نمایه نویسندگان

ا

 • ابول پور، بهادر RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7977-7996]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا بررسی فعالیت‌های نئوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و توان لرزه‌خیزی گسل‌ها (حوضه آبخیز خیاوچای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8092-8105]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • اسکندری، رقیه ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8119-8133]
 • اسمعلی عوری، اباذر ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8119-8133]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • السلیمان، بتول تحلیل ساختار فضایی خانه‌های سنتی و معاصر سوریه با استفاده از روش نحو فضا (مطالعه موردی: مقایسه خانه‌های شهر حمص) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7997-8007]
 • امامی، نیر Progressive Farmers’ Perceptions of Barriers to the Utilization of Precision Agricultural Technologies [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7713-7722]

ب

 • باقری، اصغر Progressive Farmers’ Perceptions of Barriers to the Utilization of Precision Agricultural Technologies [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7713-7722]
 • باقری، اصغر عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]
 • باقری، قربان بررسی تولید انرژی پایدار از زیست توده با رویکرد امنیت انرژی و پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8146-8159]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند کاوش نقش ویژگی های شخصیتی در خرید محصولات سبز: آیا واقعاً احساس حفاظت از محیط زیست و حساسیت قیمت کمک می‌کند؟ [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7748-7761]
 • بندری، ابوالمحمد عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]
 • بیات، محمود مدلسازی اثر پیوستگی لکه‌های جنگل بر کیفیت آب رودخانه ها در حوزه آبریز دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7947-7962]
 • بیاتانی، فاطمه پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه کارون بر مبنای شاخص کیفی NSFWQI و بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8251-8264]

پ

 • پرداختی، علیرضا ارزیابی ریسک فلزات سنگین در ذرات معلق (PM2.5 و PM10) انتشار یافته از یک کارخانه سیمان واقع در بجنورد، ایران [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8241-8250]
 • پناهی، افشین پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]
 • پهلوانی، مصیب تأثیر کیفیت نهادها بر کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن(منتخبی از کشورهای عضو پیمان شانگهای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7937]
 • پوردربانی، راضیه امکانسنجی استفاده از تصویربرداری فراطیفی برای شناسایی کوفتگی در پرتقال [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7938-7946]
 • پورقاسمی، الهامه پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]
 • پورقاسمی، الهامه پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]

ت

 • تکلوزاده، مهرداد RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7977-7996]

ج

 • جدیدالاسلامی قلعه نو، مهدی ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • جعفری، غلامحسین Potential measurement of wind energy uses in Parsabad-Moghan of Ardabil [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8197-8201]
 • جعفری، غلامحسین life cycle assessment of biodiesel production from algae [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8202-8206]
 • جندقی، نادر Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8177-8183]
 • جهانی دولت آباد، اسماعیل تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های خدماتی در اراضی پیرامون خطوط ریلی (مورد مطالعه : اراضی پیرامون خطوط ریلی منطقه 16 تهران) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7839-7854]
 • جهانی دولت آباد، رحمان تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های خدماتی در اراضی پیرامون خطوط ریلی (مورد مطالعه : اراضی پیرامون خطوط ریلی منطقه 16 تهران) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7839-7854]

چ

 • چوبه، سپیده ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8119-8133]

ح

 • حاتمی زنوزی، آرمین آسیب‌شناسی متابولیسم مدیریت آب با در نظر گرفتن همبست آب، انرژی ، غذا و محیط‌زیست [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7794-7807]
 • حافظی، حسین بررسی اثرات پویای مصرف سوخت‌های فسیلی روی انتشار دی‌اکسید کربن در ایران [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8031-8045]
 • حسینی، سید مهدی مدیریت پایدار اقتصاد شیلات سواحل چابهار در ایران:تحلیل تجربی از کاربرد برنامه ریزی پویا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7825-7838]
 • حیدری، احمد Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8177-8183]
 • حیدری، شهاب پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]
 • حیدری مستعلی، سحر مدلسازی اثر پیوستگی لکه‌های جنگل بر کیفیت آب رودخانه ها در حوزه آبریز دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7947-7962]

خ

 • خاک زند، مهدی ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8046-8053]
 • خانی، مصطفی Effect of Thymus Extract Supplementation on Endurance Exercise Performance, Liver and Oxidative Enzymes in Rats [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7723-7729]
 • خرمی فر، علی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7900-7910]
 • خرمی فر، علی تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7911-7918]
 • خرمی فر، علی بررسی انرژی گسیختگی ارقام مختلف سیب زمینی در مرحله برداشت با دستگاه سنتام [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8216-8222]
 • خرمی فر، علی بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8223-8228]
 • خلیلی، رضا آسیب‌شناسی متابولیسم مدیریت آب با در نظر گرفتن همبست آب، انرژی ، غذا و محیط‌زیست [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7794-7807]

د

 • داغستانی، بهاره Effectiveness of Novel Herbal Extracts and Antibiotics in Controlling the Bacterial Soft-Rot Disease in Potatoes and Carrots [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7730-7736]
 • دل گرم، عاطفه تأثیر کیفیت نهادها بر کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن(منتخبی از کشورهای عضو پیمان شانگهای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7937]

ر

 • رادنیا، مرجان تأثیر کیفیت نهادها بر کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن(منتخبی از کشورهای عضو پیمان شانگهای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7937]
 • راستگار، ولی ارزیابی مدل های رویکرد مشارکت عمومی مردمی در مدیریت پسماند های شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی؛ شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8160-8176]
 • راسخ، منصور تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7900-7910]
 • راسخ، منصور بررسی انرژی گسیختگی ارقام مختلف سیب زمینی در مرحله برداشت با دستگاه سنتام [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8216-8222]
 • راسخ، منصور بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8223-8228]
 • رحمتی جنیدآباد، مصطفی ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • رحیمی بندرآبادی، سیما تحلیل فراوانی منطقه ای شدت، مدت و گستره خشکسالی هواشناسی استان لرستان [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8008-8021]
 • رسولی شربیانی، ولی تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7911-7918]

ز

 • زارع بوانی، محمدرضا ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • زاهد، محمد علی ارزیابی ریسک فلزات سنگین در ذرات معلق (PM2.5 و PM10) انتشار یافته از یک کارخانه سیمان واقع در بجنورد، ایران [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8241-8250]
 • زرکش، افسانه تحلیل ساختار فضایی خانه‌های سنتی و معاصر سوریه با استفاده از روش نحو فضا (مطالعه موردی: مقایسه خانه‌های شهر حمص) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7997-8007]
 • زینالی، بتول پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]

س

 • سارانی، مریم مدیریت پایدار اقتصاد شیلات سواحل چابهار در ایران:تحلیل تجربی از کاربرد برنامه ریزی پویا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7825-7838]
 • سالارپور، ماشالله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریسک محصولات ارگانیک شهرستان ساوه با محوریت تغییر الگو کشت زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8229-8240]
 • سبحانی، سید محمد جواد ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • سبزی، سجاد امکانسنجی استفاده از تصویربرداری فراطیفی برای شناسایی کوفتگی در پرتقال [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7938-7946]
 • سرگلزایی نظامی، پریسا مدیریت پایدار اقتصاد شیلات سواحل چابهار در ایران:تحلیل تجربی از کاربرد برنامه ریزی پویا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7825-7838]
 • سلیمانی، الهه تحلیل ترمودینامیکی و بررسی اثرات متقابل پارامترها در سیستم ریفرمینگ بخارآب بیوگاز-آب شیرین‌کن رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7873-7889]
 • سواری مببینی، آمنه عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]

ش

 • شفیعی، نجمه Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8177-8183]
 • شیرزادی، زیبا عامل‌های تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی گلخانه‌داران استان خوزستان نسبت به آفت‌کش-ها [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8134-8145]

ص

 • صبور مقدم، نسرین Effectiveness of Novel Herbal Extracts and Antibiotics in Controlling the Bacterial Soft-Rot Disease in Potatoes and Carrots [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7730-7736]
 • صفری، غلامحسین مروری بر منابع تولید، مزایا و معایب سوخت‌های زیستی به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8054-8071]
 • صفری، محمد مروری بر منابع تولید، مزایا و معایب سوخت‌های زیستی به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8054-8071]
 • صلاحی، برومند پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7963-7976]
 • صمدزاده، رسول ارزیابی مدل های رویکرد مشارکت عمومی مردمی در مدیریت پسماند های شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی؛ شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8160-8176]

