دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1398 
13. ‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری