اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در محصول سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تغیین باقیمانده سم دیازینون در سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند بود. نمونه برداری از سه ایستگاه در مراحل اولیه سمپاشی و پس از دوره کارنس در فصل برداشت صورت گرفته است. غلظت دیازینون در نمونه ها با با استفاده از دستگاه GC-MASS صورت گرفت.
میانگین غلظت دیازینون در آزمایش های اواخر بهار برابر با 1.8204 گرم بر کیلوگرم بود . که این میزان از استانداردهای ISIRI , CODEX , EPA , EFSA میزان بالاتری را شامل میشود . همچنین میانگین حاصل از آزمایش های اواخر تابستان نیز با غلظتی معادل 0.083 گرم بر کیلوگرم از استانداردهای فوق مقدار کمتری را نشان می دهد . با توجه به بالا بودن میانگین دیازینون در دوره کارنس هفت روزه در بهار ، نسبت به استانداردهای فوق ، دوره کارنس هفت روزه جهت برداشت سیب پیشنهاد نمی گردد و همچنین اگرچه میانگین سم در پایان تابستان مقداری پایین تر از استانداردهای جهانی مذکور را شامل می شود ، اما به دلیل سمی بودن ایستگاه اول پس از طی دوره کارنس 21 روزه ، همچنین وجود دیازینون در نمونه های سایر ایستگاهها ، جهت حفظ سلامت جوامع انسانی دقت و نظارت بیشتری را می طلبد.

کلیدواژه‌ها