مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 استاد یار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه فیزیک دریا

چکیده

آلودگی ناشی از نشت نفت در خلیج فارس با وجود حجم گسترده‌ای از تولید و حمل‌ونقل نفت، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. سرنوشت و رفتار نفت ریزش شده با عوامل مختلفی مانند نوع نفت و شرایط محیطی مرتبط است. بنابراین هدف از این مطالعه توسعه‌ی یک مدل معتبر تحلیل ریزش نفت برای پیش‌‌بینی تاثیرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس می باشد. برای این منظور ابتدا مدل هیدرودینامیکی سه بعدی COHERENS V2.11 با به‌کارگیری اطلاعات دقیق عمق-سنجی و نیرو با دقت بالای مکانی و زمانی در خلیج فارس توسعه داده شد. سپس داده‌های جریان، دما و شوری مدل مذکور و میدان باد پایگاه ECMWF در مدل ریزش نفتی سه بعدی OSCAR بکاربرده شد. نتایج مدل نشان داد تلفیق این دومدل ابزاری بسیار قوی برای پیش‌بینی مسیر و سرنوشت حرکت لکه‌ی نفتی در خلیج فارس است. همچنین اجرای مدل در فصل تابستان نشان داد که در این فصل به دلیل کاهش سرعت باد، تلاطم، افزایش پایداری و لایه بندی، جهت حرکت لکه‌ی نفتی به طرف ساحل بیش‌تر شده و نفوذ ذرات در عمق کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها