نمایه نویسندگان

آ

 • آقامیر محمد علی، فاطمه سادات نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3613-3625]
 • آیتی، فریماه بررسی کیفیت چشمه های حوالی صومعه سرا (غرب شهرستان رشت) و تاثیر واحد های زمین شناسی بر آنها [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4013-4022]

ا

 • ابوالفتحی، داریوش The Precipitation Changes on the Western and Eastern Aspects of Zagros Mountains [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3494-3498]
 • ابول پور، بهادر مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3825-3833]
 • اجلالی، فرید بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3360-3369]
 • احمدپور برازجانی، محمود تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3302-3309]
 • احمدپور برازجانی، محمود Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3803-3813]
 • احمدی بلوطکی، ندا شناسایی و مدیریت ریسک های HSE در آزمایشگاه به روش FMEA (نمونه موردی: آزمایشگاه شیمی دانشگاه نجف آباد) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4280-4292]
 • اخوان، رضا مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • استاد هاشمی، راهله مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • اسدی، سمیه بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • اسدی فرد، المیرا ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری و صنعتی در شهرستان فیروزآباد با مدل پیشنهادیEMOLUP [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3927-3937]
 • اسماعیل پور، محمد Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • اسماعیلپور، محمد ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]
 • اسماعیل زاده، نادیا ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3390-3395]
 • اشتری، بابک Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3757-3772]
 • اشتری لرکی، امیر مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3412-3418]
 • اشتری لرکی، امیر بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3533-3539]
 • اصغری پور، محمدرضا Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3803-3813]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3327-3335]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3466-3477]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3913-3926]
 • افکاری سیاح، امیرحسین شناسایی و طبقه بندی ارقام مختلف انگور با استفاده از برگ ارقام بوسیله ماشین بویایی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4382-4389]
 • اکبری، زهره اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4430-4437]
 • اکبری نسب، محمد بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3533-3539]
 • اکبری نیا، مسلم کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • الماسیان، محمد رضا بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • الماسیان، محمد رضا مطالعه تعادل و سینتیک جذب (Mo (VI) و (Pd (II) از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند جداره [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4111-4120]
 • الهی نژاد، حسین راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • امانی، مینا استفاده‌های دارویی از گیاهان مرتعی توسط جوامع بومی در منطقه قره‌داغ (مطالعه ‏موردی: شهرستان اهر، آذربایجان شرقی) ‏ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3370-3382]
 • امانی، مینا Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3793-3802]
 • امانی، مینا Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • امیدی فر، مصطفی بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3466-3477]
 • امیری، فاضل مقایسه رشد گونه یوکا (گیاه خنجر) با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3287-3295]
 • امین شرعی، فرهام ارزیابی ریسک بهداشتی غلظت BTEX پمپ بنزین های دارای سیستم جمع کننده ی بخارات بر روی پرسنل شاغل درشهر اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4191-4201]
 • امینی، فریناز بررسی میدانی تاثیر شکل مصالح‌سنگی و طرح اختلاط رویه‌ی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و ایمنی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3648-3657]
 • انصاری، امیرمنصور برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3459-3465]
 • ایران نژاد پاریزی، محمد حسین مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4220-4229]

ب

 • بابایی، محمد تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3556-3569]
 • بادام فیروز، جلیل ارزیابی اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصولات زراعی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3870-3877]
 • بادام فیروز، جلیل ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3985-3993]
 • بافکار، علی توانایی جاذب نانوساختار پوسته تخممرغ در کاهش غلظت سدیم از محیط آب و خاک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3336-3344]
 • باقرزاده، محمدرضا تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3556-3569]
 • باقری، مریم آینده‌پژوهی در محیط زیست براساس آمایش سرزمین به روش سناریوپردازی (مطالعه موردی استان زنجان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4398-4410]
 • بایحان، یلماز ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]
 • بخشی زاده کلوری، حسین بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3383-3389]
 • برجی آبادی، عبدالرضا Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3803-3813]
 • برومند، امیرعلی بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3419-3433]
 • برومند، امیرعلی ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4324-4338]
 • بزی، فهیمه تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3956-3962]
 • بکایی، آذر پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3945-3955]
 • بلاغی اینالو، یاسر آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3345-3351]
 • بلوردی، محدثه ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • بلوردی، محدثه ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • بمانیان، محمدرضا Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3757-3772]
 • بنانی، فرناز بررسی احتمال نفوذ ویروس COVID-19 به سفره های آب زیرزمینی به واسطه دفن غیراصولی پسماند در استان تهران [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3310-3314]
 • بهبهانی نیا، آزیتا تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • بهبهانی نیا، آزیتا مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران ) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3752-3756]
 • بهبهانی نیا، آزیتا شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4049-4060]
 • بهرامی، بختیار بررسی رابطه بین شاخص‌های اکولوژیک و ارزیابی بصری در منظر تپه‌های سنندج [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3570-3586]
 • بهمنی، مجتبی آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3345-3351]
 • بیویکجان، محمت بوراک ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]

پ

 • پهلوان، الهه بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3257-3263]
 • پهلوان، الهه Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3783-3792]
 • پهلوان، الهه تاثیر دیپلماسی محیط زیستی بر روی بحران آبی مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی: حوضه آبریز هیرمند) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3900-3912]
 • پورملائی، زهره بررسی و پهنه بندی کیفیت بهداشتی هوای کلانشهر مشهد در سال ١٣9٣ با تکیه بر شاخص کیفیت هوا [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3696-3703]

ت

 • تاکی، سعید بررسی کیفیت چشمه های حوالی صومعه سرا (غرب شهرستان رشت) و تاثیر واحد های زمین شناسی بر آنها [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4013-4022]
 • تخم افشان، عباس تجزیه و تحلیل فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی منطقه فراشبند جهت کشاورزی و شرب [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3740-3751]
 • تقوی، لعبت مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران ) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3752-3756]
 • تقی اف، محمد بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • تقی اف، محمد مطالعه تعادل و سینتیک جذب (Mo (VI) و (Pd (II) از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند جداره [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4111-4120]
 • تقی زاده، سیمین محاسبه عددی نرخ انتشار گاز آلاینده CO در فرآیند سنتز SiC [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3626-3636]
 • تمرتاش، رضا ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3834-3844]
 • توکلی، آزاده ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4169-4180]
 • توکلی، مهتاب کمی سازی رویکردهای خدمات اکوسیستمی جهت برنامه‌ریزی پایدار بوم‌گردی در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: حوزه هراز) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3396-3406]

ج

 • جامی اودولو، مریم تحلیل و اولویت‌بندی عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهر اردبیل با تأکید بر پایداری زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4004-4012]
 • جامی اودولو، مریم بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4375-4381]
 • جاویدان، رعنا Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3773-3782]
 • جدیدالاسلامی قلعه نو، مهدی بررسی نقش خشک‌سالی‌ها در تشدید حرکت رسوبات به درون مخازن آبی چاه نیمه (زابل) و تعیین منشاء رسوبات [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4238-4247]
 • جعفری، زهرا اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4430-4437]
 • جعفری، غلام حسن بررسی ژئومورفولوژیکی چمن سلطانیه (استان زنجان) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3596-3604]
 • جعفری، ندا ارزیابی کیفی منابع آب جهت مصارف شرب و کشاورزی(مطالعه موردی:حوضه آبریز گاماسیاب، استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3525-3532]
 • جعفریان، زینب تأثیر تبدیل اراضی طبیعی به زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: واوسر – کیاسر، استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3994-4003]
 • جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3345-3351]
 • جلیلی قاضی زاده، مهدی نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3613-3625]
 • جهانتاب، اسفندیار بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]

ح

 • حاجیلو، فتانه عوامل مؤثر در کشت گونه های بومی مقاوم به تغییرات اقلیمی بر پایه دانش بومی زنان روستایی در آذربایجان شرقی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3686-3695]
 • حافظ پرست، مریم ارزیابی کیفی منابع آب جهت مصارف شرب و کشاورزی(مطالعه موردی:حوضه آبریز گاماسیاب، استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3525-3532]
 • حبیبی فتح آبادی، بهروز ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • حبیبی فتح آبادی، بهروز ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • حسن پور، آزاده ارزیابی ریسک بهداشتی غلظت BTEX پمپ بنزین های دارای سیستم جمع کننده ی بخارات بر روی پرسنل شاغل درشهر اصفهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4191-4201]
 • حسن زهی، بهزاد بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف پایدار مواد غذایی ارگانیک در زاهدان (با رهیافت توبیت هکمن)  [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4083-4092]
 • حسین زاده یاربخت، اسماء مقایسه نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی و توسعه‌پایدار (مطالعه موردی ایران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4069-4082]
 • حسینی، ابوطالب ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • حسینی، ابوطالب ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • حسینی، الهه سادات تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]
 • حسینی، سید تیمور مروری برسهم منابع مختلف آلاینده هوای شهر تهران (حمل و نقل و ترافیک- منابع ساکن شهری- منابع ساکن صنعتی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3644-3647]
 • حسینی، سیدکاظم پیامدهای زیست محیطی و چالشهای امنیتی-سیاسی منطقه ویژه پارس جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3669-3685]
 • حسینی، سید محسن کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • حسینی، سید مهدی تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3956-3962]
 • حسینی، سیده گلشن بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • حسینی پور، سید محمدامین Feasibility study of using optimally the wastewater from a refinery in Hakimieh neighborhood [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4121-4129]
 • حقیقی، مریم ارزیابی محیط‌زیستی تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش SWOT با رویکرد زیست‌بومی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4202-4209]
 • حکمت خواه، رامتین مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3825-3833]
 • حیدری، حنانه حذف کاتالیزگری آلاینده‌های زیست محیطی ازپساب با استفاده از کامپوزیت نانو بلور سلولز/ نانوذرات مس [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4345-4352]
 • حیدری، قدرت الله ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3834-3844]
 • حیدری پاشاکی، عباس بررسی تاثیر مقدار کارکرد خودرو بر روی آلاینده های CO و HC در خروجی موتور خودروهای بنزینی و گازسوز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4305-4310]

خ

 • خانچی، علیرضا بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی میدانی تاثیر شکل مصالح‌سنگی و طرح اختلاط رویه‌ی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و ایمنی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3648-3657]
 • خدری، پوران مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3412-3418]
 • خرم نژادیان، شهرزاد بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3587-3595]
 • خرم نژادیان، شهرزاد شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4049-4060]
 • خرم نژادیان، شهرزاد بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه های واقع در حریم شهر( مطالعه موردی: رودخانه دماوند) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4210-4219]
 • خرمی فر، علی طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4230-4237]
 • خرمی فر، علی بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4248-4255]
 • خرمی فر، علی شناسایی و طبقه بندی ارقام مختلف انگور با استفاده از برگ ارقام بوسیله ماشین بویایی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4382-4389]
 • خسروی، ولی راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • خسروی، یونس ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4169-4180]
 • خسروی، یونس آینده‌پژوهی در محیط زیست براساس آمایش سرزمین به روش سناریوپردازی (مطالعه موردی استان زنجان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4398-4410]
 • خلج، صبا نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3613-3625]
 • خلیفه، هادی مقایسه رشد گونه یوکا (گیاه خنجر) با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3287-3295]
 • خلیلی، رضا ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3518-3524]
 • خلیلی، رضا Feasibility study of using optimally the wastewater from a refinery in Hakimieh neighborhood [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4121-4129]
 • خلیلی، مریم ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]
 • خیرعلی پور، کامران ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3540-3548]

د

 • دادبان شهامت، یوسف بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]
 • دادپور، محمدرضا بهبود پرآوری پایه MM106 سیب با کاربرد سایتوکینین های BAP و TDZ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4411-4418]
 • دادرس مقدم، امیر تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3956-3962]
 • دادرس مقدم، امیر بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف پایدار مواد غذایی ارگانیک در زاهدان (با رهیافت توبیت هکمن)  [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4083-4092]
 • دانشجو، خسرو Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3757-3772]
 • درینی، جواد مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4220-4229]
 • دعایی، محمدمهدی ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4169-4180]
 • دهقان، سمانه بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]
 • دهقانی، سمیه ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • دهقانی، سمیه ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • دولتی، مجید بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4248-4255]

ذ

 • ذاکری، مجتبی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق ساحلی استان هرمزگان با استفاده از روش تلفیقی SWOT-ANP [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3963-3974]
 • ذوالفقاری، قاسم اندازه گیری و مدل سازی آلاینده های واحدهای مختلف کارخانه سیمان با استفاده از مدل نرم افزاری Screen View: مطالعه موردی، کارخانه سیمان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3720-3729]

