تجزیه و تحلیل توسعه رویکرد اکولوژی صنعتی در معادن زغال سنگ مطالعه موردی: معدن زغالسنگ پروده طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، پردیس البرز ، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

چالش پیش رو در صنعت زغال سنگ، ایجاد اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف منابع و انتشار آلاینده ها است. یک رویکرد مناسب به منظور بهره برداری پایدار از معادن زغال‌سنگ بهره گیری از مفهوم اکولوژی صنعتی است. هدف اصلی اکولوژی صنعتی بهینه سازی منابع، انرژی و سرمایه است. صنعت معدنکاری، منبع مبنا است و به انرژی و سرمایه زیادی نیاز دارد، لذا گزینه مناسبی برای اجرای این رویکرد است. ارتباط بین صنایع و محیطزیست از طریق جریان مواد و انرژی برقرار می شود و راه اصلی برای مدیریت بهینه آن، ایجاد شبکه همزیستی صنعتی با استقرار پارک صنعتی اکولوژیک می باشد. هدف این مطالعه برقراری شبکه همزیستی صنعتی در حوضه معادن زغال سنگ طبس می باشد. بدین منظور باید برنامه ها و اقدامات مرتبط با هدف افزایش نرخ بازفراوری باطله ها، بازیافت پساب و بازیابی گاز متان در دستورکار قرار گیرد. مطالعات نشان می دهد توسعه منطقه معدنی زغال سنگ بر اساس اصول اکولوژی صنعتی، راه حلی موثر و کارامد در راستای توسعه پایدار و رفع مشکلات زیست محیطی است. به طوریکه علاوه بر بهینه سازی مصرف منابع و انرژی، کنترل آلاینده ها و مدیریت اصولی دفع پسماند، اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد.

کلیدواژه‌ها