid Fuel [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2170-2179]

ز

 • زادولی، فاطمه تحلیلی بر تحقق‌پذیری شاخص‌های زیست محیطی طرح جامع شهر اردبیل [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6862-6870]
 • زارع بوانی، محمدرضا ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • زارع بیدکی، رفعت شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5 [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2791-2800]
 • زارع شاه آبادی، وحید بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • زارع قلعه‌سیدی، رؤیا برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 100-87]
 • زارع نهندی، فریبرز بررسی مشخصه‌های مورفولوژیک کمّی و کیفی درختان پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.) در توده‌های طبیعی جنگلی ارسباران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4503-4511]
 • زارعی، امیر مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • زارعی، امیر مکان‌یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های منطقه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای در استان یزد [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1130-1141]
 • زارعی، حدیث بررسی و مقایسه غلظت آلاینده های خروجی نیروگاه تولید برق در مقاطع زمانی استفاده از سوخت گاز و مازوت [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3155-3159]
 • زارعی، حدیث اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3434-3440]
 • زارعی، حدیث مطالعه پارامترهای فیزیکو شیمیایی به منظور شناسایی وحفاظت رودخانه قره چای [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4293-4304]
 • زارعی، سیروان مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • زارعی، سیروان مکان‌یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های منطقه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای در استان یزد [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1130-1141]
 • زارعی، شیرین ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5216-5239]
 • زارعی، غلامرضا ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی شهر بندرعباس [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3878-3889]
 • زارعی، قاسم شناسایی چالش‌های اساسی بازاریابی شرکت‌های نوآور در بازار‌های دنج (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده محصولات غذایی گیاهی سلامت محور) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5002-5014]
 • زارعی، قاسم برازش مدل ساختاری نوآوری، هویت ارتباطات و وفاداری به برند صنایع غذایی سبز [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5428-5440]
 • زارعی، قاسم شناسایی مسائل و چالش‌های اساسی ایجاد و توسعه فری سایکلینگ در ایران [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6105-6118]
 • زارعی، قاسم شناسایی پیش نیازهای اساسی برندسازی سبز در صنعت لوازم یدکی خودرو [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6903-6910]
 • زارعی، مرتضی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق ساحلی استان هرمزگان با استفاده از روش تلفیقی SWOT-ANP [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3963-3974]
 • زارعی، مرتضی ارائه مدل تلفیقی Delphi-ANP برای ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شهرستان سیریک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4311-4323]
 • زارعی درمیان، محمدامین شناسایی نمونه‌های شیل و بررسی مطالعات پیش امکان‌سنجی کانسار شیل کوه کمرسفید آرین شهر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 19-24]
 • زارعی درمیان، محمدامین مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 24-11]
 • زالی، ابوالفضل ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3518-3524]
 • زاهد، فاطمه ارزیابی شاخص های آلودگی و ریسک اکولوژیکی مربوط به فلزات سنگین در خاکهای اطراف جاده های برون شهری ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 769-781]
 • زاهد، محمد علی ارزیابی ریسک فلزات سنگین در ذرات معلق (PM2.5 و PM10) انتشار یافته از یک کارخانه سیمان واقع در بجنورد، ایران [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8241-8250]
 • زاهد، محمدعلی تحلیل اقتصادی و محیط زیستی سیستم نوین هوشمند گرمایش مرکزی ساختمان بر پایه بهینه سازی انتشار آلاینده ها [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3124-3135]
 • زاهدی، هادی ارزیابی عملکرد دیوار صوتی آکوستیک بزرگراه آیت‌الله حکیم تهران( روبروی پارک پردیسان) ( از طریق اندازه‌گیری میدانی و شبیه‌سازی با نرم‌افزار TNM2.5) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 876-883]
 • زختاره، رزان بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • زرکش، افسانه تکنیک‌های خاص معماری سنتی در کاهش مصرف انرژی بناها و روش استفاده از آن در معماری معاصر (مطالعه موردی خانه های شهر حمص در سوریه) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6229-6237]
 • زرکش، افسانه تحلیل ساختار فضایی خانه‌های سنتی و معاصر سوریه با استفاده از روش نحو فضا (مطالعه موردی: مقایسه خانه‌های شهر حمص) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7997-8007]
 • زرندیان، اردوان ارزیابی اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصولات زراعی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3870-3877]
 • زرندیان، اردوان ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3985-3993]
 • زرندیان، اردوان ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمت زیستگاهی اکوسیستم تالاب قره قشلاق [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5757-5769]
 • زعیم دار، مژگان ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی زیست محیطی(مطالعه موردی، شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1861-1870]
 • زکی زاده، حسین تحقق امنیت آبی در سازه‌های آبی تاریخی شهرهای کویری(مطالعه موردی شهر یزد) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1512-1522]
 • زمانپور شاه‌منصوری، حمیده ارزیابی کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی از طریق رشد گیاه به لیمو در تنش شوری [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2135-2143]
 • زمانپور شاه منصوری، حمیده بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1810-1816]
 • زمانی، زهرا ارزیابی سطوح مختلف زئولیت بر تعدادی از شاخص های رشد گیاه توت روباه (Sanguisorba minor.L) تحت شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4823-4831]
 • زمانی، زهرا بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در دو دامنه شمالی و جنوبی رویشگاه مرتعی گردنه‌سر سوادکوه [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8799-8782]
 • زمانی، عباسعلی آینده‌پژوهی در محیط زیست براساس آمایش سرزمین به روش سناریوپردازی (مطالعه موردی استان زنجان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4398-4410]
 • زمانی کبرابادی، بهمن بررسی و توزیع مکانی فلزات سنگین خاک اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان جهت کاربری آن در کشاورزی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2074-2081]
 • زمانی کبرابادی، بهمن ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2448-2457]
 • زمانی کبرابادی، بهمن بررسی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در برگ و میوه درختان زیتون مناطق صنعتی و حاشیه بزرگراه‌های اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 2990-3001]
 • زنجانیان، حسین مدلسازی کمی و کیفی رواناب شهری با بهره‌گیری از روش‌های توسعه کم اثر (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4521-4530]
 • زندسلیمی، میلاد بررسی رابطه بین شاخص‌های اکولوژیک و ارزیابی بصری در منظر تپه‌های سنندج [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3570-3586]
 • زندی، لیلا تأثیر تبدیل اراضی طبیعی به زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: واوسر – کیاسر، استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3994-4003]
 • زهیری، مریم واکاوی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» پایه یازدهم دوره متوسطه بر اساس مؤلفه‌های محیط‌زیستی به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3710-3719]
 • زیبایی، منصور اثر جهانی شدن اقتصادی‎ ‎و سیاسی بر ردپای بوم شناختی در ایران: کاربرد رهیافت ‏هم جمعی نامتقارن غیرخطی‎ ‎ [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6003-6012]
 • زینالی، بتول بررسی آماری و همدیدی بارش های فوق سنگین استان گیلان [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5682-5695]
 • زینالی، بتول اثر همزمانی شاخص‌های پیوند از دور NAO و AMO بر تغییر‌پذیری دما و بارش شهرستان‌های مجاور سبلان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5857-5868]
 • زینالی، بتول بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغذیه ناشی از بارش در حوضه آبریز شیرامین [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6589-6602]
 • زینالی، بتول امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی:شهرستان البرز) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6802-6815]
 • زینالی، بتول پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]
 • زینالی، بتول بررسی ارتباط بین بارش های سنگین غرب کشور ایران با رودخانه جوی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8322-8332]
 • زینالی، بتول ارزیابی واکنش هیدرولوژیکی حوضه آبریز کیوی چای به تغییرات اقلیمی آتی با مدلSWAT [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8815-8800]

