سنجش و اندازه گیری مونو اکسید کربن، ‌دی اکسید گوگرد‌، دی‌اکسید نیتروژن و ذرات معلق در پارکینگ حرم مطهر امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الودگی هوا،دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

2 استادیار مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده

آلودگی هوا یکی از معضلات مهم در عصر حاضر به شمار می­رود. بررسی میزان غلظت آلاینده­های موجود در هوا و تاثیرات این آلاینده­ها برسلامت افراد در معرض آن، به یک امر مهم تبدیل شده است. این گونه مطالعات کمک شایانی به برنامه­ریزی و مدیریت در جهت کاهش آسیب­های وارده می­کند. در پروژه حاضر به بررسی و اندازه گیری ذرات معلق هوا، منواکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، دی‌اکسیدنیتروژن در داخل و خارج از فضای پارکینگ حرم مطهر امام رضا(ع) پرداخته شده است. هدف از اندازه‌گیری در داخل و خارج از پارکینگ مقایسه اختلاف غلظت آلاینده­ها در داخل و خارج از پارکینگ بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده غلظت آلاینده‌های منواکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد و دی‌اکسیدنیتروزن در داخل پارکینگ چهار تا ده برابر بیشتر از خارج آن می‌باشد که می‌تواند به دلیل بالا بودن تردد ماشین و عدم تهویه مناسب باشد. غلظت های به دست آمده از lمنوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی‌اکسیدنیتروژن و ذزات معلق هوا در داخل پارکینگ گواه این است که غلظت این آلاینده ها در ایستگاه ششم بالاترین مقدار و در ایستگاه دهم پایین ترین مقدار میباشد.

کلیدواژه‌ها