ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح‌های مختلف توسعه بر روی محیط‌زیست با استفاده از تلفیق روش‌های FANP و RIAM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 فارغ التحصیل دکتری، دانشکده دکتری و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات طرح‌های مختلف توسعه شامل بهره‌برداری از معدن و احداث فرودگاه در مجاورت تالاب میقان و مجتمع صنعتی فولاد ویان در استان همدان بر روی محیط‌زیست است. مطالعات ارزیابی اثرات کارخانه فولاد ویان همدان با استفاده از تلفیق روش RIAM و FANP و تالاب میقان با استفاده از RIAM صورت پذیرفت. قبل از اجرای طرح‌های توسعه در تالاب میقان، پرورش آرتمیا و جذب گردشگر به‌عنوان اثرات مثبت مشخص بوده ولیکن ایجاد یک محیط آموزشی و استفاده صنعتی و دارویی از گیاهان تالاب اثرات مثبت و احداث بندهای متعدد در رودخانه های بالادست، احداث جاده و قطع ارتباط اکولوژیک شمال و جنوب از اثرات منفی اجرای طرح‌های ذکر شده بودند. اجرای کارخانه ویان همدان در محیط فیزیکی شیمیایی، بر روی فرسایش خاک و کیفیت هوا آثار منفی داشته اما بر رفاه عمومی، طرح‌های توسعه آتی دارای آثار مثبت مشخص است. استفاده از روش‌های مختلف و یا ترکیب روش‌ها با همدیگر باید با در نظر گرفتن نوع توسعه، نوع اثرات و محیط‌های پذیرنده اثرات باشد تا و نتایج مستخرج از بکارگیری روش‌ها بتواند تمامی جوانب محیط را پوشش داده و با بهره‌گیری از نتایج و تعبیه راهکارهای مدیریتی بهینه، محیط‌زیست برای نسل‌های آتی نیز قابل بهره‌برداری باشد.

کلیدواژه‌ها