ارزیابی عملکرد دیوار صوتی آکوستیک بزرگراه آیت‌الله حکیم تهران( روبروی پارک پردیسان) ( از طریق اندازه‌گیری میدانی و شبیه‌سازی با نرم‌افزار TNM2.5)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فاقد سمت

2 گروه فن آوری های محیط زیست، پژوهشکده ی علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی گروه فناوری های محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

دیوارهای صوتی علاوه بر امکان‌سنجی منطقه جهت احداث، مدل سازی و شبیه سازی پیش از نصب، پس از نصب نیز می‌بایست مورد ارزیابی قرار بگیرند تا نتیجه و نقش آن‌ها مشخص گردد، چرا که در صورت عدم احراز کاهشی قابل قبول در تراز معادل صوت، نصب مانع با توجه به بودجه صرف‌شده فاقد توجیه منطقی می‌باشد و می‌بایست نسبت به اصلاح آن اقدام نمود و همچنین از تکرار اشتباهات رخ داده در بخش‌های طراحی، نصب و ... در سایر طرح‌های مشابه جلوگیری نمود.
در آغاز با استفاده از دستگاه صداسنج (Bruel & Kjaer 2236) عملکرد این دیوار صوتی به صورت میدانی اندازه‌گیری شد، در مرحله‌ی بعد به تحلیل نتایج و مقایسه تراز معادل صوت محیطی با استاندارد تراز معادل صوت در هوای آزاد مناطق مسکونی کشور پرداخته شد، سپس با استفاده از نرم‌افزارهای TNM2.5(Traffic Noise Model) و Surfer14و داده‌های شرکت کنترل ترافیک تهران اقدام به شبیه‌سازی شرایط صوتی منطقه مورد مطالعه نمودیم.
با وجود عملکرد قابل قبول دیوار صوتی در این منطقه، نتایج این پژوهش حاکی از عدم برقراری استاندارد صدا در هوای آزاد مناطق مسکونی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها