استفاده‌های دارویی از گیاهان مرتعی توسط جوامع بومی در منطقه قره‌داغ (مطالعه ‏موردی: شهرستان اهر، آذربایجان شرقی) ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، اهر، ایران‏

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.‏

3 استادیار گروه جنگلداری و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، اهر، ایران.‏

چکیده

دانش بومی استفاده دارویی از گیاهان مرتعی موضوع مورد توجه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است که با به دست آوردن ‏اطلاعات از افراد بومی یک منطقه به دست می‌آید. منطقه قره‌داغ با داشتن تنوع گیاهی بالا می‌تواند خاستگاه مناسبی برای چنین مطالعاتی ‏باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و نحوه مصرف گیاهان دارویی در مراتع شهرستان اهر صورت پذیرفته است‎.‎‏ در این مطالعه، گردآوری ‏اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌های طراحی شده، انجام شد و اطلاعاتی مانند نام محلی، خواص درمانی، نحوه مصرف و اندام دارویی مورد ‏استفاده منطقه ثبت شد. نتایج حاکی از شناسایی در مجموع تعداد 60 گونه دارویی متعلق به 20 خانواده در منطقه می‌باشد. بیشترین تعداد ‏گونه مربوط به خانواده ‏Lamiaceae‏ با 11 گونه و خانواده ‏Asteraceae‏ با 10 گونه بود. بیشترین گونه‌های گیاهی در درمان بیماری-‏های دستگاه گوارش استفاده می‌شدند و کم کاربردترین گونه‌های دارویی هم مربوط به بیماری‌های پوستی و زخم بود. به نظر ‏می‌رسد به دلیل وجود محدودیت در منابع داخلی، توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی بر مبنای کشت و توسعه گیاهان دارویی سازگار با شرایط ‏اکولوژیکی منطقه می‌تواند راه کار مناسبی برای حفظ منابع گیاهی موجود و گامی مهم در راستای دست یافتن به اقتصاد غیر وابسته به ‏نفت باشد. ‏

کلیدواژه‌ها