ط

 • طریقی، جواد Progressive Farmers’ Perceptions of Barriers to the Utilization of Precision Agricultural Technologies [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7713-7722]

ع

 • عابدینی، موسی پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه آبخیز آلازارچای با استفاده از مدل پسیاک [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8022-8030]
 • عابدینی، موسی ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • عباسلو، حانیه RDF پاسخی به تولید سیمان پایدار در زنجیره ارزش اقتصادی آن [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7977-7996]
 • عباسی، رسول تحلیل جامعه شناختی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد توسط گردشگر در سطح بین الملل با استفاده از روش ترکیبی(کمی و کیفی) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8106-8118]
 • عزیزی، وحید تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7900-7910]
 • علیپور، ابراهیم Assessing the status of primary health care (PHC) in the suburbs of Ardabil [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8191-8196]
 • علیدادی، مرتضی ارزیابی شاخص‌های پایداری زیستی گلخانه‌های هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8265-8275]
 • عمادی بالادهی، سید مصطفی مروری بر تصفیه شیرابه محل دفن زباله در تالاب‌های مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8072-8091]

غ

 • غائبی، هادی تحلیل ترمودینامیکی و بررسی اثرات متقابل پارامترها در سیستم ریفرمینگ بخارآب بیوگاز-آب شیرین‌کن رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7873-7889]
 • غفاری گیلانده، عطا تحلیلی بر رویکرد نهادی مدیریت بحران اجتماع‌محور در ارتباط با مشارکت شهروندان(مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7784-7793]
 • غفاری گیلانده، عطا تحلیل فضازمانی بیماری های تنفسی در شهر تهران با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7890-7899]

ف

 • فتحی، قاسم تحلیل فضازمانی بیماری های تنفسی در شهر تهران با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7890-7899]
 • فراموشی، مهدی Effect of Thymus Extract Supplementation on Endurance Exercise Performance, Liver and Oxidative Enzymes in Rats [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7723-7729]
 • فرزانه سادات زارنجی، ژیلا ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8046-8053]
 • فرمانی، بیوک آقا Effect of Thymus Extract Supplementation on Endurance Exercise Performance, Liver and Oxidative Enzymes in Rats [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7723-7729]

ق

 • قنبری، ابوالفضل تحلیل فضایی اثرات توزیع کاربری های شهری در توسعه پایدار محله‌ای در مناطق دهگانه کلانشهر تبریز [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7762-7783]
 • قهری، شلاله بررسی تحولات مورفولوژی شهری با رویکرد کالبدی- فضایی (مطالعه موردی: شهراردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7930]

ک

 • کرمی، حامد تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7900-7910]
 • کرمی، حامد بررسی انرژی گسیختگی ارقام مختلف سیب زمینی در مرحله برداشت با دستگاه سنتام [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8216-8222]
 • کرمی، حامد بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8223-8228]

م

 • محمدی، علیرضا تحلیلی بر رویکرد نهادی مدیریت بحران اجتماع‌محور در ارتباط با مشارکت شهروندان(مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7784-7793]
 • محمدی، علیرضا تحلیل فضازمانی بیماری های تنفسی در شهر تهران با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7890-7899]
 • محمدی، علیرضا بررسی تحولات مورفولوژی شهری با رویکرد کالبدی- فضایی (مطالعه موردی: شهراردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7930]
 • محمدی، علیرضا Assessing the status of primary health care (PHC) in the suburbs of Ardabil [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8191-8196]
 • مریدی، علی آسیب‌شناسی متابولیسم مدیریت آب با در نظر گرفتن همبست آب، انرژی ، غذا و محیط‌زیست [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7794-7807]
 • مصطفی‌زاده، رئوف ارزیابی مخاطرات ناشی از جابجایی تپه های ماسه‌ای در دشت سیستان (زابل) و تاثیر آن بر سکونتگاه‌های روستایی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7855-7872]
 • مصطفی زاده، رئوف ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های حدی اقلیمی بارندگی در بخش مرکزی استان اردبیل [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8119-8133]
 • ممی پور، سیاب بررسی اثرات پویای مصرف سوخت‌های فسیلی روی انتشار دی‌اکسید کربن در ایران [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8031-8045]
 • موسوی الیردی، سید علیرضا مروری بر تصفیه شیرابه محل دفن زباله در تالاب‌های مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8072-8091]
 • موسی خانی، نسیم مروری بر منابع تولید، مزایا و معایب سوخت‌های زیستی به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8054-8071]
 • میرزازاده، روح اله تحلیل فضایی اثرات توزیع کاربری های شهری در توسعه پایدار محله‌ای در مناطق دهگانه کلانشهر تبریز [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7762-7783]
 • میرزازاده، علی تعیین ارقام شلیل با استفاده از روش طیف سنجی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7911-7918]

