تصفیه آب استخرهای شنا با استفاده از چارچوب فلز-آلی MIL-100 (Fe): حذف اسید اوریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی- دانشکده فیزیک شیمی- دانشگاه الزهرا- ونک- تهران

2 گروه شیمی-دانشکده فیزیک شیمی-دانشگاه الزهرا- ونک-تهران-ایران

چکیده

حفظ سلامت آب استخرها به جهت حفظ سلامت شناگران از اهمیت بالایی برخوردار است. کلر و مشتقات آن که به عنوان ضدعفونی کننده به آب اضافه می‌شوند در اثر برهم ‌کنش با اسید اوریک حاصل از عرق و ادرار موجود در آب، سبب تولید ترکیبات سمی در آب می‌شوند که سلامتی شناگر را ،حتی در مقادیر کم، به خطر می‌اندازد. براین اساس ارائه روشی برای حذف و جداسازی این ترکیب از آب و تصفیه آب استخر از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد. در این کار تحقیقاتی، از روش جذب سطحی و با استفاده از چار چوب فلز-آلی MIL-100 (Fe) به عنوان جاذب جهت حذف اسید اوریک استفاده شد. این جاذب با مقدار mg 3 قادر به حذف اسید اوریک با میزان حذف %60 در مدت زمان min 30 در 10=pH تحت امواج فراصوت است. این روش به‌دلیل لستفاده از جاذب متخلخل و مناسب و کارای پارپول فلز-آلی کارایی مناسبی در حذف این ترکیب نشان داد.

کلیدواژه‌ها