س

 • ساداتی پور، الهه ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • سارانی، مریم مدیریت پایدار اقتصاد شیلات سواحل چابهار در ایران:تحلیل تجربی از کاربرد برنامه ریزی پویا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7825-7838]
 • سارنگ، امین مدلسازی کمی و کیفی رواناب شهری با بهره‌گیری از روش‌های توسعه کم اثر (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4521-4530]
 • ساری صراف، بهروز تحلیل روند دید افقی در استان خوزستان بین سال های 2020-1998 [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8829-8816]
 • ساعدپناه، مهین بررسی داده‌های سنجش از دور به منظور پیش‌بینی کربن آلی خاک با استفاده از روش‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4181-4190]
 • سالارپور، ماشالله اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2343-2351]
 • سالارپور، ماشالله بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک خشک‌سالی بر معیشت کشاورزان در جهت حفظ پایداری منابع طبیعی استان کرمان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4706-4715]
 • سالارپور، ماشالله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریسک محصولات ارگانیک شهرستان ساوه با محوریت تغییر الگو کشت زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8229-8240]
 • سالاروند، علی تنوع گونه های پرندگان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد لرستان [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6968-6975]
 • سالاری، مرجان بررسی کیفیت‌آب‌زیرزمینی دشت بردسیر با استفاده از شاخص کیفی CCME-WQI [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5770-5782]
 • سالاری، مرجان Application of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Forecasting Groundwater Level (Case study: Yolo County, California) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6270-6281]
 • سالاری، مرجان بررسی شاخص‌های پایداری زیست محیطی و ارتباط آن با معدن [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7264-7272]
 • سالاری، مرجان بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های کیفیت آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی: دشت شیراز) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7574-7586]
 • سالک گیلانی، سروش تاثیر کاربرد لجن‌فاضلاب و بیوچار آن بر برخی خصوصیات شیمیایی و فعالیت‌های‌‌ آنزیمی خاک [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8625-8607]
 • سالم، صابر بررسی کیفیت میکروبی و کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان میانه و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود کیفیت آن [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4159-4168]
 • سایه، علیرضا ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 701-711]
 • سایه میری، علی بررسی آثار و خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی گرد و غبار در استان ایلام (با تأکید بر کاهش درآمدها و ظرفیت مالیاتی) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2046-2055]
 • سایه میری، علی تاثیر شهرنشینی بر تخریب محیط زیست در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2244-2250]
 • سبحانی، بهروز تحلیل احتمالات وقوع یخبندان های زودرس و دیررس شهرستان مشگین‌شهر و واکاوی همدیدی آن [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5828-5838]
 • سبحانی، بهروز واکاوی همدیدی بارش برف سنگین اردبیل و ارزیابی روند تغییرات فراوانی روزهای برفی با روش‌های ناپارامتری [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6693-6703]
 • سبحانی، بهروز تجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی با پراکنش گیاهی منطقه سبلان و تاثیر آن بر استقرار کلنی های زنبور عسل در نیمه گرم سال [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6871-6881]
 • سبحانی، بهروز شناسایی و تحلیل امواج گرمایی شهرهای تبریز و اردبیل و پیش‌بینی آن تحت سناریوهای مدل اقلیمی CanEsm2 [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7053-7063]
 • سبحانی، بهروز آشکار‌سازی و برآورد تغییراقلیم سال‌های آتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7243-7263]
 • سبحانی، بهروز واکاوی نقش تغییرات دما در کاربری‌های اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی شهرستان آمل) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7437-7448]
 • سبحانی، بهروز پهنه‌بندی آگروکلیماتیک کشت علوفه اسپرس با کاربرد هم‌زمان روش‌های AHP, TOPSIS, Antropy Shanon and WLC (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7456-7468]
 • سبحانی، بهروز تأثیر تغییر اقلیم برکشت گندم در دامنه کوه سبلان با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی: دشت‌های مشکین‌شهر و سراب) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7469-7479]
 • سبحانی، بهروز بررسی ویژگی‌های دید افقی در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ضریب خاموشی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8466-8451]
 • سبحانی، بهروز پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی کشت علوفه سور گوم با استفاده از روش‌های Shanon Entropy, ANP and WLC (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8591-8577]
 • سبحانی، بهروز تعیین مناطق مستعد کشت علوفه ارزن در استان اردبیل با استفاده از روش‌های AHP, ANP, DEMATEL, Antropy Shanon and WLC, [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8781-8769]
 • سبحانی، بهروز بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI و ارتباط آن با دمای سطح زمین (مطالعه موردی: شهرستان کوثر) [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8851-8841]
 • سبحانی، بهروز ارزیابی اقلیمی زمانی و مکانی استقرار کلنی های زنبورعسل اطراف کوه سبلان در فصل های سرد سال [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8863-8652]
 • سبحانی، سید محمد جواد ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • سبزی، سجاد Non-destructive Estimation of Chemical Properties in Braeburn Apple using Convolutional Neural Network [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4753-4761]
 • سبزی، سجاد Detection of Cucumber Fruits with Excessive Consumption of Nitrogen using Hyperspectral imaging (With Emphasis on Sustainable Agriculture) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5485-5492]
 • سبزی، سجاد تشخیص بیماریهای رایج گل‌کلم با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری عمیق [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7087-7092]
 • سبزی، سجاد امکانسنجی استفاده از تصویربرداری فراطیفی برای شناسایی کوفتگی در پرتقال [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7938-7946]
 • سبزی، سجاد بررسی اثرات آسیب مکانیکی بر خواص کیفی میوه کیوی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8313-8321]
 • سبزی نوجه ده، محسن استفاده‌های دارویی از گیاهان مرتعی توسط جوامع بومی در منطقه قره‌داغ (مطالعه ‏موردی: شهرستان اهر، آذربایجان شرقی) ‏ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3370-3382]
 • سبزی نوجه ده، محسن Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3793-3802]
 • سبزی نوجه ده، محسن Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • سپهرنیا، بهنام بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 693-700]
 • سجادی، سعید ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 372-386]
 • سجادی، نوشین بررسی اثرات زیست محیطی نسل های مختلف سلول های خورشیدی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1092-1099]
 • سجادی فر، سیدحسین رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2187-2195]
 • سرائی، بهناز شناسایی و استخراج تغییرات بستر ماسوله رودخان استان گیلان در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7407-7417]
 • سرایی، بهناز بررسی تکامل ژئومورفولوژی دشت‌های انباشتی، از طریق گرانولومتری سازند‌ها، نتایج لوگ‌ها و اثرات تکتونیک، مطالعه موردی : (دشت‌های هرزندات، هادیشهر و گلفرج) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6825-6837]
 • سرحدی، اکبر مقایسه میزان آلایندگی خودروهای پراید و سمند با سیستم های سوخت رسانی متفاوت [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4531-4546]
 • سرداری، یوسف بررسی اثر کاربرد اسید سالسیلیک روی خصوصیات مورفولوژیکی گل رز رقم هفت رنگ در شرایط گلدانی و تنش شوری متفاوت [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5303-5315]
 • سرگزی، حامد بررسی خواص جذب، جداسازی و نفوذپذیری دی‌اکسید کربن در حضور گازهای متان و نیتروژن در زئولیت و ساختار آلی‌فلزی توسط روش شبیه‌سازی مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 39-56]
 • سرگلزایی نظامی، پریسا مدیریت پایدار اقتصاد شیلات سواحل چابهار در ایران:تحلیل تجربی از کاربرد برنامه ریزی پویا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7825-7838]
 • سرلک، ناهید واکاری دیدگاه دبیران و اساتید در زمینه وضعیت موجود جایگاه آموزش زیست محیطی دربرنامه درسی دوره اول متوسطه [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1963-1973]
 • سرهنگ زاده، جلیل مطلوبیت زیستگاه دراج Francolinus francolinus در منطقه سیستان [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3115-3123]
 • سروری طالش مکائیل، یاسر بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی سرخارگل ‏‎(Echinaceae purpurea L.‎)‎ [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8481-8467]
