ارزیابی انتشار آلاینده های گازی خروجی از دودکش های کارخانه های لاستیک سازی ( مطالعه موردی کارخانه ایران یاسا تایر و رابر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس محیط زیست/ شرکت ایران یاسا تایر ورابر

2 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا و رییس گروه سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

 با پیشرفت صنایع در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه قلمداد شده و از این رو در زمره اهم مسایل زیست محیطی و بهداشتی این گونه جوامع قرار گرفته است. گازهای مخرب و سمی، آلاینده ها و ذرات خطرناکی که روزانه توسط دودکش کارخانه ها در محیط اطراف رها می گردند، این گونه جوامع را با چالش زیست محیطی مهمی روبرو ساخته است. در هر یک از مراحل مختلف تولید لاستیک و تیوب مقادیر زیادی گاز وگرد و غبار با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت خواهد شد و آلایندگی گازی نیز از دودکش های دیگ های بخار واحد تاسیسات خواهد بود. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی با سنجش خروجی دودکش در بخش تاسیسات و فصول مختلف سال 1396 انجام گردید نتایج ثبت شده از نمونه برداری های مداوم مربوط به خروجی دودکش های 5 بویلر می باشد. که پارامترهای CO2، CO، NO، NO2، SO2 اندازه گیری شده مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه در مجموع 16 نمونه آزمایش شده است. ضرایب انتشار مراجع از مقادیر متوسط به دست آمده اند و ثانیا این ضرایب انتشار، برخی پارامترهای فرایندی مهم نظیر ترکیب سوخت، بازدهی فرایند و شرایط محیطی را لحاظ نمی کنند.

کلیدواژه‌ها