نمایه نویسندگان

ا

 • اباذری، ستایش بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 736-743]
 • اردستانی جوادی، حوریه ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سرای محلات در زمینه مدیریت پسماند بر رفتار شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 14 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 812-822]
 • اعظمی، جابر روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 851-861]
 • امیری، محمد جواد مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 659-672]

ب

 • بالیست، جهانبخش مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 659-672]
 • بای، پوریا نقد و بررسی چالشهای نظام حقوقی ایران در حفاظت از تالابها و ارائه الگوی مطلوب [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 619-631]
 • بیدگلیان، عطیه بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 693-700]

پ

 • پرداختی، علیرضا ارزیابی شاخص های آلودگی و ریسک اکولوژیکی مربوط به فلزات سنگین در خاکهای اطراف جاده های برون شهری ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 769-781]

ت

 • ترکمن، جواد بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 862-868]
 • توکلی، بابک بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 862-868]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد ارزیابی سهم عوامل موثر بر تغییرات آلایندگی بخش صنعت ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده ـ ستانده [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 831-839]
 • جوادیان، بهزاد پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 802-811]

چ

 • چهرآذر، فائزه مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 659-672]

خ

 • خراسانی، نعمت الله ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 701-711]
 • خسروی، یونس روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 851-861]

د

 • درخور، سید مرتضی بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 607-618]

ر

 • رئوف پناه، علیرضا ترمینال مسافری با همسایگی انرژی صفردر فرودگاه بین المللی مهرآباد [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 643-650]
 • ربانی، محبوبه تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 721-728]
 • رجایی، مسیح روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 851-861]
 • رحمانی فرد، روح اله تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 721-728]

ز

 • زارعی، امیر مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • زارعی، سیروان مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • زاهد، فاطمه ارزیابی شاخص های آلودگی و ریسک اکولوژیکی مربوط به فلزات سنگین در خاکهای اطراف جاده های برون شهری ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 769-781]

س

 • سایه، علیرضا ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 701-711]
 • سپهرنیا، بهنام بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 693-700]

ش

 • شبان، مجید بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 607-618]
 • شمسی پور، علی اکبر ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 756-768]

ص

 • صالحی، حمید ترمینال مسافری با همسایگی انرژی صفردر فرودگاه بین المللی مهرآباد [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 643-650]
 • صفایی، حمیدرضا بررسی و بهینه سازی شرایط کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن درحذف آلاینده‌ فنل ازمحلول های آبی و مقایسه کارآیی آنها با یکدیگر [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 651-658]
 • صفایی رینه، مصطفی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 712-720]
 • صنعی، آزاده بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 736-743]

ط

 • طالبی، صادق مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • طاهری، محسن نقد و بررسی چالشهای نظام حقوقی ایران در حفاظت از تالابها و ارائه الگوی مطلوب [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 619-631]

ع

 • عباسی، احسان تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 721-728]
 • عباسیان، صبا بررسی و بهینه سازی شرایط کارکرد اندام‌های گیاه زیره و خاکستر آن درحذف آلاینده‌ فنل ازمحلول های آبی و مقایسه کارآیی آنها با یکدیگر [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 651-658]

ق

 • قاسم زاده، رضا مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 782-793]
 • قنواتی، حسین پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 802-811]

ک

 • کاکاپور، وحید مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • کریمزادگان، حسن ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 701-711]
 • کنعانی، بهاره مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • کوشا، الهام بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 693-700]
 • کیخسروی، سید سعید ارزیابی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت شیشه در محصولات بتنی سیمانی در شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 680-692]

گ

 • گلخندان، ابوالقاسم نظامی‌سازی و آلودگی هوا: مطالعه کشورهای قدرتمند جهان با استفاده از تحلیل‌های هم‌جمعی پانلی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 823-830]

ل

 • لاریجانی، مریم بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در نظام آموزش رسمی کشور (مطالعه موردی: مقطع ابتدایی مدارس شهرستان بهارستان- استان تهران) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 744-755]
 • لشگرآرا، فرهاد ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سرای محلات در زمینه مدیریت پسماند بر رفتار شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 14 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 812-822]

م

 • متولی، علیرضا روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 851-861]
 • محمد مرادیان، مهرداد ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 756-768]
 • محمدی، حسین تأثیر عناصر جوی در پراکنش آلاینده‌ PM2.5 (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 632-642]
 • محمدی، حسین ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 756-768]
 • محمودی، مریم ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سرای محلات در زمینه مدیریت پسماند بر رفتار شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 14 شهرداری تهران) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 812-822]
 • ملکی دلارستاقی، رضا مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 782-793]
 • میرانی، میدیا مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 782-793]
 • میربلوچزهی، محمود بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 862-868]
 • میرشکاران، یحیی مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]

ن

 • نائیجی، اسفندیار پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 802-811]
 • نجاری، فاطمه ارزیابی سهم عوامل موثر بر تغییرات آلایندگی بخش صنعت ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده ـ ستانده [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 831-839]
 • نکوئی اصفهانی، آزاده مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 840-850]
 • نهاوندچی، مهرداد مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 659-672]
 • نورپور، علیرضا پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 802-811]
 • نیک پور، عامر برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 712-720]

ه

ی

 • یاسیان، اکبر تأثیر عناصر جوی در پراکنش آلاینده‌ PM2.5 (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 632-642]
 • یاسیان، اکبر برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان) [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 712-720]
 • یاسیان، اکبر ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 756-768]
 • یدالهی، علی اکبر بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در نظام آموزش رسمی کشور (مطالعه موردی: مقطع ابتدایی مدارس شهرستان بهارستان- استان تهران) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 744-755]
 • یعقوب زاده، پیمان مقایسه روش‌های مختلف مدیریت پسماند شهر طبس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA) [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 782-793]