 • سروستان، رسول بررسی و شناسایی مهمترین پارامتر های هواشناسی تاثیر گذار بر تغییرات اقلیم( مطالعه موردی شهر اهواز ) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 397-414]
 • سروستان، رسول بررسی گردوغبار و پیش بینی آن در شهرهای استان خوزستان با استفاده از مدل های سری زمانی [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]
 • سعدی، سمیه استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2757-2765]
 • سعیدیان، شهریار استفاده از جاذب زیستی کنگر اصلاح‌شده با نانو ذرات مغناطیسی جهت حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1271-1281]
 • سعیدیان، شهریار اثرات نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم و اسانس دارچین بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی فیلم‌های نانوبیوکامپوزیت بر پایه نشاسته [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1653-1662]
 • سعیدیان راد، علی آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند جامد شهری در کلانشهر اصفهان و بررسی استراتژی های مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبدا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 499-508]
 • سعیدیان راد، علی ارائه بهترین گزینه دفع پسماند با هدف به حداکثر رساندن بازیابی انرژی توسط ابزار ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهر چهارباغ کرج) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2934-2942]
 • سعیدیان راد، علی تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3068-3076]
 • سعیدیان راد، محمد تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3068-3076]
 • سعیدی زارنجی، سمیرا طراحی مجموعه تفریحی و گردشگری در امند با هدف ایجاد شادی و نشاط عمومی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6481-6500]
 • سعیدی زارنجی، سمیرا ارزیابی نقش هنرعمومی در ارتقاء هویت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان در شهر اردبیل [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7011-7023]
 • سعیدی زارنجی، سمیرا تحلیل فضایی ساختار فعالیتی منطقه کلانشهری قزوین [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7382-7396]
 • سفیدی، حمیده ارزیابی امنیت کشاورزی حاشیه شهرهای تپه ماهور در مواجهه با تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در سال 2050 [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6248-6261]
 • سفیدی، کیومرث بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2801-2806]
 • سقلی، سولماز بررسی رابطه فردگرایی و شهریت با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2608-2618]
 • سلامی ابیانه، رضوان تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2232-2243]
 • سلامی شهید، اسماعیل Application of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Forecasting Groundwater Level (Case study: Yolo County, California) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6270-6281]
 • سلطانی، فخرالدین شناسایی مهمترین تغییرات اقلیمی موثر بر امنیت ملی ایران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4697-4705]
 • سلطانی بهرام، سعید تحلیل محتوای کتاب‏های درسی سال اول و دوم دبستان بر اساس رویکرد آموزش محیط‏زیست [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7330-7343]
 • سلطانی ذوقی، احمد The necessity regulate targeted strategies for agricultural development based on SWOT analytical method [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2163-2169]
 • سلطانی ذوقی، احمد Analysis and comparison of conventional methods of water resources exploitation [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2180-2186]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف باکتری های محرک رشد در کاهش اثرات آلودگی آرسنیک بر خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار جذب عناصر غذایی کلزا [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 415-421]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف تعیین مهم‌ترین شاخص‌های میکروبی به عنوان شاخص سلامت خاک در خاک‌های آلوده به کادمیوم و سرب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1142-1150]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف مطالعه پاسخ رشدی و غلظت عناصر غذایی گیاه کلزا به تلقیح با باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به آرسنیک [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1490-1502]
 • سلمان پور، علی اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 120-111]
 • سلمانپور زنوز، علی اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365 [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 454-463]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1225-1235]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2029-2036]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم در استان گلستان [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2560-2568]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2838-2857]
 • سلیمانپور دیزج، سحر ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]
 • سلیمانزاده، یعقوب ارزیابی ریسک تجهیزات واحد کلرزنی فاضلاب شهری با استفاده از FMEA سنتی و فازی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهری سهند) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4949-4956]
 • سلیمانی، آتوسا بررسی تأثیر مؤلفه‏ های دلبستگی به مکان بر مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط‏ زیست (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1013-1020]
 • سلیمانی، الهه تحلیل ترمودینامیکی و بررسی اثرات متقابل پارامترها در سیستم ریفرمینگ بخارآب بیوگاز-آب شیرین‌کن رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7873-7889]
 • سلیمانی، میثم ارزیابی خطای انسانی در بروز حوادث شغلی (مطالعه موردی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4832-4843]
 • سلیمانی، میلاد بررسی تاثیر هیدروژل ها بر روی رئولوژی سیال حفاری پایه آبی در جایگزین کردن سیال پایه روغنی [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2216-2219]
 • سمیعی، مسعود پهنه بندی امکان توسعه تفرجگاه های طبیعی منطقه کوهمره سرخی شهرستان شیراز با کاربرد هم‌زمان تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزن‌دار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4478-4487]
 • سنایی، انور تاثیر مدیریت چرا بر شاخص‌های تنوع گونه‌ای و کارکردی مرتع و ارتباط بین آن‌ها با زیتوده روزمینی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5696-5710]
 • سنایی، مهسا بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 57-66]
 • سنایی مقدم، سروش ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 372-386]
 • سنایی مقدم، سروش نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 556-570]
 • سهرابیان، محمد بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر چگونگی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی در پالایشگاه نفت پارس [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1927-1934]
 • سهرابی پیردوستی، پریسا ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1002-1012]
 • سهرابی پیردوستی، پریسا بررسی کیفیت هوای داخلی یک پارکینگ طبقاتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1389-1400]
 • سهرابی زاده، زهرا تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2387-2393]
 • سهرابی کاشانی، امیر طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2718-2728]
 • سوادکوهی، فرزاد برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3459-3465]
 • سواری، مسلم بررسی چالش‌های مدیران روستایی در راستای حفاظت از محیط‌زیست: تحلیلی کیفی در نواحی روستایی شهرستان دشتستان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5386-5401]
 • سواری، مسلم ترجیحات و تمایلات رفتاری گردشگران روستایی به استفاده از غذای محلی در مناطق روستایی شهرستان شوشتر [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5665-5681]
 • سواری، مسلم توسعه راهبردهای عملیات مناسب کشاورزی (گپ جهانی) در استان لرستان با مدل ترکیبی SWOT-AHP [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7203-7217]
 • سواری مببینی، آمنه عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]
 • سودائی زاده، حمید اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2056-2062]
 • سودائی زاده، حمید تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2387-2393]
 • سودائی زاده، حمید بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2472-2476]
 • سودایی زاده، حمید اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2913-2924]
 • سید عصری، سیده فرزانه پایش آلودگی فلزات سمی و غیر سمی خاک محل دفن زباله شهرستان تنکابن [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2082-2092]
 • سیدکلال، حسین بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • سیدکلال، حسین مطالعه تعادل و سینتیک جذب (Mo (VI) و (Pd (II) از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند جداره [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4111-4120]
 • سیدموسوی، لیلا بررسی اثر پیش استخراج بر روی عملکرد تولید اتانول و کاغذ از کاه گندم در یک پالایشگاه زیستی [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8897-8882]
 • سیروسی، حمید تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]
 • سیفی پور، رویا بررسی ارزش اقتصادی در کارخانه های بازیافت شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1663-1668]

