ارزیابی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت شیشه در محصولات بتنی سیمانی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

تولید روز افزون زباله از جمله شیشه و دفع غیراصولی آن به محیط زیست ، علاوه بر هدر دادن سرمایه های ملی، باعث از بین رفتن منابع طبیعی میشود . با توجه به اهمیت بازیافت در این تحقیق جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت شیشه از زباله های شهری تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. کل پسماندهای خشک، شهر تهران در سال 1390 ، 416,324,412 است و میانگین روزانه آن 1,140,615 می باشد. از کل پسماندهای خشک شهر تهران، 6/4 درصد از این پسماندها، پسماندهای شیشه می باشد که فقط 2 درصد از پسماندهای شیشه بازیافت می شوند.
در گذشته، کار تحقیقاتی بزرگی در دانشگاه پلی تکنیک هونگ کونگ انجام شد تا راه‌های عملی برای بازیافت ضایعات شیشه جهت تولید محصولات بتنی مختلف همچون بلوک بتنی، بتن خودمتراکم یافت شود. برخی از این محصولات خاص شیشه‌ای - بتنی بطور موفقیت آمیز وارد بازار شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. این مقاله مروری کلی بر وضعیت کنونی مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه و تجربه مصرف ضایعات شیشه بازیافتی در محصولات بتنی سیمانی در تهران خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها