کلیدواژه‌ها = "اسانس"
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3730-3739

یگانه فیض اللهی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ محمد طهماسبی