ارزیابی و مدیریت ریسک‌های ایمنی‌، بهداشت و ‌محیط‌زیست در واحد شیرین‌سازی (GTU 2) پالایشگاه گاز در حال ساخت فازهای 22و24 پارس جنوبی در سال 1396 به روش LOPA و PHA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت محیط زیست– ایمنی، بهداشت و محیط زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

احداث پالایشگاه‌، دارای ریسک‌های ایمنی،بهداشت و ‌محیط‌زیستی فراوانی است.دراین تحقیق به ارزیابی و مدیریت ‌ریسک‌های موجود در پالایشگاه گاز فازهای 22 و 24 پارس جنوبی به روش LOPA و PHA پرداخته شده است. بدین‌ترتیب پس از شناسایی فعالیت‌ها و خطرات و با توجه به ‌شدت اثر،احتمال وقوع و پیامدهای احتمالی مواجه بر انسان، محیط‌زیست و تجهیزات، کار ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک‌ها انجام شد. در ارزیابی ریسک‏‌های ایمنی و بهداشت به روش PHA، کمترین ریسک مربوط به بالا رفتن از پلکان مخازن با مقدار عددی 4= RPN و بالاترین ریسک متعلق به تست فشار خط لوله با 21= RPN است. در ریسک ‌محیط‌زیستی‌،کمترین ریسک مربوط به زنگ‌زدایی با مقدار 32- و بالاترین ریسک متعلق به فعالیت اداری با مقدار 360- می‌باشد.در ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت به روش LOPA بیشترین میزان ریسک‏های ایمنی و بهداشت مربوط به تصادف خودرو، سقوط از ارتفاع،با مقدار 8 = RR بوده و کمترین میزان ریسک را نیز برق گرفتگی با مقدار 5 RR= داراست. در ‌محیط‌زیستی بیشترین ریسک مربوط به خاموش شدن مشعل با 7= RR بوده و پایین‌ترین ریسک متعلق به مصرف کاغذ، مصرف سوخت‌‌ فسیلی با مقدار عددی 4= RR است.

کلیدواژه‌ها