ش

 • شاد، روزبه ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 896-906]
 • شادمان، حسن پیشنهاد یک روش آماری- احتمالی برای شناسایی یخبندان‌های دیررس (مطالعه موردی یخبندان‌های یخبندان دیررس در باختر ایران) [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 110-101]
 • شادمان، حسن پیشنهاد یک روش آماری- احتمالی برای شناسایی یخبندان های دیررس (مطالعه موردی یخبندان‌های یخبندان دیررس در باختر ایران) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 509-518]
 • شافعی، سیما اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2521-2528]
 • شاکری، رضا تحلیلی کمی بر تغییرات حوضه دریاچه ارومیه از گذشته به سوی آینده با کمک سنجش از دور و مدل پیش بینی تغییرات اکولوژیک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3637-3643]
 • شاکری بستان آباد، رضا بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1801-1809]
 • شاکری بستان آباد، رضا اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4884-4895]
 • شاه حسینی، امید تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 38-25]
 • شاهقلی، غلامحسین طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5121-5128]
 • شاهقلی، غلامحسین بررسی تاثیر اتانول و تینر به عنوان افزودنی سوخت بنزین بر عملکرد، آلایندگی و لرزش یک موتور بنزینی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5329-5338]
 • شاهقلی، غلامحسین مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5922-5932]
 • شاهویی، سید وحید بررسی دﻗﺖ شبیه سازی رواناب ماهانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ﻣﺪل ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ AWBM در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ایستگاه سنته [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5347-5359]
 • شاهی، الهام تولید کمپوست از پسماند جامد شهری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سیرجان) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3160-3165]
 • شایان، عبدالله بررسی آثار و خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی گرد و غبار در استان ایلام (با تأکید بر کاهش درآمدها و ظرفیت مالیاتی) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2046-2055]
 • شایسته، کامران تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2114-2122]
 • شایسته، کامران ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2535-2543]
 • شایسته، کامران ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2815-2822]
 • شایسته، کامران تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2838-2857]
 • شایسته، کیوان مروری بر فرایند تولید بیو‌اتانول از مواد پایه قندی و لیگنوسلولزی و مقایسه آن ها [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8388-8406]
 • شایسته، کیوان کودهای کند رهش: راه حلی امیدوارکننده برای کاهش آلودگی محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8407-8417]
 • شایعی، امیر بررسی تاثیر اتانول و تینر به عنوان افزودنی سوخت بنزین بر عملکرد، آلایندگی و لرزش یک موتور بنزینی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5329-5338]
 • شایعی، امیر تکنیک ANFIS برای کنترل ویژگی های ارتعاش یک موتور دیزلی با سوخت هیبریدی بیودیزل-گاز طبیعی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5503-5515]
 • شایعی، امیر تخمین جداسازی لوبیای چشم بلبلی با میز جداکننده وزنی با استفاده از روش جنگل تصادفی بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5516-5529]
 • شبان، مجید بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 607-618]
 • شبان، مجید بررسی تأثیر آلودگی های معدن مس بر روی خاک و گیاهان اطراف معدن مس بوانات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2107-2113]
 • شجاعی برجوئی، سعید شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3274-3286]
 • شجاعی برجوئی، سعید بررسی غلظت جرمی، تراکم تعداد و توزیع اندازه تعداد ذرات معلق (PNSD) در بخش های اصلی تولید محصول یک کارخانه تولید پروفیل UPVC [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 954-964]
 • شرافتی، احمد بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1738-1751]
 • شرفی، سعید مهارت‌افزایی محیط‌زیست به دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان‌های سلسله و دلفان [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4911-4924]
 • شرفی، سعید ارزیابی اثرات آلودگی فلزات سنگین صنایع مهم شهرستان شازند بر محیط‌زیست اطراف [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6399-6411]
 • شریفی، امید بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6637-6646]
 • شریفی، رحمن ردیابی و شبیه سازی طوفان گردوغبار در سطوح مختلف جو کرمانشاه با استفاده از مدل HYSPLIT و WRF-chem مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 26 تا 28 اکتبر 2018 [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4266-4279]
 • شریفی، لیلا ارزیابی اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصولات زراعی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3870-3877]
 • شریفی، لیلا ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3985-3993]
 • شریفیان بهرمان، ابوالفضل بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]
 • شریفیان بهرمان، ابوالفضل تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]
 • شریفیان بهرمان، ابوالفضل اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6023-6031]
 • شریفی کیاسری، فاطمه بررسی حضور میکروپلاستیک‌ها در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر (مطالعه موردی ساحل فرح‌آباد ساری) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2644-2650]
 • شریفی نیا، مسلم ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2952-2961]
 • شریفی نیا، مسلم Performance of Reviews in Aquaculture during 2009-2019: A Bibliometric Analysis [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3236-3247]
 • شعبانی کورکا، سعید تأثیر بانکداری سبز بر طنین برند و رضایت مصرف‌کننده از عملکرد مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7480-7498]
 • شفایی، سید باهر تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3136-3141]
 • شفیع پور، مجید سنجش و اندازه گیری مونو اکسید کربن، ‌دی اکسید گوگرد‌، دی‌اکسید نیتروژن و ذرات معلق در پارکینگ حرم مطهر امام رضا (ع) [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 19-24]
 • شفیعی، اشکان ارزیابی فضایی تأثیر پارامترهای کاربری اراضی بر کیفیت هوا در مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3890-3899]
 • شفیعی، اشکان پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3945-3955]
 • شفیعی، محمد رضا نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 556-570]
 • شفیعی، نجمه Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8177-8183]
 • شکری، خداکرم بررسی تأثیر آلودگی های معدن مس بر روی خاک و گیاهان اطراف معدن مس بوانات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2107-2113]
 • شکری فیروزجا، پری سنجش و ارزیابی اثرات زیست پذیری شهری بر تحقق شهر دوستدار سالمند ( مطالعه موردی: شهر بابل ) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5073-5081]
 • شکوهی فرد، سیامک اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 120-111]
 • شکوهی فرد، سیامک اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365 [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 454-463]
 • شمس الدینی، رحیم مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3825-3833]
 • شمس نیا، سید امیر تحلیل مکانی شاخص های آبیاری گندم با استفاده از مدلهای زمین آماردر راستای توسعه پایدار محیط زیست(مطالعه موردی: دشت داراب – استان فارس) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8428-8418]
 • شمسی پور، علی اکبر ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 756-768]
 • شمشیری، سجاد کشاورزی شهری با رویکرد مشارکتی ‌‌‌(نمونه موردی: محوطه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 41-50]
 • شهاب، حسین تعیین مهم‌ترین شاخص‌های میکروبی به عنوان شاخص سلامت خاک در خاک‌های آلوده به کادمیوم و سرب [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1142-1150]
 • شهابیان، پویان شبیه‌سازی الگوی آتی تغییرات کاربری اراضی منطقه شهری سنندج با استفاده از تطبیق دو مدل‌ کلو- اس و مُلند [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4034-4048]
 • شهبازی، آذر برآورد تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد در اهواز و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1593-1598]
 • شهبازی، علی شناسایی منابع فلزات سنگین در خاک سطحی با رویکرد تجزیه و تحلیل چند متغیره آماری (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6558-6567]
 • شهبازی شرفه، زهرا تحلیل توان رقابت پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی (مطالعه موردی: گرمی، پارس آباد، مشگین شهر) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6421-6434]
 • شهبازی شرفه، زهرا شبیه‌سازی تغییرات رودخانه خیاوچای با استفاده از مدل سزار (CAESAR) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6579-6588]
 • شهبازی شرفه، زهرا ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان سرعین با استفاده مدل‌های کوبالیکوا و فیولت [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7644-7658]
 • شهبازی هومونلو، کمال واکنش مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم نان تحت تاثیر تنش زیست محیطی خشکی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4716-4726]
 • شهرکی، مهدی تعیین حد آستانه ای و تاثیر زیست محیطی اقتصاد سایه ، جهانی شدن اطلاعات ،تجارت و اندازه بازار در کشورهای در حال توسعه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5082-5092]
 • شهریاری، مجید اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4884-4895]
 • شهریاری، مجید برآورد خسارات اقتصادی اثرات گردوغبار بر ذی‏نفعان تالاب هامون [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7541-7556]
 • شهنوازی، سعید تجزیه و تحلیل مجموعه ریسک های ارگونومیک و ریسک های ماشین آلات در پروژه عمرانی (پروژه راه آهن چابهار-زاهدان، کارگاه قطعه 6 ب) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8299-8306]
 • شوشتری کرمانشاهی، لیا تاثیر مجتمع بهره‌برداری نفت و گاز شماره 3 اهواز بر شاخص‌های کیفیت هوای (AQI) غرب شهر اهواز [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5316-5328]
 • شوکتی، هادی مدیریت رواناب شهری در توسعه پایدار و محیط زیست [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1100-1107]
 • شیبک، راضیه ارزش‌گذاری اقتصادی پارک حفاظت شده بیرک در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6072-6083]
 • شیخ پور جلالی، مجتبی اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2037-2045]
 • شیدای کرکج، اسماعیل بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]
 • شیدای کرکج، اسماعیل تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]
 • شیدای کرکج، اسماعیل بررسی مقدار تولید و مصرف دو گونه Bromus tomentellus Boiss. و Festuca ovina L. در شدت‌های چرایی مختلف در مراتع کوهستانی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4494-4502]
 • شیدای کرکج، اسماعیل Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3793-3802]
 • شیدای کرکج، اسماعیل ارزیابی تأثیر اقدامات احیایی دریاچه ارومیه بر میزان تاب‌آوری زیست محیطی از دیدگاه جوامع محلی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6704-6714]
 • شیردل کاسگری، محمد شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و مونت‌کارلو جذب، جداسازی و نفوذپذیری گازهای دی‌اکسید کربن، متان و نیتروژن در زئولیت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 11-22]
 • شیردل کاسگری، محمد بررسی خواص جذب، جداسازی و نفوذپذیری دی‌اکسید کربن در حضور گازهای متان و نیتروژن در زئولیت و ساختار آلی‌فلزی توسط روش شبیه‌سازی مولکولی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 39-56]
 • شیردم، روانبخش بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و روی در بافت‌های عضله،کبد، آبشش و کلیه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) استان‌های گیلان و مازندران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2741-2747]
 • شیردم، روانبخش Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3773-3782]
 • شیرزاد گرجان، منیر تحلیل مخاطره زمین لرزه بر بافت سکونتگاه های غیر رسمی شهر تبریز با استفاده از مدل WASPAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7526-7540]
 • شیرزاد گرجان، منیر بررسی خطر و ریسک زلزله بر بافت سکونتگاه های غیر رسمی شهر تبریز با استفاده از روش ELECTRE FUZZY و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8367-8387]
 • شیرزادی، زیبا عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]
 • شیرنیا پاریجانی، امین سنجش و ارزیابی اثرات زیست پذیری شهری بر تحقق شهر دوستدار سالمند ( مطالعه موردی: شهر بابل ) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5073-5081]

ص

 • صابر، مهناز ارزیابی ناهنجاری‌های دمایی دوره گرم سال در ایستگاه‌های منتخب استان اردبیل تحت شرایط تغییر اقلیم [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6682-6692]
 • صابریان، کمال مروری بر انواع نانوجاذب‌ها و مقایسه آن‌ها جهت حذف اورانیوم از محیط‌های آبکی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6662-6681]
 • صادق‌زاده، فردین تأثیر سطوح رطوبتی مختلف بر غنی سازی کود کمپوست گاوی با ضایعات فلزی آهن و روی [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6892-6902]
 • صادقی، محسن تحلیل فضاهای گردشگری شهر اردبیل با تاکید بر شاخص‌های گردشگری سلامت [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4779-4786]
 • صادقی، معصومه بررسی تأثیر سلامت معنوی و هنجارهای ذهنی بر رفتار زیست‌محیطی ( ‏مطالعه موردی: لاهیجان) ‏ [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5783-5791]
 • صادقی، وحید Urmia Lake Drying Process Modeling Based On Remotely Sensed Images and Artificial Neural Networks [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6796-6801]
 • صارمی نائینی، محمدعلی شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3274-3286]
 • صافی سیس، یحیی تحلیل دیدگاه کارشناسان کشاورزی در زمینه تهدیدها و فرصت‏های زیست‏محیطی محصولات کشاورزی فناوری زیستی نوین [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2295-2305]
 • صافی سیس، یحیی تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2569-2580]
 • صالحی، اسماعیل بررسی تأثیر مؤلفه‏ های دلبستگی به مکان بر مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط‏ زیست (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1013-1020]
 • صالحی، اسماعیل بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3257-3263]
 • صالحی، اسماعیل Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3783-3792]
 • صالحی، حمید ترمینال مسافری با همسایگی انرژی صفردر فرودگاه بین المللی مهرآباد [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 643-650]
 • صالحی، علیرضا پهنه بندی امکان توسعه تفرجگاه های طبیعی منطقه کوهمره سرخی شهرستان شیراز با کاربرد هم‌زمان تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزن‌دار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4478-4487]
 • صالحی، مهتاب بررسی آماری و مقایسه وضعیت فعلی تخریب سرزمین در اقلیم‌ها و اکوسیستم‌های مختلف استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5933-5942]
 • صالحی، نورالله ارزیابی اقتصادی اثرات اجرای توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس توسط ایران: کاربرد یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1076-1091]
 • صالحی چناری، کیوان بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های سبز [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1707-1719]
 • صالحی سرآسیاب، طاهره زمین‌شیمی و زیست دسترس پذیری عنصر ید در آب و خاک منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1299-1306]
 • صالحی کمرودی، محسن برآورد تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد در اهواز و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1593-1598]
 • صالحی کمرودی، محسن تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران. [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1614-1622]
 • صالحی کمرودی، محسن بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1801-1809]
 • صالحی کمرودی، محسن اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2521-2528]
 • صباغ نیا، زینب شناسایی گیاهان سماق متحمل به کم آبی با استفاده از پارامترهای فلورسانس کلروفیل [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6741-6747]
 • صبور مقدم، نسرین Effectiveness of Novel Herbal Extracts and Antibiotics in Controlling the Bacterial Soft-Rot Disease in Potatoes and Carrots [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7730-7736]
 • صحرایی، جلیل بررسی توزیع زمانی و مکانی ذرات معلق در هوای شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اندازه گیری پویشی ذرات معلق [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 907-916]
 • صحرایی، جلیل ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1002-1012]
 • صحرایی، جلیل بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1291-1298]
 • صحرایی، جلیل بررسی کیفیت هوای داخلی یک پارکینگ طبقاتی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1389-1400]
 • صداقت، امید جذب دی‌اکسیدکربن توسط نانوصفحات با تخلخل بالای گرافن دوپ شده با نیتروژن و تهیه شده از پوست موز [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2378-2386]
 • صدری نسب، مسعود ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2196-2204]
 • صدری نسب، مسعود مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3412-3418]
 • صدیق زاده، اصغر بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • صدیقی، حسن مروری بر فرایند تولید بیو‌اتانول از مواد پایه قندی و لیگنوسلولزی و مقایسه آن ها [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8388-8406]
 • صدیقی، حسن کودهای کند رهش: راه حلی امیدوارکننده برای کاهش آلودگی محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8407-8417]
 • صفاپور، قاسم مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • صفاری، فاطمه ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج گانه شهر اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4580-4587]
 • صفاری، فاطمه سنجش زیست پذیری محلات شهری با تاکید بر بّعد زیست محیطی (مطالعه موردی منطقه 3 شهراردبیل) [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6220-6228]
 • صفایی، حمیدرضا بررسی و بهینه سازی شرایط کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن درحذف آلاینده‌ فنل ازمحلول های آبی و مقایسه کارآیی آنها با یکدیگر [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 651-658]
 • صفایی رینه، مصطفی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 712-720]
 • صفرپور، فرشته پهنه بندی امکان توسعه تفرجگاه های طبیعی منطقه کوهمره سرخی شهرستان شیراز با کاربرد هم‌زمان تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزن‌دار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4478-4487]
 • صفری، خدیجه ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی زیست محیطی(مطالعه موردی، شهر زاهدان) [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1861-1870]
 • صفری، خدیجه تحلیل هزینه و فایده بازیافت پسماندهای خانگی مناطق4،3،2،1 و 5 در سال 1397 مطالعه موردی شهر زاهدان)) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2360-2369]
 • صفری، سید احد بررسی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP مطالعه موردی: حوضه آبریز قنبرلو [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8548-8531]
 • صفری، غلامحسین ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3390-3395]
 • صفری، غلامحسین بررسی کیفیت میکروبی و کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان میانه و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود کیفیت آن [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4159-4168]
 • صفری، غلامحسین بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397 [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4488-4493]
 • صفری، غلامحسین ارزیابی ریسک تجهیزات واحد کلرزنی فاضلاب شهری با استفاده از FMEA سنتی و فازی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهری سهند) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4949-4956]
 • صفری، غلامحسین رهنمودهای استفاده مجدد از فاضلاب در مصارف غیر شرب شهری [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5100-5109]
 • صفری، غلامحسین بررسی روند تغییرات شاخص های بهداشت محیط در روستاهای شهرستان ارومیه طی سال‌های 1394- [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5550-5561]
 • صفری، غلامحسین بررسی وضعیت بهداشت مسکن مناطق روستایی شهرستان بناب [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5901-5909]
 • صفری، غلامحسین فن‌آوری رانندگی سازگار با محیط زیست: یک راهکار مؤثر و اقتصادی در کاهش مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5960-5976]
 • صفری، غلامحسین مروری بر مزایا، محدودیت ها، محصولات جانبی و کاربرد فناوری های اصلی تبدیل پسماند به انرژی و سوخت زیستی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7185-7202]
 • صفری، غلامحسین مروری بر منابع تولید، مزایا و معایب سوخت‌های زیستی به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8054-8071]
 • صفری، غلامحسین بررسی اثرات بهداشتی لوازم آرایشی و بهداشتی بر سلامتی انسان [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8649-8626]
 • صفری، محمد مروری بر مزایا، محدودیت ها، محصولات جانبی و کاربرد فناوری های اصلی تبدیل پسماند به انرژی و سوخت زیستی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7185-7202]
 • صفری، محمد مروری بر منابع تولید، مزایا و معایب سوخت‌های زیستی به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8054-8071]
 • صفری، محمد بررسی اثرات بهداشتی لوازم آرایشی و بهداشتی بر سلامتی انسان [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8649-8626]
 • صفری، میلاد بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2801-2806]
 • صفریان زنگیر، وحید آشکار‌سازی و برآورد تغییراقلیم سال‌های آتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7243-7263]
 • صلاحی، برومند پهنه‌بندی اقلیمی استان اردبیل با استفاده از روش‌های چند متغیره [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6238-6247]
 • صلاحی، برومند ارزیابی ناهنجاری‌های دمایی دوره گرم سال در ایستگاه‌های منتخب استان اردبیل تحت شرایط تغییر اقلیم [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6682-6692]
 • صلاحی، برومند پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]
 • صلاحی، برومند بررسی ارتباط بین بارش های سنگین غرب کشور ایران با رودخانه جوی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8322-8332]
 • صلاحی، برومند ارزیابی واکنش هیدرولوژیکی حوضه آبریز کیوی چای به تغییرات اقلیمی آتی با مدلSWAT [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8815-8800]
 • صمدزاده، رسول سنجش توسعه میان افزا در شهررشت بر مبنای شاخص های (کالبدی و جمعیتی) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8276-8283]
 • صمدزاده، رسول ارزیابی مدل های رویکرد مشارکت عمومی مردمی در مدیریت پسماند های شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی؛ شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8160-8176]
 • صمیعی، میترا مدیریت سبز درکتابخانه‌‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1544-1553]
 • صنعی، آزاده بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 736-743]
 • صیادچمنی، المیرا The necessity regulate targeted strategies for agricultural development based on SWOT analytical method [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2163-2169]
 • صیادچمنی، المیرا Analysis and comparison of conventional methods of water resources exploitation [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2180-2186]
 • صیادی، محمد ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر مصرف سوخت‌های فسیلی: کاربرد رهیافت غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم پانلی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1907-1917]
 • صیادی، محمدحسین سنجش استفاده از رویکرد نوین مدیریت زیست بومی جهت تدوین برنامه مدیریت اکولوژیکی تالاب کجی نمکزار نهبندان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6191-6209]

ض

 • ضمیرایی، زهرا شناسایی و طبقه‌بندی پسماندهای صنایع در شهرک‌های صنعتی استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7373-7381]
 • ضیایی، الهه مطالعات زمین شناسی و ارزیابی پتانسیل منطقه چغاخور جهت احداث دهکده توریستی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4980-4989]
 • ضیایی، سامان بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایران [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2220-2231]
 • ضیایی، سامان تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3302-3309]
 • ضیایی، سامان اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4884-4895]
 • ضیایی، سامان بررسی آثار افزایش قیمت انرژی برق بر سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5053-5063]
 • ضیایی، سامان ارزش‌گذاری اقتصادی پارک حفاظت شده بیرک در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6072-6083]
 • ضیایی، سامان بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و حفظ محیط زیست [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6637-6646]
 • ضیایی، سامان تعیین قیمت اراضی کشاورزی دشت سیستان و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8727-8715]

ط

 • طاطیان، محمدرضا ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3834-3844]
 • طاطیان، محمدرضا عملکرد گونه های مرتعی Agropyron elongatum و Festuca arundinacea تحت شرایط مزرعه در سطوح مختلف شوری آب دریای خزر [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4651-4665]
 • طاطیان، محمدرضا تاثیر مدیریت چرا بر شاخص‌های تنوع گونه‌ای و کارکردی مرتع و ارتباط بین آن‌ها با زیتوده روزمینی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5696-5710]
 • طاطیان، محمدرضا اثر مبدا بذر بر جوانه زنی دو گونه علف پشمکی (Brumus tomentellus) و شبدر ایرانی (Trifuliom resopinatom) در سطوح مختلف شوری [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7045-7053]
 • طالبی، احمدفرهاد مدلسازی الگوی پراکنش آلاینده های NOx و SO2 با استفاده از مدل AERMOD (مطالعه موردی نیروگاه شهید سلیمی نکا) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6647-6661]
 • طالبی، پریسا بررسی کمی و کیفی پسماند شهری املش و ارائه راهکارهای اقتصادی برای مدیریت هزینه [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6051-6062]
 • طالبی، سهراب ارزیابی کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازشاخص IRWQISC بالادست دریاچه سد ارس [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2003-2010]
 • طالبی، صادق مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • طالبیان، محمد حسن کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • طالبی فرد، رضا ارزیابی فضایی تأثیر پارامترهای کاربری اراضی بر کیفیت هوا در مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3890-3899]
 • طالبی فرد، رضا پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3945-3955]
 • طاهر نجار، حسن میزان انتشار دی اکسید کربن در فرایند ساخت و اجرای عرشه های فولاد- FRP در مقایسه با سیستمهای رایج ساختمانی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2711-2717]
 • طاهری، محسن نقد و بررسی چالشهای نظام حقوقی ایران در حفاظت از تالابها و ارائه الگوی مطلوب [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 619-631]
 • طاهری، هستی ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری شهرستان نجف آباد با استفاده از نرم افزار IWM-1 [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1381-1388]
 • طایفه طاهرلو، محمد پیش بین غلظت آلاینده PM2.5 با استفاده از شبکه ترکیبی (ANN-GA) مطالعه موردی : شهر ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1403، صفحه 8912-8898]
 • طباطبایی، اعظم السادات بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 69-77]
 • طباطبایی، اعظم السادات بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تالاب بند علیخان ورامین و تاثیرات زیست محیطی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 476-484]
 • طباطبایی، اکرم السادات بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی محصولات کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 69-77]
 • طباطبایی، اکرم السادات بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تالاب بند علیخان ورامین و تاثیرات زیست محیطی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 476-484]
 • طباطبایی، طیبه امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب در آبیاری کنوکارپوس Conocarpus lancifolius [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3190-3197]
 • طبیبیان، سحر بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3360-3369]
 • طریقی، جواد تحلیل روش فیلتر پرس کنترل‌شده به‌منظور استخراج ویژگی‌های رئولوژیکی بافت میوه هندوانه در فرآیند آبگیری [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5276-5286]
 • طریقی، جواد تحلیل و بررسی جریان باد توربین بادی محور متقاطع در نرم‌افزار انسیس فلوئنت و مقایسه آن با توربین بادی محور عمودی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5605-5614]
 • طریقی، جواد ارزیابی طیف سنجی فروسرخ نزدیک برای تشخیص زمان رسیدگی گردو [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5850-5856]
 • طریقی، جواد Urmia Lake Drying Process Modeling Based On Remotely Sensed Images and Artificial Neural Networks [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6796-6801]
 • طریقی، جواد Progressive Farmers’ Perceptions of Barriers to the Utilization of Precision Agricultural Technologies [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7713-7722]
 • طلائیان، محمد بررسی حضور میکروپلاستیک‌ها در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر (مطالعه موردی ساحل فرح‌آباد ساری) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2644-2650]
 • طلایی، میترا بررسی و مقایسه غلظت آلاینده های خروجی نیروگاه تولید برق در مقاطع زمانی استفاده از سوخت گاز و مازوت [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3155-3159]
 • طلایی، میترا اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3434-3440]
 • طلوعی، علیرضا بررسی ویژگی‌های کربوکسی متیل سلولز ساخته شده از کاغذ باطله [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8307-8312]
 • طهماسب پور، بهنام Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • طهماسبی، زهرا بررسی تنوع ژنتیکی صفات ریشه در عدس ( (Lens culinaris Medik [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6838-6850]
 • طهماسبی، محمد بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3730-3739]
 • طهماسبی، محمد ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]
 • طهماسبی، محمد بررسی خواص کیفی چغندرقند با استفاده از تصویربرداری فراطیفی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8284-8298]

ظ

 • ظهیری، جواد ارزیابی کیفیت آب رودخانه شورباریک بر پایه شاخص های کیفی آب های سطحی در محدوده شهر هفتکل، استان خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7587-7594]

ع

 • عابدی، رؤیا بررسی تغییرات توابع توزیع احتمال طبقات قطر، ارتفاع و تاج پوشش درختان تحت تأثیر جهت دامنه [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2513-2520]
 • عابدی، رؤیا Mapping and Assessing the Precipitation and Temperature Changes in Arasbaran Forest Ecosystem under Climate Change, NW of Iran [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2681-2692]
 • عابدی، رؤیا Comparison of Parametric and Non-Parametric Techniques to Accurate Classification of Forest Attributes on Satellite Image Data [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3229-3235]
 • عابدی، رؤیا مطالعه فلوریستیک و فرم‌های زیستی رویشگاه گونه آردوج در ذخیره‌گاه جنگلی ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3264-3273]
 • عابدی، رؤیا بررسی مشخصه‌های مورفولوژیک کمّی و کیفی درختان پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.) در توده‌های طبیعی جنگلی ارسباران [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4503-4511]
 • عابدی، طوبی بررسی عوامل مؤثر بر تخریب تالاب با توجه به معیارهای پشتیبان تصمیمگیری سیپا با رویکرد دلفی فازی (مطالعه موردی: تالاب امیرکلایه، استان گیلان) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2589-2596]
 • عابدی، طوبی ارزیابی خشکسالی استان گیلان در دوره 2030-2011 با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2628-2635]
 • عابدی، طوبی رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های رشت با استفاده از روش TOPSIS [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4360-4374]
 • عابدین زاده، نیلوفر ارزیابی محیط‌زیستی تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش SWOT با رویکرد زیست‌بومی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4202-4209]
 • عابدینی، علی اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1720-1737]
 • عابدینی، موسی بررسی فعالیت‌های نئوتکتونیکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و توان‌لرزه‌زایی گسل‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوزه‌توپراقی) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5043-5052]
 • عابدینی، موسی ارزیابی زمین لغزش با استفاده از تصاویر راداری و تداخل سنجی راداری منطقه موردی: حوضه نیرچای [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5161-5171]
 • عابدینی، موسی ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه با استفاده از برازش دایره‌های مماس در محیط GIS (مطالعه موردی رودخانه کهمان الشتر) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5572-5581]
 • عابدینی، موسی بررسی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه نیرچای با استفاده از مدل ANP [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 5987-6002]
 • عابدینی، موسی پهنه‌بندی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبخیز قطورچای شهرستان خوی با استفاده از روش ANP [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6326-6337]
 • عابدینی، موسی تحلیل توان رقابت پذیری استان اردبیل با استفاده از مدل پائوولوا و مدل دینامیکی (مطالعه موردی: گرمی، پارس آباد، مشگین شهر) [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6421-6434]
 • عابدینی، موسی بررسی تکامل ژئومورفولوژی دشت‌های انباشتی، از طریق گرانولومتری سازند‌ها، نتایج لوگ‌ها و اثرات تکتونیک، مطالعه موردی : (دشت‌های هرزندات، هادیشهر و گلفرج) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6825-6837]
 • عابدینی، موسی پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Hec – Ras، (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره‌سو _ استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6952-6961]
 • عابدینی، موسی پهنه‌بندی مخاطرات زیست محیطی حوضه آبریز ویرمونی استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7344-7357]
 • عابدینی، موسی شناسایی و استخراج تغییرات بستر ماسوله رودخان استان گیلان در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7407-7417]
 • عابدینی، موسی پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]
 • عابدینی، موسی ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • عابدینی، موسی بررسی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP مطالعه موردی: حوضه آبریز قنبرلو [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8548-8531]
 • عابدینی، موسی تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8576-8561]
 • عادلی، امیدعلی برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 100-87]
 • عارفیان، امیر کاربست تلفیقی روش‌های ANP &TOPSIS در مکان‌یابی دفن پسماندهای ویژه و خطرناک (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2251-2259]
 • عارفیان، امیر ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2268-2274]
 • عارفیان، عطا پایش اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS(مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3183-3189]
 • عاشورنیاء، مهدی بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه‌های محدوده‌ی دهستان سراوان) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2905-2912]
 • عاصمی، سعید رضا تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • عاصمی، سعید رضا تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • عاصمی زواره، سعید رضا تعیین تجمع فلزات سنگین درخاک و گیاهان اطراف معادن و زیست دسترس پذیری آنها ( مطالعه موردی معدن سرب نخلک) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3052-3058]
 • عاصمی زواره، سعید رضا شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4049-4060]
 • عبادی، علی واکنش مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم نان تحت تاثیر تنش زیست محیطی خشکی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4716-4726]
 • عبادی، علی بررسی تنوع فنوتیپی میوه گیاه زالزالک ( Crataegus spp. ) در منطقه حفاظت شده سهند با بهره گیری از فناوری رنگ سنجی دیجیتالی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5731-5745]
 • عباسپور گیلانده، یوسف امکان سنجی توانایی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در طبقه بندی اجزای توده دانه گندم به کمک پردازش ویدیو [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4957-4968]
 • عباسپور گیلانده، یوسف کاربرد بینی الکترونیک در طبقه بندی فلفل خوراکی [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5139-5148]
 • عباسپور گیلانده، یوسف طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7295-7304]
 • عباس زاده تهرانی، نادیا ارزیابی فشار وارد بر محیط‌زیست شهری با استفاده از مدل فضایی عدد فشار ظرفیت برد (منطقه مورد مطالعه: شهر کرج) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4925-4936]
 • عباسلو، حانیه سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2823-2829]
 • عباسلو، حانیه تولید کمپوست از پسماند جامد شهری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سیرجان) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3160-3165]
 • عباسلو، حانیه RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7977-7996]
 • عباسلو، عظیم مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • عباسی، احسان سنتز نانوساختار BiFeO3 به روش سنتز احتراقی با کمک مایکروویو و بررسی فعالیت فتوکاتالیزگری آن در تخریب نارنجی متیل [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 492-498]
 • عباسی، احسان تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 721-728]
 • عباسی، رسول بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده حیوان آزاری در محیط شهری [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6928-6935]
 • عباسی، رسول تحلیل جامعه شناختی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد توسط گردشگر در سطح بین الملل با استفاده از روش ترکیبی(کمی و کیفی) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8106-8118]
 • عباسی، سارا POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4447-4458]
 • عباسی، سارا امکانسجی جداسازی منگنز به روش جذب سطحی با جاذب گرافن از پساب صنعتی [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6358-6365]
 • عباسی، سارا تنوع گونه های پرندگان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد لرستان [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6968-6975]
 • عباسیان، صبا بررسی و بهینه سازی شرایط کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن درحذف آلاینده‌ فنل ازمحلول های آبی و مقایسه کارآیی آنها با یکدیگر [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 651-658]
 • عباسیان، مجتبی تعیین حد آستانه ای و تاثیر زیست محیطی اقتصاد سایه ، جهانی شدن اطلاعات ،تجارت و اندازه بازار در کشورهای در حال توسعه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5082-5092]