ر

 • رئیسی، مرضیه بررسی داده‌های سنجش از دور به منظور پیش‌بینی کربن آلی خاک با استفاده از روش‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4181-4190]
 • راسخ، منصور طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4230-4237]
 • راشدی، مرضیه تحلیل جایگاه مدیریت پسماند در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3938-3944]
 • راهنورد، آپتین برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3459-3465]
 • رباطی، مریم کمی سازی رویکردهای خدمات اکوسیستمی جهت برنامه‌ریزی پایدار بوم‌گردی در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: حوزه هراز) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3396-3406]
 • رجب زاده، وحید اندازه گیری و مدل سازی آلاینده های واحدهای مختلف کارخانه سیمان با استفاده از مدل نرم افزاری Screen View: مطالعه موردی، کارخانه سیمان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3720-3729]
 • رحیم نژاد، مصطفی بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • رحیمی، میلاد کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • رستمی، نورالدین تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • رسولی، اکبر توانایی جاذب نانوساختار پوسته تخممرغ در کاهش غلظت سدیم از محیط آب و خاک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3336-3344]
 • رشیدی، حجت الله تدوین استراتژی مدیریت پسماند شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان (با تاکید بر کمپوست وRDF ) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4100-4110]
 • رشیدی، یوسف بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3587-3595]
 • رضائی، مهدیه واکاوی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» پایه یازدهم دوره متوسطه بر اساس مؤلفه‌های محیط‌زیستی به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3710-3719]
 • رضایی بنفشه، مجید ردیابی و شبیه سازی طوفان گردوغبار در سطوح مختلف جو کرمانشاه با استفاده از مدل HYSPLIT و WRF-chem مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 26 تا 28 اکتبر 2018 [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4266-4279]
 • رضایی تبار، مهدیه بهبود پرآوری پایه MM106 سیب با کاربرد سایتوکینین های BAP و TDZ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4411-4418]
 • رفیعی، شاهین ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3540-3548]
 • رفیعی قهساره، ابوذر پیامدهای زیست محیطی و چالشهای امنیتی-سیاسی منطقه ویژه پارس جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3669-3685]
 • رمضانزاده، سعید راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • روان بخش، مکرم ارزیابی محیط‌زیستی تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش SWOT با رویکرد زیست‌بومی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4202-4209]

ز

 • زارع شاه آبادی، وحید بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • زارعی، حدیث اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3434-3440]
 • زارعی، حدیث مطالعه پارامترهای فیزیکو شیمیایی به منظور شناسایی وحفاظت رودخانه قره چای [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4293-4304]
 • زارعی، غلامرضا ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی شهر بندرعباس [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3878-3889]
 • زارعی، مرتضی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق ساحلی استان هرمزگان با استفاده از روش تلفیقی SWOT-ANP [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3963-3974]
 • زارعی، مرتضی ارائه مدل تلفیقی Delphi-ANP برای ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شهرستان سیریک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4311-4323]
 • زالی، ابوالفضل ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3518-3524]
 • زختاره، رزان بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • زرندیان، اردوان ارزیابی اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصولات زراعی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3870-3877]
 • زرندیان، اردوان ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3985-3993]
 • زمانی، عباسعلی آینده‌پژوهی در محیط زیست براساس آمایش سرزمین به روش سناریوپردازی (مطالعه موردی استان زنجان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4398-4410]
 • زندسلیمی، میلاد بررسی رابطه بین شاخص‌های اکولوژیک و ارزیابی بصری در منظر تپه‌های سنندج [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3570-3586]
 • زندی، لیلا تأثیر تبدیل اراضی طبیعی به زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: واوسر – کیاسر، استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3994-4003]
 • زهیری، مریم واکاوی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» پایه یازدهم دوره متوسطه بر اساس مؤلفه‌های محیط‌زیستی به روش آنتروپی شانون [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3710-3719]

س

 • ساعدپناه، مهین بررسی داده‌های سنجش از دور به منظور پیش‌بینی کربن آلی خاک با استفاده از روش‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4181-4190]
 • سالم، صابر بررسی کیفیت میکروبی و کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان میانه و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود کیفیت آن [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4159-4168]
 • سبزی نوجه ده، محسن استفاده‌های دارویی از گیاهان مرتعی توسط جوامع بومی در منطقه قره‌داغ (مطالعه ‏موردی: شهرستان اهر، آذربایجان شرقی) ‏ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3370-3382]
 • سبزی نوجه ده، محسن Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3793-3802]
 • سبزی نوجه ده، محسن Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • سلیمانپور دیزج، سحر ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]
 • سوادکوهی، فرزاد برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3459-3465]
 • سیدکلال، حسین بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • سیدکلال، حسین مطالعه تعادل و سینتیک جذب (Mo (VI) و (Pd (II) از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند جداره [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4111-4120]
 • سیروسی، حمید تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]

ش

 • شاکری، رضا تحلیلی کمی بر تغییرات حوضه دریاچه ارومیه از گذشته به سوی آینده با کمک سنجش از دور و مدل پیش بینی تغییرات اکولوژیک [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3637-3643]
 • شجاعی برجوئی، سعید شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3274-3286]
 • شریفی، رحمن ردیابی و شبیه سازی طوفان گردوغبار در سطوح مختلف جو کرمانشاه با استفاده از مدل HYSPLIT و WRF-chem مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 26 تا 28 اکتبر 2018 [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4266-4279]
 • شریفی، لیلا ارزیابی اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصولات زراعی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3870-3877]
 • شریفی، لیلا ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3985-3993]
 • شریفیان بهرمان، ابوالفضل بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]
 • شریفیان بهرمان، ابوالفضل تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]
 • شفیعی، اشکان ارزیابی فضایی تأثیر پارامترهای کاربری اراضی بر کیفیت هوا در مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3890-3899]
 • شفیعی، اشکان پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3945-3955]
 • شمس الدینی، رحیم مدل سازی فرآیند تولید جوش شیرین با استفاده از گاز آلاینده دی اکسید کربن [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3825-3833]
 • شهابیان، پویان شبیه‌سازی الگوی آتی تغییرات کاربری اراضی منطقه شهری سنندج با استفاده از تطبیق دو مدل‌ کلو- اس و مُلند [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4034-4048]
 • شیدای کرکج، اسماعیل بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]
 • شیدای کرکج، اسماعیل تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4140-4148]
 • شیدای کرکج، اسماعیل Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3793-3802]
 • شیردم، روانبخش Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3773-3782]

ص

 • صارمی نائینی، محمدعلی شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3274-3286]
 • صالحی، اسماعیل بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3257-3263]
 • صالحی، اسماعیل Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3783-3792]
 • صدری نسب، مسعود مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3412-3418]
 • صدیق زاده، اصغر بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3452-3458]
 • صفاپور، قاسم مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • صفری، غلامحسین ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3390-3395]
 • صفری، غلامحسین بررسی کیفیت میکروبی و کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان میانه و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود کیفیت آن [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4159-4168]

ض

 • ضیایی، سامان تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3302-3309]

ط

 • طاطیان، محمدرضا ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3834-3844]
 • طالبیان، محمد حسن کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • طالبی فرد، رضا ارزیابی فضایی تأثیر پارامترهای کاربری اراضی بر کیفیت هوا در مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3890-3899]
 • طالبی فرد، رضا پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3945-3955]
 • طبیبیان، سحر بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3360-3369]
 • طلایی، میترا اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3434-3440]
 • طهماسب پور، بهنام Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4419-4429]
 • طهماسبی، محمد بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3730-3739]
 • طهماسبی، محمد ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]

ع

 • عابدی، رؤیا مطالعه فلوریستیک و فرم‌های زیستی رویشگاه گونه آردوج در ذخیره‌گاه جنگلی ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3264-3273]
 • عابدی، طوبی رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های رشت با استفاده از روش TOPSIS [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4360-4374]
 • عابدین زاده، نیلوفر ارزیابی محیط‌زیستی تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش SWOT با رویکرد زیست‌بومی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4202-4209]
 • عاصمی، سعید رضا تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • عاصمی، سعید رضا تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]
 • عاصمی زواره، سعید رضا شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4049-4060]
 • عباسلو، عظیم مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4256-4265]
 • عبدالجوادی، مریم بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3360-3369]
 • عبدی، سکینه مطالعه فلوریستیک و فرم‌های زیستی رویشگاه گونه آردوج در ذخیره‌گاه جنگلی ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3264-3273]
 • عبیری، امیر تأثیر تبدیل اراضی طبیعی به زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: واوسر – کیاسر، استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3994-4003]
 • عزیزی، مونا مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران ) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3752-3756]
 • علامه، علیرضا بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4248-4255]
 • علیپور، سلمان رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های رشت با استفاده از روش TOPSIS [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4360-4374]
 • علیزاده، طوبی ردیابی و شبیه سازی طوفان گردوغبار در سطوح مختلف جو کرمانشاه با استفاده از مدل HYSPLIT و WRF-chem مطالعه موردی: طوفان گردوغبار 26 تا 28 اکتبر 2018 [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4266-4279]

