کلیدواژه‌ها = "آلودگی هوا"، "خیابان ولیعصر"، "ضریب انتشار"، "ترافیک شهری"
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 756-768

حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اکبر یاسیان؛ مهرداد محمد مرادیان