بررسی اثر پارامترهای فیزیکی برمسیر حرکت لکه نفتی در اطراف جزیره سیری با استفاده از مدل GNOME

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران

2 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی،گروه داده های اقیانوسی و سنجش از دور

چکیده

به منظور مسیر یابی لکه نفتی از مدل GNOMEکه می تواند با آنالیز داده های تاثیر گذار بر این پدیده از جمله داده های باد و جریان،نوع نفت و میزان نفت نشت یافته، طی 72 ساعت مسیر حرکت لکه نفتی پخش شده در موقعیت جغرافیایی منطقه را پیش بینی کند،استفاده می شود.برای این منظور شبیه‌سازی سه روزه انتشار و پخش لکه نفتی در حجم‌های مختلف برای پنج منطقه عملیاتی نفتی موجود در منطقه نفتی سیری در چهار فصل سال به شکل مجزا مورد بررسی قرار گرفت که پس از فرایند مدل‌سازی، آرایش متفاوت پخش و گسترش لکه نفتی در موقعیت های مورد نظر و تأثیر آن بر ساحل منطقه مشخص گردید. براساس نتایج حاصل شده، درسه فصل تابستان،پاییز و زمستان ،باد عامل اصلی تعیین سرنوشت لکه‌ی نفتی است. همچنین نتایج بیان داشت که در دو فصل بهار و پاییز چرخه‌های جریان منطقه قوی هستند و لکه‌ی نفتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مخصوصاً فصل بهار که عامل باد در این زمان ضعیف‌تر است. همچنین می‌توان گفت میدان‌های نفتی اسفند، نصرت و سیوند و دنا، می‌توانند به شکل جدی بر روی سواحل جزایر سیری، فارور بزرگ و فارور کوچک تأثیرگذار باشند و این سواحل را با آلودگی نفتی مواجه سازند.

کلیدواژه‌ها