غ

 • غفوری، محمد بررسی و پهنه بندی کیفیت بهداشتی هوای کلانشهر مشهد در سال ١٣9٣ با تکیه بر شاخص کیفیت هوا [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3696-3703]
 • غلامرضایی، حسن ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3540-3548]

ف

 • فاضل ولی پور، محمد ابراهیم ارزیابی زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین درمنابع خاک محدوده شهرک صنعتی چرم میامی (شرق مشهد) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4023-4033]
 • فرج زاده، مریم ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3390-3395]
 • فرزادیان، علی تجزیه و تحلیل فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی منطقه فراشبند جهت کشاورزی و شرب [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3740-3751]
 • فرزانه سادات زارنجی، ژیلا سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید19 در راستای تحقق شهر سبز [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3704-3709]
 • فرزانه سادات زارنجی، ژیلا ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم با بهره گیری از مدل PROMETHEE [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4093-4099]
 • فرزانه سادات زارنجی، ژیلا بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4375-4381]
 • فرزی، ابوالفضل شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3352-3359]
 • فرزی، ابوالفضل استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی در تحلیل نظام یافته نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای شوری زدایی گیاهی آبهای شور [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4149-4158]
 • فرزین، محسن بررسی وضعیت تصرف و تبدیل عرصه‌های طبیعی شهر سی‌سخت و حومه با استفاده از دورسنجی چند زمانه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3861-3869]
 • فرساد، فروغ کمی سازی رویکردهای خدمات اکوسیستمی جهت برنامه‌ریزی پایدار بوم‌گردی در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: حوزه هراز) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3396-3406]
 • فرمانی، بیوک آقا ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]
 • فرهادی، بهمن ارزیابی کیفی منابع آب جهت مصارف شرب و کشاورزی(مطالعه موردی:حوضه آبریز گاماسیاب، استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3525-3532]
 • فروتن، سارا تدوین استراتژی مدیریت پسماند شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گلستان (با تاکید بر کمپوست وRDF ) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4100-4110]
 • فیض اللهی، یگانه بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3730-3739]
 • فیضی، فرهاد شبیه‌سازی الگوی آتی تغییرات کاربری اراضی منطقه شهری سنندج با استفاده از تطبیق دو مدل‌ کلو- اس و مُلند [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4034-4048]
 • فیضی، محمد تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3296-3301]

ق

 • قاسمی، صابر ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی شهر بندرعباس [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3878-3889]
 • قلعه، احسان امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3327-3335]
 • قلعه، احسان بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3466-3477]
 • قلی زاده، محمد شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3352-3359]
 • قمی اویلی، علی کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • قنبری، احمد Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3803-3813]
 • قنبری، فاطمه رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های رشت با استفاده از روش TOPSIS [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4360-4374]
 • قهرچی، مینا بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]
 • قوامی نیا، عیسی اولویت بندی ریسک‌های HSE با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده با در نظر گرفتن خروجی‌های نا مطلوب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3478-3484]

ک

 • کاودیر، اسماعیل ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]
 • کاووسی، اله بخش بررسی امکان استفاده از سیستم فتوولتائیک در ایران و نقشه پهنه‌بندی آن [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3605-3612]
 • کاویان، عطااله تأثیر تبدیل اراضی طبیعی به زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: واوسر – کیاسر، استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3994-4003]
 • کبیری، بهاره حذف کاتالیزگری آلاینده‌های زیست محیطی ازپساب با استفاده از کامپوزیت نانو بلور سلولز/ نانوذرات مس [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4345-4352]
 • کربلایی، ملیکا حذف کاتالیزگری آلاینده‌های زیست محیطی ازپساب با استفاده از کامپوزیت نانو بلور سلولز/ نانوذرات مس [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4345-4352]
 • کرمی، حامد طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4230-4237]
 • کرمی، حامد شناسایی و طبقه بندی ارقام مختلف انگور با استفاده از برگ ارقام بوسیله ماشین بویایی [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4382-4389]
 • کریمی، آزاده بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3419-3433]
 • کریمی، آزاده ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4324-4338]
 • کریمی، زینب بررسی ژئومورفولوژیکی چمن سلطانیه (استان زنجان) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3596-3604]
 • کریمیان، علی اکبر مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4220-4229]
 • کریمیان، وحید بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]
 • کریمیان، وحید بررسی وضعیت تصرف و تبدیل عرصه‌های طبیعی شهر سی‌سخت و حومه با استفاده از دورسنجی چند زمانه [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3861-3869]
 • کریمی منش، احسان تاثیر دیپلماسی محیط زیستی بر روی بحران آبی مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی: حوضه آبریز هیرمند) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3900-3912]
 • کناپ، هانس کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3549-3555]
 • کوچکی نژاد، علی بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3383-3389]
 • کوچکی نژاد، علی بررسی تاثیر مقدار کارکرد خودرو بر روی آلاینده های CO و HC در خروجی موتور خودروهای بنزینی و گازسوز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4305-4310]
 • کیانی، مهرداد The Precipitation Changes on the Western and Eastern Aspects of Zagros Mountains [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3494-3498]