ن

 • ناصری مغانلو، فرزاد Potential measurement of wind energy uses in Parsabad-Moghan of Ardabil [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8197-8201]
 • ناصری مغانلو، فرزاد life cycle assessment of biodiesel production from algae [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8202-8206]
 • نژادافضلی، کرامت پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه کارون بر مبنای شاخص کیفی NSFWQI و بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8251-8264]
 • نصیری، ابوذر Flood risk microzonation using IWPCA mathematical model, case stady: firoozabad Basin in Fars province, Iran [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8177-8183]
 • نظافت تکله، بهروز بررسی فعالیت‌های نئوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و توان لرزه‌خیزی گسل‌ها (حوضه آبخیز خیاوچای) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8092-8105]
 • نظافت تکله، بهروز تحلیل جامعه شناختی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد توسط گردشگر در سطح بین الملل با استفاده از روش ترکیبی(کمی و کیفی) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8106-8118]
 • نظم فر، حسین تحلیل فضایی اثرات توزیع کاربری های شهری در توسعه پایدار محله‌ای در مناطق دهگانه کلانشهر تبریز [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7762-7783]
 • نظم فر، حسین بررسی تاثیر فضاهای سبز شهری بر سلامت روان شهروندان در دوران پساکرونا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7808-7824]
 • نعمتی، ولی تحلیل جامعه شناختی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد توسط گردشگر در سطح بین الملل با استفاده از روش ترکیبی(کمی و کیفی) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8106-8118]

و

 • واعظی، هما تحلیلی بر رویکرد نهادی مدیریت بحران اجتماع‌محور در ارتباط با مشارکت شهروندان(مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7784-7793]
 • وثیق، یوسف ارزیابی مدل های رویکرد مشارکت عمومی مردمی در مدیریت پسماند های شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی؛ شهر اردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8160-8176]
 • وفاداری کمارعلیا، داود بررسی تاثیر فضاهای سبز شهری بر سلامت روان شهروندان در دوران پساکرونا [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7808-7824]
 • ولایتی، شیوا ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8046-8053]

ه

 • هدایت شیشوان، ساناز شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریسک محصولات ارگانیک شهرستان ساوه با محوریت تغییر الگو کشت زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8229-8240]

ی

 • یزدانی، محمد حسن بررسی تحولات مورفولوژی شهری با رویکرد کالبدی- فضایی (مطالعه موردی: شهراردبیل) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7919-7930]
 • یزدانی، محمد حسن ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8046-8053]
 • یزدانی، محمدحسن Assessing the status of primary health care (PHC) in the suburbs of Ardabil [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 8191-8196]
 • یکتا، سیما ارزیابی ریسک فلزات سنگین در ذرات معلق (PM2.5 و PM10) انتشار یافته از یک کارخانه سیمان واقع در بجنورد، ایران [دوره 9، شماره 2، 1403، صفحه 8241-8250]
 • یگانه، منصور تحلیل ساختار فضایی خانه‌های سنتی و معاصر سوریه با استفاده از روش نحو فضا (مطالعه موردی: مقایسه خانه‌های شهر حمص) [دوره 9، شماره 1، 1403، صفحه 7997-8007]