ارزیابی کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازشاخص IRWQISC بالادست دریاچه سد ارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر کنترل کیفیت و نظارت بر بهداشت آب شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

چکیده

رودخانه ارس ۱۰۷۲ کیلومتر طول دارد و از طولانی‌ترین رود داخلی ایران می باشد، آب این رودخانه تامین کننده نیاز آب شرب و صنعتی شهر ها و روستاهای مسیر میباشد، رود ارس از مهمترین رودهای ایران است]1[ در این تحقیق سعی شده است به ارزیابی کیفی رودخانه ارس با استفاده از شاخص IRWQISC پرداخته شود، بدین منظور از طول رودخانه ارس در یک بازه 50 کیلومتری در 5 ایستگاه به مدت شش ماه و به صورت ماهانه اقدام به نمونه برداری شد، سپس با استفاده از شاخص IRWQISC کیفیت آب در هر ایستگاه ارزیابی شد؛ با توجه به معیار ها و استاندارد های کیفیت آب و استاندارد های زیست محیطی آب رودخانه ارس در مقطع مورد مطالعه برای تمامی کاربرد های عمومی ، تصفیه خانه آب و کشاورزی مناسب می باشد. و مشکل خاصی از نظر کیفی ندارد.
میزان میانگین شاخص WQISC در ایستگاههای 1 الی 5 به ترتیب 6/56، 5/52، 7/47، 34،9/39 می باشد. با توجه به مقدار عددی شاخص کیفیت آب در ایستگاه 1 نسبتا خوب، ایستگاههای 2 و 3 متوسط ، ایستگاه 4 و 5 نسبتا بد می باشد

کلیدواژه‌ها