 • عبدالجوادی، مریم بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3360-3369]
 • عبدالخانی، علی کاربرد آئروژل لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کلش برنج در جذب رنگ اسیدی از آب [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1418-1426]
 • عبدالعلی پور، مریم تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4688-4696]
 • عبداللهی، صدیقه ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1225-1235]
 • عبداللهی، صدیقه شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2029-2036]
 • عبدالملکی، سمیه بررسی شاخص‌های پایداری زیست محیطی و ارتباط آن با معدن [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7264-7272]
 • عبدالملکی، محمد جواد بررسی شاخص‌های پایداری زیست محیطی و ارتباط آن با معدن [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7264-7272]
 • عبدالهی فرد، ابولفضل برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری سلامت (رنگ درمانی) با استفاده از مدل-هایSOAR و QFD (نمونه موردی: شهر گرمی) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5110-5120]
 • عبدالهی فرد، ابولفضل ارزیابی نقش هنرعمومی در ارتقاء هویت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان در شهر اردبیل [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7011-7023]
 • عبدی، زانیار پتانسیل سنجی سایت دفن بهداشتی پسماندهای عادی با روش تلفیقی Fuzzy- ANP در محیط GIS(مطالعه موردی: شهرستان شاهین‌دژ) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3022-3030]
 • عبدی، سکینه مطالعه فلوریستیک و فرم‌های زیستی رویشگاه گونه آردوج در ذخیره‌گاه جنگلی ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3264-3273]
 • عبدی خرابه کهل، زهرا تحلیل احتمالات وقوع یخبندان های زودرس و دیررس شهرستان مشگین‌شهر و واکاوی همدیدی آن [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 5828-5838]
 • عبیری، امیر تأثیر تبدیل اراضی طبیعی به زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: واوسر – کیاسر، استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3994-4003]
 • عثمانی، نسرین بررسی غلظت نیترات و فسفات در برخی گیاهان حاشیه رودخانه کال شور سبزوار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4468-4477]
 • عربی، فهیمه مقایسه کارایی انواع روش‌های درخت تصمیم و حداکثر احتمال جهت استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی در مناطق خشک [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1459-1468]
 • عربی، مهدی موادسوختنی سطحی و تاجی و رفتار آتش در بوم‌سازگان‌ جنگل‌های طبیعی و دست-کاشت حوضه آبخیز 25 شنرود سیاهکل [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6373-6387]
 • عربی علی آباد، فهیمه برآورد آلبیدوی سطح زمین در کاربری ها مختلف اراضی در دشت یزد- اردکان [دوره 5، شماره 1، 1399، صفحه 2394-2403]
 • عزیزپور، نادیا بررسی کارایی نرم افزارهای متاژنومیک در شناسایی تنوع گونه‏ های میکروبی اندوفیت در گیاه سنجد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4896-4903]
 • عزیزخانی شادیشه، نجمه ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2535-2543]
 • عزیزی، محمد بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1236-1249]
 • عزیزی، مونا مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران ) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3752-3756]
 • عزیزی، وحید تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7900-7910]
 • عزیزی جلیلیان، منا تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2838-2857]
 • عزیزی موصلو، احمد مروری بر آهارزنی سطحی کاغذ با نشاسته اصلاح شده با آنزیم [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2063-2073]
 • عسگرنژاد نوری، باقر شناسایی چالش‌های اساسی بازاریابی شرکت‌های نوآور در بازار‌های دنج (مورد مطالعه: شرکت های تولید کننده محصولات غذایی گیاهی سلامت محور) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 5002-5014]
 • عسگرنژاد نوری، باقر تأثیر بانکداری سبز بر طنین برند و رضایت مصرف‌کننده از عملکرد مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7480-7498]
 • عسگری پور، افسانه مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2544-2553]
 • عشقی، فواد تاثیر زنجیره تامین سبز بر عملکرد محیط‌زیستی و اقتصادی از نگاه خرده‌فروشان مواد غذایی شهر ساری [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6412-6420]
 • عشقی، فواد آیا در کشورهای عضو سازمان بهره‌وری اقتصادی، آلودگی هوا بر امید به زندگی مؤثر است؟ [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 6882-6891]
 • عطاپور، ایه فرشته‌شناسی در معماری اسلامی «تأثیر متقابل زیبایی و تزئینات معماری، با محیط زیست» [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 2123-2134]
 • عطاپور، مهنوش اندازه گیری غلظت عنصرسنگین آرسنیک در خاک ( مطالعه موردی شهرک صنعتی ابیک) [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2729-2733]
 • عطایی، اسحق پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 965-978]
 • عظیمی، علی توزیع و منشأیابی فلز سنگین سرب در رسوبات رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1021-1028]
 • عظیمی، علی تعیین شاخص کیفیت آلودگی هوا بر اساس ذرات معلق و پهنه بندی آن در پایانه های متروی تهران [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1160-1168]
 • عظیمی، مژگان سادات اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6023-6031]
 • علامه، علیرضا بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4248-4255]
 • علایی، مهسا طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها [دوره 5، شماره 3، 1399، صفحه 2718-2728]
 • علمی، زهرامیلا نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و درآمد سرانه بر انتشار CO2 در کشورهای صادرکننده نفت اوپک پلاس با تاکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس [دوره 8، شماره 3، 1402، صفحه 7130-7148]
 • علوانی، ناصر فرصت‏ها و تهدیدها در سیستم‏های کشاورزی- غذایی پایدار در ایران [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7397-7406]
 • علویان، فیروزه بررسی فرهنگ تفکیک زباله در بین دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجائی اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 979-990]
 • علویان، فیروزه اثرات زیست - محیطی گیاهان تراریخته با تأکید بر جنبه‌های ایمنی [دوره 8، شماره 1، 1402، صفحه 6127-6136]
 • علی بابا، معصومه Optimization of Hybrid Geothermal–Solar Power Plant Based on Advanced Exergy Analysis Using Genetic and Water Cycle Algorithm [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 4741-4752]
 • علی پور، ابراهیم بررسی و ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل با تاکید بر رویکرد توانمندسازی [دوره 8، شماره 4، 1402، صفحه 7659-7678]
 • علیپور، ابراهیم Assessing the status of primary health care (PHC) in the suburbs of Ardabil [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8191-8196]
 • علیپور، سلمان رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های رشت با استفاده از روش TOPSIS [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4360-4374]
 • علیپور، صدرالدین تجمع فلزات سنگین در خاک مناطق میانی شهر تهران و بررسی انتقال آنها به گیاهان ( مطالعه موردی منطقه6 شهرداری تهران ) [دوره 5، شماره 4، 1399، صفحه 3166-3172]
 • علیپور کلسرکی، مریم سنجش توسعه میان افزا در شهررشت بر مبنای شاخص های (کالبدی و جمعیتی) [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8276-8283]
 • علیخانی، مرضیه تعیین پهنه‌‌های مستعد توسعه مزارع خورشیدی در استان البرز با استفاده از تکنیک DEMATEL-ANP [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5287-5302]
 • علیدادی، مرتضی ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • علیزاده، امین ارزیابی ریسک نیمه کمی مواجهه بهداشتی با ترکیبات آلی فرار در جایگاههای توزیع سوخت بنزین شهر سبزوار [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8560-8549]
 • علیزاده، سید شمس الدین ارزیابی ریسک تجهیزات واحد کلرزنی فاضلاب شهری با استفاده از FMEA سنتی و فازی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهری سهند) [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4949-4956]
 • علیزاده، صدف اثربخشی اینفوگرافیک بر یادگیری صرفه‌جویی در مصرف آب شرب بنا بر الگوی 5E با رویکرد پایداری محیط زیست [دوره 8، شماره 2، 1402، صفحه 6388-6398]
 • علیزاده، طوبی ردیابی و شبیه سازی طوفان گردوغبار در سطوح مختلف جو کرمانشاه با استفاده از مدل HYSPLIT و WRF-chem مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 26 تا 28 اکتبر 2018 [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4266-4279]
 • علیزاده اقدم، محمدباقر بررسی رابطه فردگرایی و شهریت با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 5، شماره 2، 1399، صفحه 2608-2618]
 • علیزاده سالطه، سعیده