گ

 • گلمحمدی، عبداله بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3730-3739]
 • گلمحمدی، عبداله ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3975-3984]
 • گوران اوریمی، حمید Effect of pH in Biosorption of Nickel from Aqueous Solutions by Using of Microbial and Biomass of Derived from Plants [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3485-3493]

م

 • ماه پیکر، امید بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3533-3539]
 • متانی، مهرداد تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3556-3569]
 • متقی، حامد ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3518-3524]
 • متین خواه، سیدحمید اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4430-4437]
 • محرابیان، علیرضا مطالعه پارامترهای فیزیکو شیمیایی به منظور شناسایی وحفاظت رودخانه قره چای [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4293-4304]
 • محسنی ارمکی، سمانه سادات شناسایی ذینفعان در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مدیریت پسماند(مطالعه کیفی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4049-4060]
 • محسنی نسب، علی شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3274-3286]
 • محمدزاده شیشه گران، مریم امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3327-3335]
 • محمدزاده شیشه گران، مریم بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3913-3926]
 • محمدی، بهزاد ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3390-3395]
 • محمدی، مجید ارزیابی خطرات بهداشتی مواجهه تنفسی با بنزن به روش شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی بر روی ظرفیت های تنفسی و پارامترهای خونی در یک صنعت شیمیایی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4061-4068]
 • محمدی، میترا بررسی و پهنه بندی کیفیت بهداشتی هوای کلانشهر مشهد در سال ١٣9٣ با تکیه بر شاخص کیفیت هوا [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3696-3703]
 • مرادی، حسین بررسی تاثیر مقدار کارکرد خودرو بر روی آلاینده های CO و HC در خروجی موتور خودروهای بنزینی و گازسوز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4305-4310]
 • مردانی، عارف بکارگیری آزمونگر تک چرخ در انباره خاک برای بررسی فشار تماسی بین چرخ و خاک [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4248-4255]
 • مردانی کرانی، عارف طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4230-4237]
 • مسافری، محمد بررسی کیفیت میکروبی و کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان میانه و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود کیفیت آن [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4159-4168]
 • مسعودی، مسعود ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری و صنعتی در شهرستان فیروزآباد با مدل پیشنهادیEMOLUP [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3927-3937]
 • مشهدی، علی تحلیل جایگاه مدیریت پسماند در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3938-3944]
 • مصلح آرانی، اصغر مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4220-4229]
 • مظفری، مریم بررسی کیفیت چشمه های حوالی صومعه سرا (غرب شهرستان رشت) و تاثیر واحد های زمین شناسی بر آنها [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4013-4022]
 • معصومی، سمانه شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3352-3359]
 • معصومی، مصطفی راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • مفیدی چلان، مرتضی بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3845-3853]
 • مقصودی، رضا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی در تحلیل نظام یافته نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای شوری زدایی گیاهی آبهای شور [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4149-4158]
 • مقیسه، زهره بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]
 • مکی آبادی، آرمین مطالعه انتشار سه بعدی آلاینده مایع در محیط مایع [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3315-3322]
 • ملازاده، نسترن اولویت بندی ریسک‌های HSE با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده با در نظر گرفتن خروجی‌های نا مطلوب [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3478-3484]
 • ملازاده، نسترن شناسایی و مدیریت ریسک های HSE در آزمایشگاه به روش FMEA (نمونه موردی: آزمایشگاه شیمی دانشگاه نجف آباد) [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4280-4292]
 • ملک محمدی، بهرام بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3257-3263]
 • ملک محمدی، بهرام Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3783-3792]
 • منتصری، حسین ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3518-3524]
 • منتظری، فاطمه ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3834-3844]
 • منوری، مسعود کمی سازی رویکردهای خدمات اکوسیستمی جهت برنامه‌ریزی پایدار بوم‌گردی در مناطق کوهستانی(مطالعه موردی: حوزه هراز) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3396-3406]
 • مهدی زاده راینی، محمد جواد تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3302-3309]
 • مهرآرا، اسدالله تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3556-3569]
 • موجرلو، سمیرا بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]
 • موسوی، سید ابراهیم بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3658-3668]
 • میرانصاری، محسن راهبردها و راهکارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی مردم برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی مرتبط با ترافیک با روش SWOT (موردمطالعه شهر تهران) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3441-3451]
 • میرزایی، رضا اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3434-3440]
 • میرزایی، رضا مطالعه پارامترهای فیزیکو شیمیایی به منظور شناسایی وحفاظت رودخانه قره چای [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4293-4304]
 • میرعلیزاده فرد، سید رضا بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3360-3369]
 • میرعلیزاده فرد، سید رضا بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3587-3595]

ن

 • نائل، محسن اثر تکنیک های احیایی بر Haloxylon ammodendron C.A.Mey [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4430-4437]
 • نجاتی، مهدی آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3345-3351]
 • نژادکورکی، فرهاد بررسی میدانی تاثیر شکل مصالح‌سنگی و طرح اختلاط رویه‌ی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و ایمنی [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3648-3657]
 • نژادنادری، مهدی Effect of pH in Biosorption of Nickel from Aqueous Solutions by Using of Microbial and Biomass of Derived from Plants [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3485-3493]
 • نظام پرور، سارا اندازه گیری و مدل سازی آلاینده های واحدهای مختلف کارخانه سیمان با استفاده از مدل نرم افزاری Screen View: مطالعه موردی، کارخانه سیمان زاوه [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3720-3729]
 • نعمت اله زاده، علی بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3730-3739]
 • نعمتی، امیررضا بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3383-3389]
 • نوروزیان، محمد تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3956-3962]
 • نوری گوهر، احمد Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3773-3782]
 • نیاجلیلی، مهدی بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3383-3389]
 • نیاجلیلی، مهدی بررسی تاثیر مقدار کارکرد خودرو بر روی آلاینده های CO و HC در خروجی موتور خودروهای بنزینی و گازسوز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4305-4310]
 • نیکدل، فاطمه ارزیابی زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین درمنابع خاک محدوده شهرک صنعتی چرم میامی (شرق مشهد) [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4023-4033]
 • نیک سیر، پانیذ بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395 [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3407-3411]

ه

 • هاشمی عزیزلی، حسین ارزیابی عملکرد بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر بافت با توجه به شاخص-های بهداشتی و انتقال عفونت در سال ۱۳۹۸ [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4353-4359]
 • هاشمی عزیزلی، حسین ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4390-4397]
 • هویدی، حسن بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3257-3263]
 • هویدی، حسن Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran) [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3783-3792]

ی

 • یاحقی، عفت تخمین ضرایب انتقال در گیاهان خوراکی برای سزیم پرتوزا در حوادث هسته‌ای [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3323-3326]
 • یزدان داد، حسین ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4324-4338]
 • یزدانی، محمد حسن سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید19 در راستای تحقق شهر سبز [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3704-3709]
 • یزدانی، محمد حسن تحلیل و اولویت‌بندی عدم استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق مسکونی شهر اردبیل با تأکید بر پایداری زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4004-4012]
 • یزدانی، محمد حسن ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم با بهره گیری از مدل PROMETHEE [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 4093-4099]
 • یزدانی، محمد حسن بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز [دوره 6، شماره 4، 1400، صفحه 4375-4381]
 • یگانه، افشین ارزیابی فضایی تأثیر پارامترهای کاربری اراضی بر کیفیت هوا در مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3890-3899]
 • یگانه، افشین پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3945-3955]
 • یگانه، منصور Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3757-3772]
 • یونسی حمزه خانلو، مهدی استفاده‌های دارویی از گیاهان مرتعی توسط جوامع بومی در منطقه قره‌داغ (مطالعه ‏موردی: شهرستان اهر، آذربایجان شرقی) ‏ [دوره 6، شماره 1، 1400، صفحه 3370-3382]
 • یونسی حمزه خانلو، مهدی Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts [دوره 6، شماره 2، 1400، صفحه 3793-3802]
 • یونسی حمزه خانلو، مهدی ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی [دوره 6، شماره 3، 1400، صفحه 3854-3860]