مروری بر آهارزنی سطحی کاغذ با نشاسته اصلاح شده با آنزیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

2 ستادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران،

چکیده

آهارزنی کاغذ عموما استفاده از مواد آبگریز برای اصلاح رفتار اجزای تشکیل دهنده ماده به‌منظور بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی است. نشاسته به‌دلیل ارزان بودن و زیست‌ تخریب‌پذیر بودن یکی از مهمترین موادی است که برای این منظور استفاده می‌شود. در این مطالعه اصلاح نشاسته با توجه به نوع کاربرد آن با روش‌های شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس روشهای اصلاح نشاسته شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی آهارزنی کاغذ معرفی شده است. در پایان نیز اصلاح آنزیمی نشاسته با α-آمیلاز برای کاغذسازی، مزایا و محدودیتهای نشاسته آنزیمی با α-آمیلاز در مقایسه با نشاسته کاتیونی، پرمصرف‌ترین نوع نشاسته برای آهار سطحی کاغذ، پرداخته شد. به طور کلی استفاده از نشاسته خام ضمن اصلاح آنزیمی در محل مصرف در صنایع کاغذسازی، به‌دلیل امکان کنترل گرانروی نشاسته آماده شده برای مصرف، قیمت کمتر مجموع نشاسته خام، α-آمیلاز مصرفی و هزینه تبدیل، عدم تشکیل ترکیبات آلی هالوژن دار (AOX) متداول در اصلاح اکسیدی نشاسته و عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی جانبی برای اصلاح و مصرف، استفاده از نشاسته آنزیمی در آهار سطحی کاغذ در صنایع کاغذسازی کشورهای توسعه یافته بر انواع دیگر ارجحیت دارد. بنابراین به صنایع و محققان کاغذسازی کشور نیز پیشنهاد می‌شود این اصلاحات را مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها