کلیدواژه‌ها = "سنجه های سیمای سرزمین"
تعداد مقالات: 2
1. ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2815-2822

سکینه ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی


2. تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2114-2122

سکینه ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی